ЯКІВ ТА ІРИНА ЯЦИНЕВИЧІ: ВІДОМОСТІ ПРО ДРУЖИНУ КОМПОЗИТОРА (ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ)

ЗаявникЧамахуд Дарина Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення.
Назва доповідіЯКІВ ТА ІРИНА ЯЦИНЕВИЧІ: ВІДОМОСТІ ПРО ДРУЖИНУ КОМПОЗИТОРА (ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 78.071.1(477)Яциневич:316.614.5
Чамахуд Дарина Володимирівна,
ORCID 0000-0003-3402-7335,
аспірант кафедри історії української музики та музичної фольклористики
Національна музична академія України імені П. І. Чайковського,
Київ, Україна
e-mail: daryna.chamakhud@gmail.com

ЯКІВ ТА ІРИНА ЯЦИНЕВИЧІ: ВІДОМОСТІ ПРО ДРУЖИНУ КОМПОЗИТОРА (ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ)

На основі недосліджених раніше архівних матеріалів виявлено інформацію про дружину композитора Якова Яциневича – Ірину. Висвітлено взаємини подружжя та реконструйовано нові факти біографії митця.
Ключові слова: архівні документи, епістолярна спадщина, Ірина Павловська.

Зібрання та збереження інформації про життя репресованого діяча – справа нелегка. Джерелознавчі пошуки нерідко ускладнюються, якщо творчість митця довгий період була під забороною. Серед таких постатей – український композитор Яків Михайлович Яциневич (1869–1945). Окрім композиторської роботи, працював як диригент і педагог, займався фольклористичною діяльністю, брав активну участь у громадському житті, а також був священиком.
У процесі дослідження життєтворчості митця цінними стають, перш за все, відомості від тих осіб, котрі безпосередньо спілкувалися із ним або ж проживали поруч. Вірною супутницею і безперестанною підтримкою Я. Яциневича упродовж життя була дружина Ірина Павловська. Проте до сьогодні не було майже ніякої інформації про неї. Відомо лише, що її рідні старші брати – Григорій та Мефодій Павловські. Григорій (1884–1967) – хоровий диригент, композитор, священик, автор великої кількості духовних творів, а Мефодій (1876–1957) – журналіст, головний редактор газети «Рада», збирач та упорядник українських народних пісень. Знаючи про ці родинні зв’язки, з’ясовуємо, що Ірина Яциневич народилася у сім’ї священика в с. Лісовичі Таращинського повіту на Київщині.
Більше матеріалів не лише про композитора, а й про його дружину вдалося віднайти з архівних фондів ІР НБУВ, ІМФЕ, ЦДАМЛМ. З-поміж цих документів: анкети з особистою інформацією, заповнені Яковом та Іриною; Протоколи про заснування та роботу Одеської філії Музичного товариства імені М. Леонтовича; листування Ірини із музикознавцем та редактором Видавництва образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР Леонідом Кауфманом (1907–1973), який займався укладанням біографії Я. Яциневича для видання її у біографічному довіднику українських композиторів. У різних справах віднайдено та хронологічно впорядковано 8 листів Л. Кауфмана та 13 листів І. Яциневич. Не менш важливою знахідкою стала фотографія (без дати), на якій зображено родину Ірини. Фото цінне не лише тим, що на ньому Я. Яциневич, але поруч, по ліву руку композитора, – його дружина Ірина, що є її першим віднайденим зображенням.
На основі анкети з особистими даними І. Яциневич, з’ясовуємо важливу інформацію про дружину митця. Ірина народилася у 1890 р., тобто була молодшою за Я. Яциневича на 21 р. У графі «освіта» І. Яциневич вказала «школа Лисенка у Київі». Очевидно, Ірина навчалася на драматичному відділенні, оскільки у графі за «фахом» написала «режисер». Точної дати одруження Яциневичів дізнатися не вдалося, проте у свідоцтві Я. Яциневича про проживання у графі «семейное положение» зазначено «женат; при нем находится – жена Ирина Ивановна, 32 года». Документ датовано 1923 роком, тому виявляємо, що у цей період Я. Яциневич був уже одруженим.
