ЗБЕРІГАЄМО, ВИВЧАЄМО, ПОПУЛЯРИЗУЄМО РІДКІСНІ ТА ЦІННІ ВИДАННЯ У ФОНДАХ НБУ ДЛЯ ДІТЕЙ

ЗаявникТурчин Наталія Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСемінар. Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України.
Назва доповідіЗБЕРІГАЄМО, ВИВЧАЄМО, ПОПУЛЯРИЗУЄМО РІДКІСНІ ТА ЦІННІ ВИДАННЯ У ФОНДАХ НБУ ДЛЯ ДІТЕЙ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.625(477):[021.4:09
Турчин Наталія Іванівна,
завідувачка відділу,
відділ рідкісних та цінних видань,
Національна бібліотека України для дітей,
Київ, Україна
e-mail: library@chl.kiev.ua

ЗБЕРІГАЄМО, ВИВЧАЄМО, ПОПУЛЯРИЗУЄМО
РІДКІСНІ ТА ЦІННІ ВИДАННЯ У ФОНДАХ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Досвід роботи відділу рідкісних та цінних видань Національної бібліотеки України для дітей з популяризації друкованих видань для дітей XIX – початку XX століття.
Ключові слова: рідкісні та цінні видання, дитяча книга, популяризація фонду, Національна бібліотека України для дітей.

