ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК АКАДЕМІЙ НАУК КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (НА ПРИКЛАДІ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК ЛИТВИ ІМЕНІ ВРУБЛЕВСЬКИХ)

ЗаявникДубас Тетяна Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 3. Наукова бібліотека в стратегічних комунікаціях глобального інформаційного простору.
Назва доповідіВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК АКАДЕМІЙ НАУК КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (НА ПРИКЛАДІ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК ЛИТВИ ІМЕНІ ВРУБЛЕВСЬКИХ)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.021
Дубас Тетяна Петрівна,
ORCID 0000-0002-1690-8297,
кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувачка відділу,
відділ синтезу соціокультурних мережевих ресурсів,
Національна юридична бібліотека,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: t.dubas60@gmail.com

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК
АКАДЕМІЙ НАУК
КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
(на прикладі бібліотеки
Академії наук Литви імені Врублевських)

Розглянуто сучасний стан видавничої діяльності бібліотеки Академії наук Литви імені Врублевських. Проаналізовано структуру вебсайту бібліотеки у контексті її видавничої діяльності.
Ключові слова: видавнича діяльність, наукова бібліотека, тексти сайтів, цифрові ресурси, вебсайт.

Правильне використання бібліотечних ресурсів є важливим для науковців задля отримання продуктивних результатів досліджень. Необхідно вдосконалювати вебсервіси з метою надання кращих послуг користувачам. Оскільки більшість академічних користувачів ростуть у поколінні Гугл, важливо створювати більш зручні для них вебсайти, що забезпечують швидкий і легкий доступ до вебсервісів і багатою контентом інформації.
Інтегруючись у світове інформаційне середовище, наукові бібліотеки мають підвищувати рівень обслуговування своїх користувачів, покращувати якість видавничих продуктів. Мета цієї доповіді – проаналізувати сучасний стан вебсайтів у бібліотеках академій наук країн Європейського Союзу на прикладі бібліотеки Академії наук Литви імені Врублевських у контексті її видавничої діяльності.
В умовах розвитку цифрових технологій, формування глобального інформаційного цифрового простору відбуваються й зміни у видавничій діяльності, характеру видавничої продукції набувають електронні ресурси, бази даних, тексти сайтів, а також публікація цифрових ресурсів. Стає необхідним усвідомлення актуалізації підвищення рівня видавничої продукції.
Посилюється роль редактора в процесі трансформації видавничої діяльності. Сучасний редактор має бути готовим до роботи з текстом постійно, встигати редагувати, виправляти помилки розміщених матеріалів, розв’язувати ситуації, коли треба ознайомитися з текстом безпосередньо перед його публікацією або внести у нього виправлення навіть після того, як матеріал уже опубліковано на вебсайті. Редактор має забезпечити якісне оформлення видавничої електронної продукції, покращання якості тексту вебсайтів є одним з головних його завдань.
Досвід бібліотеки Академії наук Литви імені Врублевських (лит. Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka) – універсальної публічної наукової бібліотеки державного значення, однієї з найбільших у країні, щодо впровадження європейських стандартів видавничої діяльності цікавий для наукових бібліотек України, адже Європейський Союз виділяє Литві великі кошти для розвитку бібліотечної та наукової сфери країни, які спрямовуються на оснащення бібліотек новітнім обладнанням, побудову сучасних наукових центрів, навчання людей новітнім інформаційним технологіям. На головній вебсторінці цієї бібліотеки (https://www.mab.lt) відображено цікаві та корисні інформаційні матеріали, що часто оновлюються. Редактор відповідає за ефективне наповнення вебсайту, перевіряє правильність і достовірність опублікованих матеріалів. Ведеться безперервна робота з інформаційного наповнення вебресурсу новинами та матеріалами, редагування тексту й виправлення помилок розміщених матеріалів з метою оптимізації та підвищення зручності використання розміщеного контенту. Грамотно складене меню навігації по тематичних розділах вебсайту бібліотеки, гармонійно розташовані текстові й графічні блоки вебсторінок дають змогу користувачеві легко переміщатися й знаходити необхідний матеріал. Так, рубрика «Ресурси» (лит. Ištekliai) містить інформацію про друковану продукцію, рідкісні відбитки, рукописи, цифрові колекції, бази даних, бібліотечні видання, нові публікації, медіатеку. Інформаційні сторінки тематичних розділів містять добре відредаговані тексти, ілюстративний матеріал, які розкривають тему розділу. Наприклад, рубрика «Простір для дозвілля» (лит. Laisvalaikio erdvė) відображає цікавий інформаційний матеріал про віртуальну друкарню, що є аналогом найдавніших друкарень у віртуальному просторі. Тут можна знайти все, що потрібно для створення маленького, але унікального друку. Одночасно користувач має можливість ознайомитись із принципами роботи перших пресів та історією друку. Кожен, хто відвідує віртуальну друкарню, може спробувати самостійно зібрати друкарський верстат, вибрати бажаний набір шрифтів і розташувати текст так, як це зробили перші друкарі, і зберегти свої роботи на комп’ютері, надіслати їх електронною поштою як привітання або просто роздрукувати. Крім відредагованої інформативної частини на вебсторінці розміщено фото, що ілюструє цей фрагмент тексту.
Бібліотека Академії наук Литви імені Врублевських розпочала видавничу діяльність у 1956 р. Спільно з іншими установами нею підготовлено та опубліковано понад 200 публікацій, більшість з яких є покажчиками та каталогами різних галузевих та персональних бібліографій. Бібліотека також видає наукові праці, писемні пам’ятки. 2004 р. було розпочато безперервне видання наукових праць з метою розкриття досліджень документальної писемності та спадщини преси, історії інститутів пам’яті та сучасної діяльності. Під керівництвом начальника видавничого відділу Г. Вашкєліса (лит. Gytis Vaškelis) здійснюється публікація наукових статей, звітів про роботу бібліотеки, оглядів колекцій та іншої відповідної інформації.
Отже, у контексті вищезазначеного доходимо висновку, що бібліотека активно розвиває видавничу діяльність, вирішуючи основні завдання – забезпечити наукове та академічне суспільство, культурні й творчі спільноти інформаційними ресурсами; забезпечити доступ наукової спільноти до інформаційних ресурсів, сформованих у бібліотеці державного значення; впроваджувати нові інформаційно-комунікаційні технології, розробляти наукові засоби комунікації при збереженні відкритого доступу.
Запорукою ефективності видавничої діяльності бібліотеки Академії наук Литви імені Врублевських є редакційна політика, чіткий розподіл обов’язків учасників видавничого процесу, взаємодія між структурними підрозділами, впровадження комп’ютерних інформаційних технологій, фінансова підтримка.

UDC 027.021
Tetiana Dubas,
ORCID 0000-0002-1690-8297,
Candidate of Social Communications,
Head of Department,
Department of Synthesis of Socio-Cultural Network Resources,
National Law Library,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: t.dubas60@gmail.com

PUBLISHING ACTIVITIES of SCIENTIFIC LIBRARIES
ACADEMIES of SCIENCES
COUNTRIES of THE EUROPEAN UNION
(on the example of the VRUBLEVSKY LIBRARY
of the LITHUANIAN ACADEMY of SCIENCES)

The current state of publishing activity of the Vrublevsky Library of the Lithuanian Academy of Sciences is considered. The structure of the library's website in the context of its publishing activity is analyzed.
Keywords: publishing activity, scientific library, texts of sites, digital resources, website.