Незважаючи на значну різницю у віці, подружжя об’єднували спільні інтереси. Дружина допомагала композитору в його фольклористичній роботі (лист від 7 березня 1961 р.): «Теперь условия жизни совершенно изменились: теперь этнографы едут с удобствами в мягком вагоне с фонографом, а мы до революции, разыскивали, уговаривали спеть соло, или хоровую песню». Окрім того, Ірина сама співала чоловіку народні пісні, які він записував з її голосу, про що свідчить позначка на рукописі обробки народної пісні «Ой на горі женці жнуть»: «записана від Ірусі (с. Лісовичі)». Свого часу Я. Яциневич створив вальс для фортепіано №4 «Мурка», у нотах якого зазначив «присвячується Ірусі». Саме тому, як пише сама І. Яциневич у листі від 2 квітня 1965 р., згадуючи про Я. Яциневича, «нам было всегда весело и хорошо!».
Ірина підтримувала свого чоловіка не лише у моменти визнання, а й була поруч упродовж нерідко вимушеної частої зміни місця проживання, розділяла його погляди та турботи. Зокрема, в одеський період життя і творчості композитора (1925–1930) Яциневичі обоє значаться у списку членів-фундаторів Музичного товариства імені М. Леонтовича.
Про теплоту стосунків та повагу між подружжям Яциневичів свідчать листи Ірини. Так, у листах до Л. Кауфмана Ірина розповідала про чоловіка з великим трепетом та дуже переймалася несправедливістю його життя: «за что они так несправедливо отнеслись к нему?», «мой драгоценный друг», «ты мой, дорой друг». Саме І. Яциневич завдячуємо збереженням матеріалів про життя і творчість її чоловіка, а також усіх нот, які знаходяться в архівах. Адже незадовго після смерті Я. Яциневича Ірина частину документів передала до Відділу мистецтв, про що вона розповідає у листі від 22–27 березня 1957 р. до Лідії Павловської (дружини брата Мефодія): «После смерти Я.М. все что осталось (а многое было сожжено при наступлении оккупантов) я передала в Отдел искусств, где они спят спокойным сном».
Решту матеріалів І. Яциневич відправила з Адигейської АР, де подружжя перебувало у репресії з 1939 р., своєму брату Мефодію до Києва, про що свідчить віднайдений конверт листа від 26 квітня 1946 р. У листі знаходиться список документів, які Ірина надіслала: «Опись: 27 рецензий о хоровой деятельности Яциневича 27 руб.; 22 документа о работе Яциневича 22 руб.; 12 программ о концертах Яциневича 12 руб.; 2 фотокарточки ценность в 39 руб.». Згодом М. Павловський передав усі документи музикознавцю Миколі Гордійчуку, який працював в ІМФЕ та залишив матеріали в архіві: «Матеріали композитора Я. Яциневича передано мені років два тому назад М. Павловським. 26.09.58», а також допис на записці: «М. Павловський, як казав т. Гордійчук, говорив, що ці матеріали він, Павловський, одержав від якогось родича Яциневича і передав в Консерваторію, забрав з відти і передав для ознайомлення тов. Гордійчуку. 26.09.58».
Таким чином, для цілісного реконструювання життєтворчості митця важливими є пошуки не лише опублікованої інформації, але й, перш за все, документів з архівів. Дослідження таких матеріалів із біографії композитора Якова Михайловича Яциневича дало змогу встановити, що тісні дружні родинні стосунки є не менш важливими, ніж взаємини з колегами та з іншими оточуючими. Можливо, саме гармонійні сімейні відносини стали запорукою довгого, хоча й не легкого, у зв’язку з політичною ситуацією, життя митця.

UDC 78.071.1(477)Yatsynevych:316.614.5
Daryna Chamakhud,
ORCID 0000-0003-3402-7335,
Graduate Student of Historical and Theoretical Faculty of the Department of History of Ukrainian Music and Musical Folklore National Music Academy of Ukraine Named After P. Tchaikovsky,
Kyiv, Ukraine
e-mail: daryna.chamakhud@gmail.com

YAKIV AND IRINA YATSYNEVYCH: INFORMATION ABOUT THE COMPOSER'S WIFE (ACCORDING TO ARCHIVAL MATERIALS)

Based on previously unexplored archival materials, information about the composer Yakiv Yatsynevych's wife, Iryna, was revealed. The relationship between the couple is covered and new facts of the artist's biography are reconstructed.
Keywords: archival documents, correspondence, Iryna Pavlovska.