Книжкові пам’ятки (рідкісні й цінні видання) – невід’ємна частина бібліотечних фондів, їхня перлина. Історико-культурне і суспільне значення цих документів надзвичайно важливе, оскільки вони підвищують інформаційний потенціал усього книжкового фонду бібліотеки, є результатом планомірної роботи з формування колекцій пам’яток друку та писемності і свідчать про наявність та розвиток дослідницького напряму в її діяльності.
Унікальний за своїм змістом фонд рідкісних та цінних видань Національної бібліотеки України для дітей (далі – Бібліотека) почав формуватися з 1980 року, в ньому зібрано книги та періодичні видання для дітей українською, російською, а також польською, німецькою, французькою, англійською, данською та норвезькою мовами від початку XIX століття до 1945 року включно. Інший зріз фонду – найкраща дитяча книга в оригінальному художньому та поліграфічному оформленні (80-ті роки XX століття). Фонд являє собою невичерпне джерело постійного вивчення, дослідження і творчої роботи.
Для Бібліотеки головним є не лише збереження фонду, але й його популяризація серед різних категорій користувачів бібліотеки. Задля популяризації фонду співробітники відділу готують тематичні огляди та книжкові виставки для молодшого і середнього шкільного віку, де книгу можна побачити «в живу». Огляди для молодших читачів інформативні і пізнавальні. Наприклад, готуючи огляд «Барвінковими сторінками» (до 75-річчя з дня виходу першого номеру журналу «Барвінок» (1945), ми дослідили шлях дитячого журналу: заснований у січні 1928 року у Харкові під назвою «Жовтеня», об’єднаний у 1935 р. із виданням для найменших «Тук-тук» (1929), відновлений після воєнної перерви у квітні-травні 1945 року у Києві вже під новою назвою — «Барвінок». Користується популярністю серед малечі і цикл книжкових вебоглядів «Чарівна скарбничка українського фольклору» (https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=7465).
На допомогу організаторам дитячого читання, дослідникам дитячої книги ми пропонуємо віртуальні персональні виставки до ювілейних дат і подій, що розміщені на сайті Бібліотеки в розділі «Музей книги. Віртуальні виставки» (https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=7026). З 2019 року започатковано цикл «Вітчизняне книговидання для дітей: видані століття тому» вебвиставок, (https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=9434), що розкривають історичні умови українського книговидання та книгорозповсюдження, демонструють кращі зразки дитячих книг.
Цінність має унікальна колекція «Книги, видані на території України до 1923 року включно». Колекція налічує 718 примірників (429 назв). Ці видання рекомендовані для включення до Державного реєстру національного культурного надбання, розділ «Книжкові пам’ятки України». Перший випуск каталогу «Українська книга у фондах Державної бібліотеки України для дітей», підготовлений Бібліотекою, з’явився у 1992, другий – у 1993 році. У 2016 – укладено бібліографічний покажчик «Книга для дітей XIX – початок XX ст. у фондах Національної бібліотеки України для дітей» (https://chl.kiev.ua/MBM/Book/Show/224), до якого включено 420 видань.
Також сформовано «Колекцію Бібліотеки Дори Доброї» (яка налічує 204 примірники книг) та «Колекцію книг благодійного товариства «Ліги захисту дитинства» (налічує 48 примірників). Саме Дора Добра започаткувала, розробила і застосувала на практиці «дитячу бібліотечну педагогіку», якої до того часу не існувало. Невдовзі її бібліотека стала науково-методичним центром бібліотек м. Києва з надання практичної допомоги у створенні окремих бібліотек для дітей та організації книгозабезпечення; виховання і наукового ставлення до вивчення проблем дитячого читання. Зокрема, завдяки взаємодії Бібліотеки з благодійним товариством «Ліга захисту дитинства» у 1916 та 1917 роках у м. Києві було відкрито дві перші в місті безоплатні бібліотеки-читальні для дітей та підлітків: проводилися голосні читання, бесіди, функціонував дитячий клуб «Читання з ліхтарем», влаштовувалися екскурсії та виховні прогулянки. Працівники з числа педагогів і прогресивної інтелігенції працювали тут на громадських засадах. На основі вивчення і дослідження колекцій підготовлено тематичні вебвиставки: «Колекція «Бібліотеки Дори Доброї» у фондах НБУ для дітей» (https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=7103), «Перші безоплатні бібліотеки для дітей м. Києва» (до 100-ї річниці з дня відкриття бібліотек для дітей, ініційованих благодійним товариством «Лига защиты детства») (https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=7439).
Активно проводиться вивчення частини фонду відділу «Художня література українських авторів». За сформованим списком авторів та розробленою структурою подання інформації зібрані матеріали висвітлюються в електронному довіднику «Творці української дитячої книжки у фонді відділу рідкісних та цінних видань Національної бібліотеки України для дітей», який представлено на сайті Бібліотеки (https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=9029). Робота над покажчиком триватиме і надалі.
Попит та зацікавленість викликають українські періодичні видання. Серед них часопис «Молода Україна», редактором якого свого часу була О. Пчілка; «Жовтеня», «Червоні квіти», «Тук-Тук», «Барвінок» тощо. Працівниками відділу підготовлено каталог-путівник «Колекція «Українська дитяча періодика початку XX ст. фонду рідкісних та цінних видань Національної бібліотеки України для дітей» (https://chl.kiev.ua/MBM/Book/Show/423). До каталогу включено 17 назв періодичних видань (425 записів): літературно-художні журнали, ідеологічно-методичні, журнали-підручники, природничо-пізнавальні і науково-фахові. У каталозі представлено інформацію про кожне періодичне видання, зокрема загальна характеристика видання, його зведений опис, а також зміст кожного окремого номеру.
У відділі рідкісних та цінних видань Бібліотеки також здійснюється відбір документів для подальшого оцифрування та представлення в «Електронній бібліотеці НБУ для дітей» (https://chl.kiev.ua/ELIBRARY/Book/Index), електронній аудіобібліотеці «Почитайко» (https://chl.kiev.ua/pub/Home/Index). Популяризація фонду рідкісних та цінних видань відбувається завдяки участі Бібліотеки у корпоративних проєктах: «Т.Г. Шевченко. Електронна колекція» (Національна Бібліотека України імені В.І. Вернадського) та електронній бібліотеці «Культура України». Активізується робота щодо впорядкування інформації про документи, що мають ознаки книжкових пам’яток, та передачі її до Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого для формування бази даних «Книжкові пам’ятки України». Співпраця та кооперація зусиль забезпечить формування Державного реєстру національного культурного надбання в частині книжкових пам’яток.
У книгах залишаються жити думки, прагнення, мрії не лише наших сучасників, а й представників минулих поколінь. Рідкісні та цінні видання – жива пам’ять, невичерпне джерело фактів і подій минулого. Саме тому вони мають виняткову наукову, духовну й матеріальну цінність.

UDC 027.625(477):[021.4:09
Nataliia Turchyn,
Head of Department,
Department of Rare and Valuable Publications,
National Library of Ukraine for Children
Kyiv, Ukraine
e-mail: library@chl.kiev.ua

PRESERVE, STUDY, AND POPULARIZE RARE AND VALUABLE PUBLICATIONS IN THE NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE FOR CHILDREN

The paper presents the work experience of the Department of Rare and Valuable Publications of National Library of Ukraine for Children in the field of promotion of printed publications for children of the 19th – early 20th centuries.
Keywords: valuable and rare publications, children’s book, popularization of the collection, National Library of Ukraine for Children.