DOAJ: ІНТЕГРАТОР НАУКИ ДО СВІТОВОГО АКАДЕМІЧНОГО ПРОСТОРУ

ЗаявникКудименко Лілія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіDOAJ: ІНТЕГРАТОР НАУКИ ДО СВІТОВОГО АКАДЕМІЧНОГО ПРОСТОРУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.49:050
Кудименко Лілія Григорівна,
ORCID 0000-0002-2322-3173,
молодший науковий співробітник,
відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: kudymenko@nbuv.gov.ua

DOAJ: ІНТЕГРАТОР НАУКИ
ДО СВІТОВОГО АКАДЕМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Названо переваги реєстрації наукових періодичних видань в Директорії відкритого доступу – DOAJ. Надано оновлену інформацію щодо основних критеріїв відбору.
Ключові слова: відкритий доступ, рецензування, актуалізація інформації.

Найважливішим показником якості періодичного видання в сучасному науковому середовищі вважається його реєстрація та індексування в престижних міжнародних базах даних. В якості основного ресурсу, що сприяє розширенню присутності видання в світових системах, є платформа журналів відкритого доступу – міжнародний мультидисциплінарний каталог Directory of Open Access Journals (DOAJ), створений у 2003 р. на базі бібліотеки Лундського університету (Швеція), одного із найстаріших у Північній Європі. Це найавторитетніший пошуковий сервіс, що надає вільний доступ до рецензованих матеріалів та індексує наукові статті.
Мета проєкту – популяризація наукових електронних ресурсів і спрощення їх використання незалежно від галузі, географії чи мови, що тим самим підвищує їх видимість та розширює вплив.
Так, метадані наукових публікацій, розміщених у DOAJ, автоматично постачаються до авторитетних європейських баз даних: WorldCAT, BASE та Open AIRE, тобто немає потреби реєструватися окремо в кожній, достатньо лише бути присутнім в DOAJ, і через певний проміжок часу інформація про видання потрапляє і до інших трьох систем.
Цей унікальний ресурс – також значима сходинка на шляху до Scopus та Web of Science. Він є одним з найбільших каталогів відкритого доступу, що високо оцінюється експертами Scopus. Якщо видання включено в DOAJ, Scopus присвоює статус OA (Open Access) та розміщує його в окремому списку журналів відкритого доступу.
DOAJ включає в себе всі наукові та академічні журнали з відкритим доступом, які використовують системи контролю якості, забезпечуючи високий науковий рівень контенту, що відповідає всім сучасним міжнародним вимогам, схваленим Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).
Тому до реєстрації в системі необхідно ретельно підготуватися. Анкета містить більш ніж 50 запитань, що характеризують видання за різними критеріями, які регулярно переглядаються з метою очищення від неякісного вмісту. Такий процес перевірки проводився в 2014–2016 рр. Базовими стандартами для включення залишилися:
1. Безперечно – ISSN та відкритий доступ.
2. Рецензований контент: всі статті повинні проходити процедуру рецензування перед публікацією. До процесу залучається не менше двох профільних фахівців. Тип і деталі повинні бути чітко вказані на сайті видання.
3. Ліцензування: тип ліцензії згідно з Creative Commons обирається відповідно до стандартів DOAJ.
4. Етика публікацій: дотримання принципів, встановлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE)
Незмінною також є вимога детального опису всього видавничого процесу, керуючись документом Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (Принципи прозорості та найкращих практик наукових публікацій):
- мета і проблематика;
- чітка редакційна політика;
- якісний склад редколегії;
- прозорість процесів прийому та опублікування статей;
- доступність повних текстів статей;
- захист авторських прав, тощо.
01.07.2020 р. до анкети було внесено коригування: змінено деякі формулювання та додано нові питання.
Отже, що нового?
1. Нижченаведені запитання об’єднані в одне, відповідь однозначна - «так» або «ні»:
Чи дозволяє журнал авторам зберігати авторські права без обмежень?
Чи дозволяє журнал авторам зберігати права на публікації без обмежень?
2. Пропонується 6 типів рецензування:
- Editorial review
- Double blind peer review
- Peer review
- Post-publication peer review
- Blind peer review
- Open peer review
Вибрати потрібно один або зазначити інший.
3. Перевірка на плагіат: обов’язково вказати сервіс.
4. Ідентифікатори: чи мають статті DOI та чи дозволяє журнал ідентифікаторам ORCID бути присутніми в метаданих статей?
5. Чи відповідає журнал стандартам I4OC щодо відкритих цитат? Стандарти I4OC вимагають, щоб цитати були структурованими, відокремлюваними та відкритими.
Анкета заповнюється та надсилається в режимі онлайн. Запорукою успішного проходження перевірки є надання точної достовірної інформації, яка співпадає з відображеною на вебсайті, в іншому випадку – заявка відхиляється автоматично. Повторну можна відправляти лише через 6 місяців, тому дуже важливо виконати всі умови для представлення видання.
Кожна заявка розглядається та аналізується 3–4-ма експертами DOAJ. Процес може тривати до 6 місяців, та зазвичай відповідь надходить раніше. Інколи надсилаються запитання для уточнення інформації та надаються рекомендації щодо певних виправлень. Якщо комісія приймає позитивне рішення – видання включається до каталога та починає індексуватися. Дуже важливо – регулярно і своєчасно, без затримок надавати метадані поточного випуску журналу. Також при будь-яких змінах, що стосуються видавничого процесу, політики редакції тощо, обов’язково актуалізувати інформацію на сайті та повідомити редакторів DOAJ про оновлення.
Завдяки сумлінній праці співробітників Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та застосуванню у своїй діяльності світових стандартів і передової практики публікацій, фахові наукові видання НБУВ успішно індексуються в DOAJ з 2018 року.
Представлення наукових періодичних видань у системі відкритого доступу сприяє поширенню їх впливу та впізнаваності серед світової наукової спільноти.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:025.49:050
Liliia Kudymenko,
ORCID 0000-0002-2322-3173,
Junior Researcher,
Department of Scientific Organization of Electronic Information Resources,
Institute of Information Technologies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: kudymenko@nbuv.gov.ua

DOAJ: AN INTEGRATOR OF SCIENCE
INTO THE WORLD ACADEMIC SPACE

The advantages of registration of Scientific Periodicals in the Directory of Open Access – DOAJ are named. Updated information on the main selection criteria is provided.
Keywords: open access, reviewing, updating of information.