ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В НОТНИХ ДЖЕРЕЛАХ ВІДДІЛУ МУЗИЧНИХ ФОНДІВ НБУВ

ЗаявникЛітвінова Світлана Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення.
Назва доповідіТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В НОТНИХ ДЖЕРЕЛАХ ВІДДІЛУ МУЗИЧНИХ ФОНДІВ НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 78.024.55+78.089+821.161.2
Літвінова Світлана Анатоліївна,
ORCID 0000-0003-0687-9450,
молодший науковий співробітник,
Відділ музичних фондів,
Інститут книгознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
litvinova@nbuv.gov.ua

ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В НОТНИХ ДЖЕРЕЛАХ ВІДДІЛУ МУЗИЧНИХ ФОНДІВ НБУВ

В статті проаналізовано віртуальну колекцію «Музична Лесіана». Документи систематизовано за складом виконавців та музичними жанрами.
Ключові слова: творчість Лесі Українки, музична інтерпретація, вокально-хорова музика, хорова мініатюра.

Творчість Лесі Українки – драматурга-новатора, поетеси, перекладачки, фольклористки, громадської діячки, – жива і співзвучна сьогоденню. Її драматичні та поетичні твори, що містять силу духу поетеси, одвічні питання людства в цілому та окремої людини, архетипічні образи – мають статус позачасових.
Творчості Лесі Українки приділено увагу в наукових дослідженнях (монографії, дисертації, статті, тези наукових конференцій), але з’являються нові роботи, завдяки яким ми тільки наближаємося до нових розумінь її духовної спадщини. Зокрема, невичерпною є тема «Леся Українка і музика», бо з часом нам відкриваються нові, тільки створені музичні інтерпретації на слова поетеси. Тож, проблемі відображення її поетичних та драматичних творів у музиці присвячено окрему науково-бібліографічну базу даних, де подано нотні друковані та рукописні документи, що стосуються творчості Лесі Українки і зберігаються у відділі музичних фондів НБУВ. Науково-бібліографічна база даних «Музична Лесіана» стане вшануванням пам’яті та творчої спадщини поетеси і новою сходинкою у розумінні творчості українських композиторів, які зверталися до поезій Лесі Українки.
База даних на сьогодні у відділі музичних фондів НБУВ складає понад 700 позицій. Серед яких – текстові видання, машинописні тексти, нотні видання, рукописи та репрографії з автографів, електронні репродукції з автографів. Хронологічні рамки описаних нотних документів охоплюють кінець ХІХ ст. і до сьогодення.
Спектр нотних друкарень та видавництв цих нотних джерел представляють декілька історичних періодів друкарства в Україні: «Леон Ідзіковський», «Губсоюз», «Дніпросоюз», «Львівський Боян», «Мистецтво», «Наша пісня», «Музика», «Советский композитор», «Музична Україна» тощо. Багато нотних видань початку ХХ ст. вже можемо вважати рідкісними. Зокрема, видання фірмою «Леон Ідзіковський» твору К. Янчарського «Не дивися на місяць весною» (1913–1915); видані «Губсоюзом» твори Якова Степового «Вишеньки» (1922) та Кирила Стеценка «Знов весна!» (1921); опублікований у Золочеві солоспів Василя Безкоровайного «Соловейковий спів» (до 1940); виданий у Бразилії вокальний цикл Івана Вовка «Сім струн: для голосу з фп.» (до 1977) тощо. До рідкісних примірників належать «Народні мелодії з голосу Лесі Українки» у двох частинах, записані і упорядковані чоловіком Лесі Українки Климентом Квіткою у 1917–1918 рр. вже після смерті поетеси (фотомеханічний друк з рукописного автографа К. Квітки) з його дарчими записами. Зберігаються в електронному вигляді репродукції автографів хорових творів Василя Безкоровайного, що написані після 1949 р. у м. Буффало (Нью-Йорк). Рідкісні видання містять автографи та дарчі записи композиторів, печатки особистих бібліотек і колекцій видатних діячів української культури (Юрія Таранченка, Юлія Мейтуса, Андрія Гнатишина).
Особливої уваги заслуговують рукописи та репрографії з автографів українських композиторів, що з колекції «Музичний фонд України». Серед них твори на слова та за мотивами поезій Лесі Українки –автографи клавірів музики до однойменних спектаклів «Лісова пісня» Ірини Губаренко та Юрія Шевченка, опери-балету «Оргія» Олександра Костіна, хорові мініатюри Марка Кармінського, Віктора Пацукевича та ін. (частина творів ще не видавалася).
Музичні інтерпретації, що увійшли до бази даних «Музична Лесіана» різні за складом виконавців, жанрами, формами. Зокрема, можемо виділити такий спектр жанрового розмаїття: пісня, романс, вокальний цикл, хорова мініатюра, хоровий цикл, кантата, кантата-реквієм, музика до вистави, балет, опера-балет, опера, сюїта для симфонічного оркестру, музика до кінофільму, народна пісня, обробка (для голосу в супр. фп, для хору a cappella, для інструментального ансамблю тощо).
Найпопулярнішими серед виконавців є вокально-хорові твори українських композиторів в основі яких окремі вірші, поетичні цикли та уривки з поем Лесі Українки. Вокально-хорові твори з «Музичної Лесіани» можемо розподілити на групи за такими складами виконавців: 1) для голосу з фортепіано; 2) для голосу з баяном (акордеона); 3) для голосу з бандурою; 4) для голосу з інструментальним ансамблем або оркестром; 5) для голосу a cappella. Для хорових та ансамблевих творів (дитячі, жіночі, чоловічі та мішані склади виконавців) маємо аналогічні варіанти супроводу.
Деякі поетичні цикли та окремі поезії Лесі Українки мають численні музичні інтерпретації. Зокрема, до поезії «Стояла я і слухала весну» можемо нарахувати на сьогодні понад 17 варіантів створених різними композиторами. До поезій «Сім струн» було написано вокальні та хорові цикли різними авторами, а також окремо до кожної з поезій – вокальні твори у різних жанрах: пісні, солоспіви, хорові твори. Так, до поезії «La (Nocturno)» звернулося шість композиторів, до поезії «Мі» (Колискова) – понад 15!
Особливо популярним у дитячій вокальній творчості є композиція Богдани Фільц на слова Лесі Українки «На зеленому горбочку» – твір, на якому виросло вже не одне покоління українців. Музичні інтерпретації поезій та поетичних перекладів Лесі Українки такими видатними українськими композиторами як Микола Лисенко, Кирило Стеценко, Яків Степовий, Федір Надененко, Михайло Вериківський, Ігор Шамо, Віталій Кирейко та ін. знаходяться у постійному репертуарі студентів музичних училищ, консерваторій та видатних співаків світу.
Маємо надію, що з кожним роком число музичних творів українських композиторів на слова нашої видатної співвітчизниці буде примножуватися, а база даних «Музична Лесіана» стане у нагоді історикам, культурологам, мистецтвознавцям, музикознавцям, філологам, виконавцям та шанувальникам творчості поетеси.
UDC 78.024.55+78.089+821.161.2
Litvinova Svitlana,
ORCID 0000-0003-0687-9450,
Junior Research Fellow,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
litvinova@nbuv.gov.ua

LESYA UKRAINKA`S WORKS IN MUSIC SOURSES
BY MUSIC BOOKS AND COLLECTIONS DEPARTMENT

The virtual collection «Musical Lesiana» has been analysed in the article. The musical documents are systematized to the composition of performers and music genres.
Key words: Lesya Ukrainka’s works, music interpenetration, vocal and choral music, choir miniature.