МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: 30-РІЧНА ІСТОРІЯ

ЗаявникІванова Майя Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіМІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: 30-РІЧНА ІСТОРІЯ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.2
Іванова Майя Вікторівна,
ORCID 0000-0003-0243-3478,
науковий співробітник,
відділ теорії та історії бібліотечної справи,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: ivanova@nbuv.gov.ua

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ
В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: 30-РІЧНА ІСТОРІЯ

Визначено роль Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в новітній історії держави. Репрезентовано щорічні міжнародні наукові заходи, які традиційно проводяться в НБУВ. Окреслено тематику таких заходів по роках.
Ключові слова: міжнародна наукова конференція, міжнародні наукові заходи.

UDC 021.2
Maiia Ivanova,
ORCID 0000-0003-0243-3478,
Research Associate,
Department of Theory and History of Library Science,
Institute of Library Science,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: ivanova@nbuv.gov.ua

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES IN THE VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE: A 30-YEAR HISTORY
The role of the NBUV in the recent history of Ukraine is determined. Annual international scientific events held at the NBUV are disclosed. The subject of such events by years is outlined.
Keywords: international scientific conference, international scientific events.