Онлайнові конференції як спосіб поширення знань у сучасному світі

ЗаявникРуденко Аліна Денисівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіОнлайнові конференції як спосіб поширення знань у сучасному світі
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.4:005.745:004.738.5
Руденко Аліна Денисівна,
ORCID 0000-0002-1495-218X,
провідний бібліотекар,
відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: rudenkoalina327@gmail.com

ОНЛАЙНОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЯК СПОСІБ ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Дослідження присвячене поширенню онлайнових конференцій у бібліотечному житті, визначенню цього поняття та способам використання відповідних сервісів.
Ключові слова: онлайнові конференції, вебінари, бібліотеки, Інтернет.

Одним з аспектів бібліотечної діяльності є наукове та навчальне спілкування, але на сьогоднішній день ці важливі функції набувають певних обмежень у зв’язку з коронавірусною пандемією. Наряду зі зміною шляхів соціальної комунікації ми можемо споглядати більш модернізовані та інноваційні технології бібліотечного обслуговування та науково-інформаційного обміну – вебтехнології, серед яких помітними є онлайнові конференції або вебінари.
Онлайнова конференція (від англ. online – на лінії, на зв’язку) або вебконференція, вебінар (від англ. webinar) – різновид конференцій, що включає проведення онлайн-зустрічей або презентацій через Інтернет. Під час вебконференції кожен з учасників знаходиться біля свого електронного пристрою, а зв’язок між ними підтримується через Інтернет за допомогою завантаженого додатка, встановленого на комп’ютері, смартфоні або іншому електронному пристрої кожного учасника, або через вебдодаток. В останньому випадку, щоб приєднатися до конференції, потрібно просто ввести URL (адресу сайту) у вікні браузера.
Вебінари можуть включати в себе роботу над спільними проєктами, презентації, відтворювати «живе» спілкування, навіть якщо учасники територіально значно віддалені один від одного. Вебконференції бувають спільними та здатні містити голосування та опитування, що забезпечує повну взаємодію між аудиторією та доповідачем. У деяких випадках ведучий може говорити, коментуючи інформацію, що відображається на екрані, а слухачі можуть йому відповідати. Такі прості та ефективні способи користування, обміну та оптимізації знань здатні залучити нових користувачів та сприяють підвищенню кваліфікації фахівців бібліотечно-інформаційної сфери.
Під час проведення онлайнової конференції користувач має доступ до таких функцій: слайдові презентації, відео в режимі реального часу, аудіозв’язок, електронна дошка для коментарів, на якій доповідачі та слухачі можуть залишати позначки, текстовий чат для сеансів питань і відповідей в режимі реального часу, віддалений робочий стіл, спільне використання додатків; деякі користувачі мають функції, що дозволяють учасникам частково управляти екраном ведучого. Окрім цього, є можливість розміщення запису вебінару за унікальною вебадресою для подальшого перегляду і прослуховування будь-яким користувачем, який отримає посилання.
На сьогоднішній день у світі існує більше ста сервісів для проведення вебінарів, одними з найпопулярніших серед яких є: Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, YouTube Live. Процедура реєстрації у всіх вищевказаних додатках та вебсайтах аналогічна: користувачу знадобиться ввести свою електронну пошту та створити надійний пароль, у деяких випадках буде необхідним введення інформації стосовно дати народження.
Розглянемо покроковий процес створення онлайнової конференції на прикладі вебпорталу Zoom:
1. Увійдіть у ваш обліковий запис на вебпорталі Zoom.
2. Натисніть «Конференції».
3. Натисніть «Запланувати конференцію».
4. Виберіть бажані дату та час.
5. За бажанням задайте інші налаштування, які хотіли б використовувати.
6. Натисніть «Зберегти».
7. Поділіться посиланням на конференцію з її майбутніми учасниками.
Використання сервісів онлайнових конференцій набуло значного поширення у бібліотечній спільноті у 2020–2021 рр. Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського у 2020 р. у режимі онлайн було проведено міжнародну наукову конференцію «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації», метою якої було об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань щодо розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації, визначення найбільш гострих проблем у бібліотечній сфері, оприлюднення результатів наукових пошуків та розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності сучасних бібліотек.
Шості бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника, на тему «Бібліотекознавство України: історія, методологія, наукові проекти», організовані Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського разом з Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, також відбулися у форматі онлайн 16 грудня 2020 року.
Інститутом бібліотекознавства НБУВ проводилися тематичні семінари для бібліотек мережі Національної академії наук України в онлайн-режимі.
Отже, реалізація вебтехнологій, зокрема використання онлайнових конференцій, стала невід’ємною частиною адаптації бібліотечної діяльності до потреб суспільства у сучасному світі.

UDC 021.4:005.745:004.738.5
Alina Rudenko,
ORCID ID 0000-0002-1495-218X,
leading librarian,
Department of technologies of electronic scientific and information service
Institute of Information Technologies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: rudenkoalina327@gmail.com

ONLINE CONFERENCES AS A WAY TO SPREAD KNOWLEDGE IN THE MODERN WORLD

The research is devoted to the spread of online conferences in library life, the definition of this concept and ways to use relevant services.
Keywords: online conferences, webinars, libraries, Internet