Електронні персональні бази даних наукової бібліотеки

ЗаявникАнтонюк Оксана Юріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 4. Біографіка та біобібліографія – знаннєвий ресурс інтелектуального і духовного розвитку українського суспільства.
Назва доповідіЕлектронні персональні бази даних наукової бібліотеки
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.4.036:004
Антонюк Оксана Юріївна,
ORCID 0000-0003-0964-4980,
аспірантка,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: sanavinkray@gmail.com

ЕЛЕКТРОННІ ПЕРСОНАЛЬНІ БАЗИ ДАНИХ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Проаналізовано доступні онлайн-користувачам електронні персональні бази даних Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва.
Ключові слова: Вінницька ОУНБ ім.К. А. Тімірязєва, електронні персональні бази даних, визначні діячі, Вінниччина.

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва (далі – Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) надає великого значення задоволенню потреб користувачів у біобібліографічній інформації. Протягом усього періоду функціонування бібліотека займає одне з провідних місць щодо укладання персональних бібліографічних покажчиків.
З розвитком інформаційного електронного середовище ця робота вдосконалюється та набуває нових форм. Особливо швидкими темпами зростає попит на електронні ресурси, користування електронними базами даних, посилюється інтерес до повнотекстових документів, представлених у відкритому доступі. Тому пріоритетом у діяльності Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва нині є наповнення електронних баз даних та надання відкритого доступу до них. Загалом електронні бази даних бібліотеки сформувалися для забезпечення оперативного доступу до інформації, потрібної для різних категорій користувачів.
Об’єктом електронних персональних баз даних є визначні діячі, чиє життя тісно пов’язане із Вінниччиною, і котрі своїми діяннями сприяли примноженню здобутків України. Серед відомих імен: Шевченко Тарас Григорович – видатний український поет, художник, мислитель. 1846 р. він у складі Археографічної комісії подорожував Поділлям, за кілька днів Шевченко перетнув Вінниччину з північного сходу на південний захід через поштові станції – Морозівку, Плисків, Брацлав, Шпиків, Джурин, Серби, Могилів-Подільський, Яришів, Муровані Курилівці. Грушевський Михайло Сергійович – професор історії, організатор української науки, письменник, публіцист, визначний політичний діяч. Життям та діяльністю пов’язаний з Вінниччиною, зокрема з с. Сестринівка, нині Хмільницького району. Коцюбинський Михайло Михайлович – український письменник-класик, громадський діяч. Народився у м. Вінниця, дитинство та юність минули в селах і містечках Поділля – Барі, Кукавці, Шаргороді, Станіславчику, Пикові. Леонтович Микола Дмитрович – всесвітньо відомий композитор, хоровий диригент, педагог, фольклорист, музично-громадський діяч. Стус Василь Семенович – український поет, прозаїк, критик та літературознавець, перекладач, дисидент, правозахисник.
З огляду на це, у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва сформувалися та функціонують електронні персональні бази даних. Згідно ДСТУ 7448:2013 «Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять», база даних (БД) – сукупність взаємопов’язаних даних, організована відповідно до певних правил опису, зберігання та маніпулювання, подана у формі, придатній для автоматичного опрацювання, й призначена задовольняти інформаційні потреби користувачів інформації. За видами БД розрізняють: бібліографічну, що містить бібліографічну інформацію; фактографічну, інформаційне наповнення якої складається з конкретних фактів і інформації про них; повнотекстову, що містить повні тексти документів, та ін. Фахівцями відділу краєзнавства ведуться повнотекстові, фактографічні, бібліографічні електронні персональні БД, які відображають низку персоналій.
Електронна база даних «Календар знаменних дат» (створена 2005 р.) відображає перелік визначних дат, події, ювілеїв відомих особистостей. У межах одного запису до короткого змісту події додаються основні, відповідно – основні віхи життя особистості та джерела інформації.
Електронна база даних «Василь Стус» (започаткована 2008 р.) включає бібліографічні записи із книг, посібників, збірників, періодичних видань, матеріалів інтернету, що висвітлюють життя та творчість В. Стуса на Вінниччині. Наразі внесено 1898 бібліографічних записів.
Електронна база даних «Михайло Коцюбинський та Вінниччина» (створена 2012 р.) включає бібліографічні записи із книг, посібників, збірників, періодичних видань, ресурсів інтернету, що висвітлюють життя та творчість М. Коцюбинського на Вінниччині. Станом на 1.01.2021 р. містить 1068 бібліографічні записи.
Електронна база даних «Тарас Шевченко та Вінниччина» (започаткована 2012 р.) включає бібліографічні записи із книг, посібників, збірників, періодичних видань, матеріалів інтернету, що висвітлюють життя та творчість Т. Шевченка на Вінниччині. Містить 1138 бібліографічні записи.
Електронна база даних «Вінничани – учасники Революції Гідності та ООС (АТО)» (створена 2014 р.) включає записи про життя та діяльність учасників Революції Гідності та ООС (АТО). Джерелом формування є матеріали із періодичних видань, інтернет-ресурси. Наразі містить 219 персоналій.
Електронна база даних «Михайло Грушевський і Вінниччина» (започаткована 2016 р.) містить бібліографічні записи із книг, посібників, збірників, періодичних видань, матеріалів інтернету, що висвітлюють життя та діяльність М. Грушевського на Вінниччині. Станом на 1.01.2021 р. вміщує 389 бібліографічних записів.
Наприкінці 2020 р. створена повнотекстова бібліографічна електронна база даних «Микола Леонтович і Вінниччина», яка також наповнюється тематичними бібліографічними записами із видань, посібників, збірників, періодичних видань тощо, що висвітлюють життя та творчість М. Леонтовича.
Аналіз використання електронних інформаційних ресурсів бібліотеки користувачами та їхня затребуваність свідчать, що на сьогодні найбільш важливими і перспективними у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва є електронні персональні бази даних, які значно доповнюють та розширюють пошукові можливості інформації щодо відомих постатей. Це передбачає подальше їхнє професійне наповнення бібліографічними записами, удосконалення функціоналу та інтеграцію з іншими електронними ресурсами бібліотеки.

UDC 025.4.036:004
Oksana Antonyuk,
ORCID 0000-0003-0964-4980,
PhD student,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: sanavinkray@gmail.com
ELECTRONIC PERSONAL DATABASES
OF THE SCIENTIFIC LIBRARY
Electronic personal databases of Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after K.A. Timiryazev is freely available to users online through the Internet.
Keywords: Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after K.A. Timiryazev, electronic personal databases, famous personalities, Vinnytsia region.