Бібліотекар нашого часу: проблеми та їх рішення

ЗаявникПольовик Світлана Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 1. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації
Назва доповідіБібліотекар нашого часу: проблеми та їх рішення
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 023.5:17
Польовик Світлана
Рolovyk Svetlana,
наук. співроб.
Research Associate,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
канд. наук із соц. ком.
Cand. Sci.

БІБЛІОТЕКАР НАШОГО ЧАСУ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ РІШЕННЯ

LIBRARIAN OF OUR TIME

Автором викладено погляди на професію бібліотекаря як ключову фігуру в формуванні інтерпретації бібліотеки в епоху глобалізаційних змін у суспільстві.

Ключові слова: бібліотекар, професія, імідж бібліотеки, ІТ, тренінг, психологічний підхід.
Keywords: librarian, profession, image of libraries, IT, training, psychological approach.

Бібліотеки завжди були складовою частиною системи управління інформацією і хоча сьогодні спостерігається формат інформаційних змін, жодна установа сьогодні не може зрівнятися з бібліотекою, діяльність якої спрямована на створення умов безперешкодного, рівноправного і комфортного доступу читача (користувача) до інформації. Незважаючи на те, що користувачі все менше залежать від традиційних сховищ інформації, а також від посередницьких навиків бібліотекаря в якості довідкової служби по фондам і каталогам, можна констатувати, що сьогодні існує тенденція до сприйняття професії бібліотекаря як деградуючої.
Створені електронні ресурси, а також легкий доступ до інформації з точки зору користувачів, здавалося б, може «виключити» потребу в бібліотечних фахівцях. Насправді формування електронних ресурсів, розробка зручних спосіб їх використання – все це відбувається далеко не без участі бібліотекаря. Безумовно, роль бібліотекаря змістилася з акцентом на навчання, консалтинг, вивчення, збереження вільного доступу до інформації у співпраці з комп'ютерами та інформаційними системами, але ні в якому разі, не можна стверджувати, що сьогодні можна обійтися без цієї професії [4].
Функції бібліотекаря залишилися колишніми, але кардинально змінилися методи і способи їх реалізації, що продиктовано глобальною цифровою епохою. Тому, сьогодні про бібліотекаря варто говорити як про інформаційного навігатора, співробітника з інформаційних питань, інформаційного менеджера.
Бібліотекар, як і раніше, залишається консультантом у використанні ресурсів бібліотек, тепер уже і електронних, навчаючи користувачів інформаційної грамотності. Навіть з урахуванням простих інтерфейсів і пошукових систем не всі користувачі виявляються освіченими щодо їх використання.
У такий складний період бібліотекар повинен володіти унікальним набором навиків та інтересів щодо сфери його діяльності, яка постійно розвивається. На думку Л.А. Дубровіної, «бібліотекар повинен інтегрувати знання та ряд інших професій у своїй діяльності» [1]. Можна сказати, що бібліотекар повинен знайти нові способи, щоб зробити свої навики і послуги, відмінними від тих, які пропонують інші інформаційно-документальні служби. Вони повинні підтримувати імідж бібліотеки як успішної інформаційної інфраструктури.
Для того, щоб бібліотекарі змогли підвищити свою професійну кваліфікацію, ми б запропонували організацію курсів не тільки з проведенням занять з підвищення комп’ютерної грамотності, а й регулярного ознайомлення співробітників бібліотеки з інноваціями в цій області. З огляду на сучасний стан бібліотек, пов'язаний з недофінансуванням, ми б запропонували організовувати такі курси безпосередньо при бібліотеці, причому проводити заняття та майстер-клас можуть фахівці з ІТ цієї ж бібліотеки. Фактично без відриву від виробництва, міг би проходити процес навчання, обміну досвідом та з'ясування нагальних проблем, що виникають на практиці, та їх подальше усунення або удосконалення силами ІТ-фахівців.
Крім вищесказаного, бібліотекарям необхідні знання психологічних особливостей особистості, здатні допомогти їм як в процесі спілкування з користувачами, так і в організації психологічного підходу до формування особистісних якостей, орієнтованих на професійне зростання. У бібліотекарів необхідно формувати навики комунікативної компетентності, навики поведінки в конфліктних ситуаціях, а також психології індивідуальних відмінностей [2].
Рішення психологічних аспектів нових граней бібліотечної професії в сучасному суспільстві ми бачимо в організації психологічних тренінгів, які повинні стати регулярними і обов'язковими для всіх співробітників бібліотеки. З урахуванням того, що психологічна наука на сьогодні володіє широким спектром методик, здатних підвищити самооцінку, усунути психологічні бар'єри, які стоять на шляху усвідомлення необхідності змін і подальшого самовдосконалення, такі заняття допоможуть бібліотекарям в усвідомленні значущості своєї професії в епоху глобальної інформатизації суспільства, відкриють дорогу до професійного росту.
Знання, вміння, навики, цільові настанови бібліотекарів є вирішальними факторами, які впливають на успішне функціонування установи, якість наданої інформації та рівень обслуговування читачів [3]. Бібліотекар повинен постійно підвищувати свою кваліфікацію і як наслідок – змінювати простір навколо себе.
Бібліотечна професія буде залишатися актуальною, цікавою і затребуваною лише в тому випадку, якщо самі бібліотекарі усвідомлюють свою значущість і будуть прагнути удосконалювати свої знання в унісон зі стрімким розвитком інформаційно-комунікаційної сфери.
Таким чином, для реалізації вищеназваних напрямів, слід впровадити в роботу бібліотек проведення регулярних занять, на яких бібліотекарі будуть отримувати практичні навики та теоретичні знання в широкому спектрі комп’ютерних технологій. Так само рекомендується проведення психологічних тренінгів для бібліотекарів, які сприяють активному придбанню навиків особистісного розвитку та поведінки в соціумі. Бібліотекар нашого часу повинен прагнути до відкриття нових здібностей і можливостей у професії з акцентом на свій особистісний потенціал.

Список використаних джерел
1. Дубровіна Л.А. Інтеграція знань і професій у діяльності бібліотекаря / Л.А. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 6. – С. 35–36.
2. Кулинкович Т.О. Психологические особенности труда библиотекаря / Т.О. Кулинкович // ART- менеджер. – 2007. – № 2 (16). – С. 62–65.
3. Кулієва Т. Імідж бібліотекаря: від минулого до сьогодення / Т. Кулієва // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 16–18.
4. Shafi М. Role of libraries and the librarians in the information / М. Shafi // Science. – 2012. – Vol. 1, Is. 2. – Р. 8–9.