Флешмоб як актуальна форма популяризації книги, читання,бібліотеки

ЗаявникНовальська Юлія Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіФлешмоб як актуальна форма популяризації книги, читання,бібліотеки
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Новальська Юлія Вікторівна,
головний бібліотекар науково-дослідного відділу,
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого,
Київ, Україна,
e-mail: jula1977@bigmir.net

ФЛЕШМОБ ЯК АКТУАЛЬНА ФОРМА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
КНИГИ, ЧИТАННЯ, БІБЛІОТЕКИ

Розглянуто флешмоби як актуальну форми популяризації книги, читання і бібліотеки. Наведено успішні приклади апробованих видів флешмоби з вітчизняної бібліотечної практики.
Ключові слова: флешмоб, читання, бібліотека.

Ефективність та якість діяльності сучасної бібліотеки, дієво інтегрованої в комунікаційну систему сьогоднішнього соціуму, демонструє, насамперед, кількість користувачів. В умовах розвитку інформаційного суспільства і становлення суспільства знань вітчизняні бібліотеки значно збагатили традиційний комплекс залучення нових читачів: запровадили нові моделі взаємодії з потенційною аудиторією, розширили спектр електронних послуг і сервісів, успішно апробували нові види популяризації книги, читання і бібліотеки у т. ч. в інтернет-середовищі, серед яких особливо запитуваними стали флешмоби.
Під поняттям «флешмоб» (англ. flash mob ‒ блискавична юрба, flash ‒ блискавиця, спалах, mob, скорочене й усічене лат. mobilis vulgus ‒ рухливий натовп, юрба) у контексті широкого запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечну практику ми розуміємо, насамперед, одноразову акцію, (1) мета якої сконцентрована на популяризації книги, читання і бібліотеки, (2) технічно організована із залученням сучасних засобів комунікації, у т. ч. глобальної мережі Інтернет, (3) передбачає максимальне охоплення аудиторії дійсних і потенційних читачів окремої бібліотеки, (4) кількість моберів залежить від прогнозованої кількості учасників, (5) функціонально визначено виконання запланованих дій (заздалегідь узгоджений сценарій), (6) упродовж короткого проміжка часу, (7) завершеність дії виражається у раптовому розчиненні учасників серед інших споживачів інформації, (8) результується у позитивному налаштуванні аудиторії до читання як процесу соціалізації, засвоєння нових знань, збагачення світогляду, тобто задоволення інформаційних, духовних потреб тощо.
Визнання флешмобу як актуальної форми бібліотечної практики є теоретична обґрунтованість класифікації за різними критеріями та розробленість видової характеристики бібліотекознавцями, яка репрезентує: поетичний флешмоб, книжковий флешмоб, флешбук, лібмоб та ін.
Серед резонансних поетичних флешмобів останніх років варто назвати реалізований із нагоди 205-річчя від дня народження Великого Кобзаря «Тарас у кожному з нас» (Національна бібліотека України для дітей), учасники якого декламували на камеру вірші Т. Г. Шевченка, а кращі відео представлені на YouTube-каналі бібліотеки та сторінці Facebook. Все більшу аудиторію збирають такі бібліотечні проєкти, як «Всеукраїнський флешмоб відеочитань» (започатковано 2019 р.). У цьому контексті з нагоди святкування у 2021 р. 150-ої річниці від дня народження Лесі Українки вдруге бібліотека разом із Медіа-центром Сумського державного університету створили відеоролик, у якому студенти продекламували поезії видатної української письменниці, громадської діячки «Contra spem spero!» (Без надії сподіваюсь!) і «Стояла я і слухала весну». Також присвячений життю та творчості Лесі Українки був поетичний віртуальний флешмоб «Хотіла б я піснею стати» (Одеська обласна бібліотека для юнацтва), до якого долучилися команда Compass КНП Дитяча Міська Поліклініка 6 ОМР.
Зауважимо, що, на наше переконання, особливо затребуваним за сутністю сьогодні є книжковий флешмоб Української бібліотечної асоціації. Чільна мета цього онлайн-заходу – наголосити, що людина не може існувати без читання книг. В умовах гібридної війни та окупації частини України актуальним є проєкт українських письменників Катерини Бабкіної та Марка Лівіна bookchallenge_ua (книжковий виклик), який зорінтований на популяризацію читання українською мовою. Поширення на інтернет-майданчиках та у соціальних мережах Facebook, ВКонтакте, Twitter та Instagram сприяло долученню за перші 16 тижнів до цього флешмобу 5 тис. моберів та 1 млн користувачів.
Ще одним прикладом успішного біблотечного проєкту, зініційованого вітчизняними книгозбірнями, є флешбук, який передбачає розміщення фрагментів текстів видань чи уривків із книги з цитуванням, ілюстраціями, особистими думками тощо у соціальних мережах, відповідно, ознайомлення з ними друзів.
Лібмоб (англ. library – бібліотека і mob – натовп, тобто бібліотечний натовп) як різновид флешмобу, передбачає, що бібліотекарі на вулицях роздають перехожим рекламною продукцією, запрошуючи до книгозбірні та проводять бліц-опитування. Широко відомою стала Всеукраїнська акція-опитування «Як пройти до бібліотеки?», яка організовується через соціальні мережі та блоги бібліотек (активну участь взяли Гайсинська центральна бібліотека (відділ обслуговування юнацтва провів акцію Дню молоді), Хустська центральна бібліотека (молодим батькам пропонувалося проводити уїк-енд з цікавою книжкою) та багато інших). Популяризації різноманітного фонду періодичних видань для всіх вікових категорій сприяв лібмоб «Осінній бенефіс періодичних видань», проведений Центральною районною бібліотекою імені Івана Франка Подільського району м. Києва.
Тобто, економічному зростання і розвитку України та її регіонів бібліотеки в умовах розвитку інформаційного суспільства і становлення суспільства знань сприяє саме інтелектуально зрілий громадянин, і важливу роль у цих процесах відіграє такий апробований вже інструмент бібліотечної практики цілеспрямованого залучення нових читачів та виховання любові до книг і популяризації читання, як флешмоб.

Yulia Novalska,
Chief Librarian of the Research Department,
Wise National Library of Ukraine, National Library of Ukraine of the Yaroslav Mudryi,
Kyiv, Ukraine
e-mail: jula1977@bigmir.net
FLASHMOB AS A CURRENT FORM OF POPULARIZATION
OF BOOKS, READING, LIBRARY
Flashmobs are considered as an actual form of popularization of books, reading and libraries. Successful examples of tested types of flashmobs from domestic library practice are given.
Keywords: flash mob, reading, library.