Персональні бібліографічні посібники Національної бібліотеки України для дітей

ЗаявникГажаман Наталія Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 4. Біографіка та біобібліографія – знаннєвий ресурс інтелектуального і духовного розвитку українського суспільства.
Назва доповідіПерсональні бібліографічні посібники Національної бібліотеки України для дітей
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 016:929
Гажаман Наталія Олександрівна,
завідувачка науково-бібліографічного відділу,
Національна бібліотека України для дітей,
Київ, Україна
e-mail: nauk-bibliografy@ukr.net

ПЕРСОНАЛЬНІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Охарактеризовано персональні та рекомендаційні бібліографічні посібники, укладені працівниками науково-бібліографічного відділу НБУ для дітей.
Ключові слова: НБУ для дітей, персональний, рекомендаційний, бібліографічні посібники.

Бібліотеки для дітей надають свої послуги читачам двох категорій: читачам-дітям, згідно їхніх вікових психологічних особливостей, та організаторам дитячого читання.
За роки незалежності у різних біобліографічних посібниках, підготовлених працівниками науково-бібліографічного відділу Національної бібліотеки України для дітей, висвітлено життєві біографії та зібрано масив бібліографічних джерел про письменників, які пишуть для дітей, вчених у різних галузях людської діяльності, відомих особистостей, художників-ілюстраторів книжок для дітей. З 2003 р. по 2010 р. кожен випуск серії покажчиків «Українська наука в світовій науці» («Королева всіх наук: про математику та математиків», «Усі відкриття ведуть…у фізику», «Хімія відкриває, створює, досліджує», «Біологічні науки – науки про живу природу», «Людина та її здоров’я») має розділ, побудований у формі біобібліографічних розповідей про вчених-українців, відомих своїми відкриттями або вагомим практичним внеском у галузь. Окремо варто сказати щодо двох випусків про книги «Українські письменники-герої художніх творів» (2003 р., 2005 р.). Вони побудовані у формі окремих бесід про художні книги, присвячені одному з письменників, серед яких розповіді про Т. Шевченка, І. Котляревського, Г. Сковороду, Л. Глібова, І. Карпенка-Карого, Марка Черемшину та інших авторів. Розміщуються бесіди за часом вступу письменника у літературний процес. 2002 р. було започатковано серію бібліографічних посібників різних жанрів «Лауреати премії імені Лесі Українки» для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Наразі існує уже 17 випусків, серед яких: про А. Качана, З. Мензатюк, Ю. Ярмиша, Г. Гриненко, Н. Гуменюк, Д. Чередниченка, Ю. Логвина, В. Терена, П. Куща, І. Андрусяка, М. Морозенко, Г. Фальковича, Г. Чубач, Дару Корній та інших авторів. У посібниках характеризуються твори-«переможці» письменників-лауреатів цієї премії, подається бібліографічний список інших творів автора. Родзинкою серії є те, що майже усі її випуски містять автобіографії письменників саме для дитячого прочитання, написані на прохання бібліографів-укладачів, і які у майбутньому можуть скласти окрему збірку автобіографій українських дитячих письменників. У тематичному покажчику «Про спорт загалом та футбол зокрема» рекомендовано ряд видань про видатних українських спортсменів з різних видів спорту.
Як відомо, художник-ілюстратор – співавтор дитячої книжки, адже єдність словесного та зображального тексту робить книгу привабливою та зрозумілою дитині. Тому ілюстратори також потрапляють у поле зору бібліографів-укладачів. Так, уже підготовлено три посібники про художників-ілюстраторів: «На веселковому острові Костянтина Лавра» (2002 р.), «Барвисті плеса творчості Олексія Міщенка» (2006 р.) та персональний покажчик «Парад майстрів», у якому висвітлено життєві та творчі шляхи десятьох художників-графіків: А.Д. Базилевича, В.В. Голозубова (Голозубіва), В.Е. Єрка, С.П. Караффу-Корбут, В.І. Касіяна, В.В. Ковальчук, В.І. Лопату, М.С. Пшінку, К.В. Штанко, Г.В. Якутовича.
