Націоналістична преса українців Канади у громадському русі діаспори 1920-1930-х рр.

ЗаявникДзира Олеся Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСемінар: Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики
Назва доповідіНаціоналістична преса українців Канади у громадському русі діаспори 1920-1930-х рр.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 329.17(71)(070.1)-054.72(=161.2)“1918/1939”
Дзира О. І.,
Dzyra O. I.
наук. співроб. НБУВ,
research staff member of NLUV
канд. іст. наук
Doctor of philosophy

НАЦІОНАЛІСТИЧНА ПРЕСА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ У ГРОМАДСЬКОМУ РУСІ ДІАСПОРИ 1920–1930-х рр.

THE NATIONALIST PRESS OF UKRAINIANS OF CANADA IN THE PUBLIC MOVEMENT OF THE DIASPORA 1920–1930s

Здійснено огляд націоналістичних часописів української діаспори Канади, що виходили в 1918–1939 рр. Проаналізовано їх, як історичні джерела, і визначено роль націоналістичної преси у громадському житті діаспори.
The review of nationalist magazines of the Ukrainian Diaspora of Canada, published in 1918–1939 was realized. They were analyzed, as historical sources, and the role of the nationalist press in the public life of the Diaspora was defined.

Ключові слова: періодичні видання націоналістичного спрямування, українська діаспора Канади, громадські організації.
Key words: periodical editions of nationalist direction, the Ukrainian Diaspora in Canada, public organizations.

Після поразки Української революції 1917–1921 рр. до Канади почали виїжджати колишні військові українських армій, які не могли жити в умовах ворожої окупації. Живучи в Канаді, вони не полишали ідеї боротьби за незалежність України і з 1928 р. стали створювати перші націоналістичні гуртки «Української стрілецької громади» (далі – УСГ). А у 1932 р. заходами членів УСГ в діаспорі постає Українське національне об’єднання (далі – УНО). Причиною його створення стало бажання сформувати загальнонаціоналістичну організацію, до якої б належали не тільки колишні фронтові ветерани, але й ширший загал. Націоналістичні організації українців мали свої пресові органи, що віддзеркалювали їх ідеологічні переконання і діяльність у діаспорі.
З розширенням можливостей і чисельності націоналістичного руху з 1930 р. почали виходити місячник «Стрілецькі Вісті» (орган УСГ) та часопис «Новий шлях» (орган УНО). У 1932 р. вони об’єднались. До 1930 р. члени УСГ друкували свої замітки в інших проукраїнських виданнях, таких як «Український голос». Але коли «Український голос» (пресовий орган Союзу українців самостійників) оскаржив діяльність Української військової організації (далі – УВО), підозрюючи, що польські репресії в Галичині були принаймні частково спровоковані терористичною діяльністю УВО, то УСГ вирішила заснувати свою газету, щоб спростувати таку негативну рекламу, а також пропагувати ідеологію Організації українських націоналістів (далі – ОУН) [1, с. 131]. Як результат, на сторінка націоналістичної преси з’являлись статті, що критикували роботу членів ліберального Союзу українців самостійників і їх друкованого органу «Українського голосу».
«Стрілецькі вісті» поширювали постулати УСГ, яка орієнтувалась на націоналістичний рух у Європі, зокрема на ОУН під проводом Євгена Коновальця, і проповідували ідею створення незалежної української держави революційним шляхом. Перше число «Стрілецьких вістей» вийшло в жовтні 1930 р. і в такому оформленні з’являлось друком два роки, доки не перейшло на сторінки братнього часопису в Едмонтоні «Новий шлях». Часопис редагувала колегія на чолі з Павлом Шульгою [2, с. 161]. «Стрілецькі вісті», як сторінка в «Новому шляху», виходили аж до літа 1939 р. Вони висвітлювали новини не тільки з життя стрілецької громади, а й друкували аналітичні статті на тему військового потенціалу європейських держав, стану озброєння армій, становища і ролі цивільного населення в майбутніх війнах [3, с. 104]. Перше число виходу тижневика «Новий шлях» також було в жовтні 1930 р. Це видання стояло на таких же засадах, що й попереднє, але воно було загальним націоналістичним часописом, тоді як «Стрілецькі вісті» були становим з обмеженим колом читачів. Часопис пропагував націоналістичні ідеї, друкував над заголовками статей гасла: «Нація понад усе» та «Наша сила в нас самих». Різко виступав, як і «Стрілецькі вісті», проти комуністів та проти московського більшовизму взагалі. Пропагував ідею національного об’єднання українців Канади в сильну і свідому своїх політичних, культурних та економічних завдань громаду, яка б могла єдиним представництвом захищати свої інтереси перед канадським урядом.
На сторінках «Нового шляху» було висунуто пропозицію створити світовий координаційний центр українців. Потім ця ідея була реалізована в діяльності Світового конгресу вільних українців. Світові новини в «Новому шляху» були лише додатком до основного матеріалу, який можна окреслити як україністику. Тижневик вів безкомпромісну боротьбу з ідеологічними супротивниками і пильно стежив за діяльністю громадських об’єднань в діаспорі [4, с. 75, 92–94, 104]. В 1931 р. «Новий шлях» став пресовим органом Українського національного об’єднання в Канаді. Його редакторами були Михайло Погорецький, Олександр Григорович. Через кризу в країні видавництво постійно боролося з фінансовими труднощами і в 1933 р. було перенесено до Саскатуну. Часопис швидко став речником не тільки УНО і Стрілецької громади, але й Організації українок Канади ім. Ольги Басараб, Української студентської націоналістичної організації (у 1934 р. перейменовано на організацію Молодих українських націоналістів). За деякий час «Новий шлях» збільшив свій формат та обсяг; організації, що підтримували цей орган, дістали свої окремі відділи, оживляти його стали листи з різних країн та континентів [2, с. 174–175]. Газета також не оминала своєю увагою перебіг подій на Україні. Так, вона гостро засуджувала голодомор 1932–1933 рр. і польську політику «пацифікації», підтримувала постання Карпатської України.
Отже, націоналістичний напрямок української політичної орієнтації у Канаді у міжвоєнний період віддзеркалювали видання «Стрілецькі вісті», «Новий шлях» тощо. Преса передавала детальні відомості про діяльність Української стрілецької громади, Українського національного об’єднання, пояснювала їх ідеологічну базу і стала джерелом для вивчення націоналістичного руху українців у діаспорі. Поруч з цим вона інформувала про суспільно-політичну ситуацію та націоалістичний рух в Україні і світі, спонукаючи канадських українців до конкретних дій підтримки боротьби за незалежність свого народу.

Список використаних джерел:
1. Герус О. В. Консолідація української суспільности в Канаді / О. Герус // Життєвий досвід українців у Канаді: рефлексії / ред. кол.: О. В. Герус, І. Герус-Тарновецька, С. Ярмусь. – Віннпег: Українська вільна академія наук, 1994. – С. 115–152.
2. Марунчак М. Г. Історія українців Канади: у 2 т. / М. Г. Марунчак. – Вінніпег: Накладом Української вільної академії наук в Канаді, 1991. – Т. 2. – 512 с.
3. Книш З. Стрілецька преса / З. Книш // За честь, за славу, за народ!: збірник на золотий ювілей Української стрілецької громади в Канаді 1928–1978 / ред. З. Книш. – Торонто: Видання головної управи Української стрілецької громади в Канаді, 1978. – С. 98–106.
4. Верига В. За межами Батьківщини: збірник наукових статей і доповідей / В. Верига. – Львів: Інститут ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 364 с.