Блогінг як засіб наукової комунікації в час коронавірусної пандемії

ЗаявникЯсінська Олександра Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіБлогінг як засіб наукової комунікації в час коронавірусної пандемії
Інформація про співдоповідачів
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.1:316.77:004.738.5
Ясінська Олександра Андріївна,
ORCID 0000-0003-0809-2483,
молодший науковий співробітник,
відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: yasinska@nbuv.gov.ua

БЛОГІНГ ЯК ЗАСІБ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ

Дослідження присвячене блогінгу в бібліотечній діяльності, що є частиною сучасного віртуального інформаційного простору, спрямованого на задоволення інформаційних потреб користувачів, як складової науково-інформаційного обслуговування.
Ключові слова: наукова комунікація, професійні блоги, бібліотеки, користувачі, послуги.

Виникнення та поширення коронавірусної хвороби у 2020–2021 рр. стало випробуванням у роботі бібліотек, зумовило пошук ними нових форм наукової комунікації, бібліотечно-інформаційних сервісів, актуалізацію онлайнової комунікації. Нові аспекти діяльності наукових установ потребують нових джерел комунікації. На сьогодні, маючи досвід праці в карантинних обмеженнях, бібліотечні працівники частково переформатували свою діяльність, включаючи в неї все більше онлайнових сервісів, серед яких блоги.
Блог (з англ. blog, від weblog – «мережевий журнал чи щоденник подій») – це вебсайт, головна мета якого – регулярно публікувати записи, зображення чи мультимедіа. Для блогів характерні записи тимчасової значущості. Блогінг – не нове явище в онлайновому середовищі, а його виникнення було однією з характерних ознак Web 2.0.
Найпоширеніші класифікації блогів:
• За автором. Особистий (персональний) блог – ведеться однією особою; «Примарний» блог – ведеться від імені невизначеної персони; Колективний – ведеться групою осіб; Корпоративний блог – ведеться співробітниками організації.
• За змістом. Контентний блог публікує авторський текст; Мікроблог публікує короткі щоденні новини; Мониторінговий блог надає коментовані посилання на інші сайти чи блоги; Цитатний блог акумулює цитати з інших блогів; Сплог – це спам-блог.
• За мультимедіа. Текстовий блог, змістом якого є тексти; Фотоблог, змістом якого є фото; Музичний блог, змістом якого є музичні файли; Подкаст і блогкастинг викладається у вигляді аудіофайлів; Відеоблог, змістом якого є відеофайли тощо.
Блог є важливим засобом інформування користувачів про події в бібліотеці, місцем для обміну професійною інформацією, джерелом повсякденної наукової комунікації в проміжках між науковими конференціями.
Перед початком створення бібліотечного блогу слід чітко виокремити аудиторію; сформувати мету; визначитися зі змістом та обсягом блогу, оскільки основна функція блогів – комунікативна. Ключові завдання бібліотечних блогів: сприяння інформованості про послуги та нові ресурси для привернення уваги користувачів або заохочення використання віртуальних послуг, посилення інтерактивності в комунікації з користувачами в онлайновому середовищі, отримання зворотного зв’язку й оцінки роботи. Основними перевагами блогів є те, що вони не потребують значних капіталовкладень і представляють собою альтернативний погляд на події й явища. Бібліотека може розміщувати інформацію у своєму блозі щодо нових надходжень у фонди та нещодавно опублікованих статей, особливо це корисно у випадках, що потребують обговорення.
Перший проєкт українського блогінгу мав назву Українська блогосфера (2008 р.), був створений на власних хостингах з допомогою CMS. Найпопулярнішою платформою для блогінгу є LiveJournal, що об’єднує близько 100 тисяч українських блогів різного наповнення та мети.
Серед вітчизняних бібліотечних блогів особливу популярність мають:
- Блог науково-методичного відділу Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей імені Т. Г. Шевченка, що розпочав роботу в 2015 р., продовжує працювати донині, займається оглядом книжок та висвітлює бібліотечні новини;
- Бібліо-Граф: блог інформаційно-бібліографічного відділу Львівської обласної бібліотеки для дітей, що має архів і плідно працює в наш час, публікації присвячені актуальним подіям у бібліотечному житті, огляду книг тощо;
- БлоГнот Методиста Львівської обласної бібліотеки для дітей, має архів з 2012 року, публікації присвячені популяризації книг, блог висвітлює віртуальні виставки, книжкові відеоогляди тощо.
Серед зарубіжних блогів розглянемо: Librarian And Information Science News, що присвячений поточним подіям і новинам у світі бібліотечних та інформаційних наук, виходить з 1999 року, функціонує досі; No Shelf Required, що стосується різних аспектів, пов’язаних з електронною книгою та цифровим контентом, виходить з 2008 року і донині; Teen Librarian Toolbox, сприяє обміну бібліоресурсами, надаючи якісну інформацію, ведучи обговорення, огляди книг тощо, виходить з 2011 року донині; Abby the Librarian – блог бібліотечного працівника, присвячений огляду літератури та подій, створений для популяризації власної справи, заснований у 2007 року, успішно функціонує досі тощо. Протягом 2020–2021 років в Україні спостерігається значна активність в сфері блогінгу, така ж тенденція прослідковується у блогах закордонних бібліотек, якщо їх порівнювати з попередніми роками.
Отже, для успішної реалізації блогів бібліотеки повинні розробити відповідні рекомендації або дотримуватися власної політики щодо їх ведення. Блоги бібліотек можуть бути чудовим місцем для обговорення різних питань серед спільноти користувачів, які мають схожі наукові інтереси, для того, щоб поділитися своїми ідеями, думками та підтримати нові наукові дослідження в різних галузях, що є дуже ефективним способом для досягнення цих цілей. Це може збільшити кількість онлайн-відвідувань існуючих користувачів і залучити нових, що є особливо актуальним у період пандемії.

UDC 021.1:316.77:004.738.5
Oleksandra Yasinska,
ORCID 0000-0003-0809-2483,
Junior Researcher,
Department of technologies of electronic scientific and information service
Institute of Information Technologies,
Vernadsky Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: yasinska@nbuv.gov.ua

BLOGGING AS A MEANS OF SCIENTIFIC COMMUNICATION DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC

The research is devoted to blogging in library activities, which is part of the modern virtual information space aimed at meeting the information needs of users and a component of scientific and information services.
Keywords: scientific communication, professional blogs, libraries, users, services.