У серії «Українські дитячі письменники», яку розраховано на дорослого читача, підготовлено ряд біобібліографічних посібників: Всеволод Нестайко: «Я все життя писав саме для дітей – писав з любов’ю, болем і тривогою» (2011 р.), Володимир Григорович Рутківський: «Яке-то неймовіре щастя – бути просто людиною!» (2009 р.), Анатолій Качан: «Я ще не виписався як поет незабутніх дитячих вражень» (2012 р.), Анатолій Качан: «Хвилююче образне Слово – це найприродніша мова спілкування з юним читачем» (2017 р.), Борис Комар: «Найдорожчий маєте скарб – добру душу» (2013 р.), Наталя Забіла: «З дітьми треба розмовляти так, щоб їм було цікаво і зрозуміло» (2015 р.), Юрій Ярмиш: «Вивчайте скарби рідного фольклору, і фантазія ваша заграє, народить нові казкові образи» (2016 р.), Анатолій Костецький: «Дитяча література… – весь сенс, смисл мого існування» (2018 р.), «Коломієць Тамара Опанасівна» (2020 р.). Оскільки у виданнях для дітей завжди вміщено багато ілюстрацій, а коло художників-графіків велике, то кожен посібник має виокремлений допоміжний покажчик художників-ілюстраторів. У посібниках про В.С. Нестайка, Н.Л. Забілу, А.Л. Качана, Т.О. Коломієць, А.Г. Костецького є інформація про аудіовізуальні матеріали (діафільми, художні фільми, аудіокниги, аудіо та відеододатки); у нарисі про Н.Л. Забілу – розділ «Листи Н.Л. Забіли», у яких іде мова про літературу для дітей та дитячу книжку; у нарисі про В.З. Нестайка вміщено список театральних вистав за творами письменника; у посібниках про А.Г. Костецького та Т.О. Коломієць вміщено ряд фотографій письменників. Кожний випуск містить інформацію про публікації у читанках, хрестоматіях, навчальних виданнях. Наразі ведеться робота над біобібліографічним покажчиком про Григорія Пилиповича Бойка.
Також готуються бібліографічні посібники на електронних носіях. Розділ «Золота колекція дитячої літератури» електронного рекомендаційного покажчика «Природа і людина» вміщує інформацію про сорока чотирьох українських дитячих письменників. За останні роки розділ поповнився інформацією: про І.А. Багмута, Д.Г. Білоуса, В.Ф. Василашка, М.С. Вінграновського, В.І. Кави, Л.М. Тендюка, М.А. Познанської, Б.Й. Чалого та ін. Розділи «Ювілеї», «Книжкові новинки» електронного ресурсу КЛЮЧ (Краща Література – Юним Читачам) також містять багато інформації про життя та творчість українських дитячих письменників. До ювілеїв письменників П. Утєвської, М. Сингаївського та В. Герланця у 2016 р. підготовлено віртуальну книжкову виставку-мікс «Письменники-ювіляри та їхні твори». Тексти-слайди виставки висвітлюють життєві та творчі шляхи письменників; подано анотації на окремі книжки; вміщено фрагменти текстів із творів та скановані обкладинки книжок. У поточному році втілюється у життя новий проєкт для соціальних мереж за назвою «Окуляри, телевізор та інфекційні хвороби. Що спільного?» – про всесвітньо відомих українських вчених Д. Заболотного, О. Смакулу та винахідника Б. Грабовського.
Отже, як бачимо, можливості бібліографування у залученні читачів-дітей до систематичного читання досить широкі, а у Національній бібліотеці України для дітей вони застосовуються постійно та, зокрема, поповнюються новими матеріалами, проєктами та ідеями.

UDC 016:929
Natalia Gazhaman,
Head of the scientific and bibliographic department,
National Library of Ukraine for children,
Kyiv, Ukraine
e-mail: nauk-bibliografy@ukr.net
PERSONAL BIBLIOGRAPHIC TOOLS OF THE NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE FOR CHILDREN
Personal and recommendation bibliographic tools were characterized and compiled by the employees of the scientific and bibliographic department of the National Library of Ukraine for children.
Keywords: National Library of Ukraine for children, personal, recommendatory, biobliographic tools.