Каталог "Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів НБУВ)" як джерело дослідження преси української діаспори

ЗаявникБілименко Людмила Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСемінар: Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики
Назва доповідіКаталог "Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів НБУВ)" як джерело дослідження преси української діаспори
Інформація про співдоповідачівО. С. Залізнюк, науковий співробітник відділу пресознавства НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Білименко Людмила Анатоліївна
Bilymenko Liudmyla
молодший науковий співробітник
Junior Research Fellow
НБУВ
V. Vernadsky National Library of Ukraine
Залізнюк Олена Сергіївна
Zalizniuk Olena
науковий співробітник
Research Fellow
НБУВ
V. Vernadsky National Library of UkraineКАТАЛОГ «УКРАЇНСЬКІ ГАЗЕТИ 1898─2015 РОКІВ, ЩО ВИХОДИЛИ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ (З ФОНДІВ НБУВ)» ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕСИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

"UKRAINIAN NEWSPAPERS OF 1898-2015, PRINTED OUTSIDE OF UKRAINE (IN THE V. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE FUNDS)" AS A SOURCE OF THE UKRAINIAN DIASPORA PRESS RESEARCH

У статті йдеться про науковий каталог «Українські газети 1898─2015 років, що виходили за межами України (з фондів НБУВ)». Подано інформацію про склад і зміст газет української діаспори, проаналізовано їх за різними ознаками: тематикою, географією, мовами видання.
The article deals with the scientific catalog "Ukrainian Newspapers of 1898-2015, printed outside of Ukraine (in the V. Vernadsky National Library of Ukraine Funds)". The information on the composition and content of the Ukrainian Diaspora newspapers is presented, analyzed for the various features, types, topics, geography, languages of the publication.

Ключові слова: діаспора, українські газети, каталог.
Key words: diaspora, ukrainian newspapers, catalog.

У фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) зберігається унікальне за своїм історичним значенням зібрання українських газет (з 1898 року), що виходили за межами України. Вони є документальними джерелами, що відображають суспільно-політичне, церковно-релігійне та культурно-просвітницьке життя української діаспори. Починаючи з другої половини ХІХ століття чимало українців емігрувало до інших країн. Відбувався цей процес з різних причин: тяжке економічне та соціальне становище, пошук роботи та кращих земель, виселення через переслідування політичним режимом та ін. У країнах поселення вони організовували політичні організації та культурні осередки, що мали наукові установи, навчальні заклади, видавництва, музеї, налагоджували випуски друкованих органів, зокрема українських газет.
Під назвою «українські газети, що виходили за межами України» розуміються всі часописи, видані за межами сучасної України. При цьому ми спираємось на концепцію національної бібліографії і національного бібліографічного репертуару, розроблену в НБУВ. Згідно з цією концепцією, Український бібліографічний репертуар (УБР) розглядається як «національна ретроспективна бібліографія, що включає в себе зібрані й систематизовані рукописні та друковані твори… твори друку українською мовою, незалежно від місця видань; твори друку всіма мовами, видані на території сучасної України; твори друку про Україну і український народ, видані в усьому світі всіма мовами; твори друку, авторами яких є українці, українські установи, заклади, організації та об’єднання, видані в усьому світі всіма мовами, незалежно від їх змісту» .
Українські газети, що виходили за межами України з 1898 по 2015 рік і зберігаються в НБУВ – одне з найповніших зібрань в Україні. Дане зібрання часописів частково знайшло відображення у друкованих каталогах, підготовлених співробітниками відділу пресознавства НБУВ: «Газети України 1917─1920 років у фондах НБУВ» (вид. 2-ге), «Газети України 1935─1940 років у фондах НБУВ», «Газети України 1941─1945 років у фондах НБУВ», «Газети України 1946─1950 років у фондах НБУВ», «Газети України 1951─1955 років у фондах НБУВ». Зважаючи на стійку зацікавленість газетами української діаспори, у відділі пресознавства підготовлена та постійно оновлюється електронна база даних «Українські газети 1898─2018 років, що виходили за межами України (з фондів НБУВ)», яка вже готова до online публікації. База розроблена фахівцями відділу інформаційно-комунікаційних технологій з урахуванням специфіки даного типу видань, завдяки цьому користувач має змогу здійснити пошук газети за такими критеріями як назва газети, ключові слова, рік та місце видання, тема, країна, мова, тип видання.
У 2018 році співробітниками відділу пресознавства НБУВ підготовлено до друку наукове видання – каталог «Українські газети 1898─2015 років, що виходили за межами України (з фондів НБУВ)». Даний каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети. У бібліографічному описі подано всі відомості про газету: назва (зміна назви), тематична спрямованість, інформація про організацію, що видавала газету, місце видання, періодичність, мова видання, прізвища редакторів та видавців. Усі номери газет переглянуто de visu. Опис часописів здійснено мовою оригіналу. До каталогу включено часописи, що виходили в 32 країнах світу: Австралії, Австрії, Аргентині, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Бразилії, Великій Британії, Вірменії, Грузії, Естонії, Іспанії, Італії, Казахстані, Канаді, Китаї, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, Словаччині, Словенії, США, Туреччині, Узбекистані, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії. Найбільша кількість газет виходила у Канаді (58), США (51), Німеччині (44), Росії (26), Польщі (20), Австрії (13), Аргентині (11). Часописи цих країн найповніше представлені й у фондах НБУВ, де зберігається більше 630 назв часописів або 3 100 річних комплектів газет, що становить понад 100 000 номерів (надходження постійно поповнюються). До каталогу увійшли як майже повні комплекти часописів («Свобода». – Нью-Йорк, 1902–1904, 1907, 1908, 1910, 1911, 1917, 1920, 1922–1925, 1927, 1929–1931, 1934, 1936, 1937, 1946–2011, 2015; «Наше слово». – Варшава, 1957–2015; «Нове життя». – Пряшів, 1952, 1954, 1955, 1958, 1965–1996, 1998–2001, 2008, 2010–2014; «Новий шлях». – Торонто, 1932–1934, 1945–2008, 2010–2012, 2015; «Українська думка». – Лондон, 1947–2010, 2015; «Український голос». – Вінніпег, 1910, 1916–1922, 1924, 1925, 1928–1935, 1937, 1938, 1946–1956, 1958–1995, 1998–2001, 2003–2008, 2015 та ін.), так і окремі номери («Вперед». – Торонто, 1950; «За повернення на Батьківщину». – Берлін, 1957; «Лемківщина». – Торонто, 1952 та ін.). Укладачами проведена велика робота з пошуку редакторів газет, оскільки не завжди їх прізвища можна було знайти в самій газеті. Редакторами газет були діячі науки, культури, літератури, релігієзнавства (Зенон Кузеля, Степан Бандера, Прокіп Верета, Іван Багряний, Іван Драч, Сергій Козак та ін.). За тематикою і цільовим призначенням газети, що увійшли до каталогу, можна поділити на загально-політичні: «Відродженнє України» (Відень), «Вільне слово» (Зальцведель), «Вісті» (Брюссель), «Українські новини» (Астана), «Шлях перемоги» (Мюнхен); галузеві: «Вільне слово» (Бухарест), «Вісник товариства української культури Кубані» (Краснодар), «Голос Берестейщини» (Брест); релігійні: «Америка» (Філадельфія), «Вісник» (Вінніпеґ), «Християнський голос» (Мюнхен), «Церква і життя» (Мельбурн); для дітей і юнацтва: «Веселка» (Кошиці), «Веселка» (Джерсі-Сіті), «Голос молоді» (Вінніпеґ). Слід зазначити, що у каталозі окремо відображені всі додатки, які виходили до газет, зокрема жіночі, літературні, пластові сторінки, сторінки молоді, бюлетені, спецвипуски тощо. Це дає можливість користувачам краще зрозуміти тематичну спрямованість видання, з'ясувати причини зміни назви газети.
Найстарішою з представлених в каталозі є газета «Свет» за 1898 рік, яка виходила в Олд-Форджі для православних русинів США, Канади та Бразилії. Редактором газети став священик із Галичини Григорій Грушка. Видавати газету «Свет» на «малорусском наречии» було дозволено «Указом Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода» і, хоча вона не відіграла значну роль у формуванні свідомості українців, все ж таки залишила свій відбиток в історії розвитку української преси за межами України.
До складу науково-довідкового апарату каталогу включено чотири допоміжні покажчики: іменний та словник псевдонімів і криптонімів до нього, географічний, хронологічний і покажчик мов видань. Є також список скорочених назв, установ і організацій у заголовках і підзаголовках газет та їхнє повне найменування. Зазначимо, що даний каталог складається з газетних видань, що зберігаються у фондах відділу зарубіжної україніки, відділу організації та обслуговування основним фондом. Але найповніша колекція газет зберігається у відділі формування і використання газетних фондів.
Створення української преси поза межами України свідчить про велику духовну силу українців, про бажання об’єднатися навколо спільних питань заради збереження своєї національної гідності. Часописи української діаспори «завжди були творцем громадської думки, невід’ємною часткою громадського життя української етнічної спільноти і залишаються засобом передачі етнічної інформації, одним із каналів збереження ідентичності українців» ‪‪.