ОСОБОВИЙ АРХІВ М. А. ШУДРІ З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: АРХЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД НАДХОДЖЕНЬ 2012 року

ЗаявникДудка Юлія Борисівна (Украина)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 5. Рукописна та архівна спадщина: від рукопису до бази знань.
Назва доповідіОСОБОВИЙ АРХІВ М. А. ШУДРІ З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: АРХЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД НАДХОДЖЕНЬ 2012 року
Інформація про співдоповідачівДобрянська Тетяна Андріївна, ORCID https://orcid.org/0000-0002-7162-430x кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, відділ кодикології та кодикографії Інститут рукопису Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК
Добрянська Тетяна Андріївна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7162-430x
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
відділ кодикології та кодикографії
Інститут рукопису
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: dobrianska_t@ukr.net

Дудка Юлія Борисівна,
ORCID https//orcid.org./0000-0001-8693-4063
молодший науковий співробітник,
відділ джерелознавства
Інститут рукопису
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: dudka2412@gmail.com

ОСОБОВИЙ АРХІВ М. А. ШУДРІ
З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО:
АРХЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД НАДХОДЖЕНЬ 2012 року

Представлено склад, зміст та структурні категорії документів особового архівного фонду М. А. Шудрі. Визначено інформаційну наповненість та надано характеристику надходжень 2012 р.
Ключові слова: М. А. Шудря, особовий архівний фонд, Інститут рукопису, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
Одним із найважливіших напрямів діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ) є комплектування особових архівних фондів знаних діячів вітчизняного та світового рівня. Серед численних архівів ІР НБУВ вагоме місце посідає значне за обсягом за багатопрофільне за складом зібрання документів відомого українського культурного діяча, журналіста, кінорежисера, письменника та перекладача Миколи Архиповича Шудрі (1935–2012).
Архів передавався до рукописного підрозділу Бібліотеки упродовж 1987–1997 рр. власне фондоутворювачем, а після його смерті, протягом 2012 р., – його дружиною Євгенією Стефанівною. Фондові було надано номер 299, його обсяг складає 3676 одиниць зберігання і є найбільшим комплексом документів М. А. Шудрі та про нього в Україні, становлячи, відповідно, найвагоміше джерело для вивчення життя, творчості та кола спілкування діяча.
У процесі тривалого ґрунтовного науково-технічного опрацювання документів фондоутворювача у відповідності до сучасних вимог систематизації особових архівних фондів архів М. А. Шудрі був структурований за такими категоріями: наукові та творчі документи; рецензії та відгуки на праці фондоутворювача; біографічні документи; документи службової та громадської діяльності; листування; документи інших осіб; листування інших осіб; фотодокументи; колекція друкованих матеріалів; документи з дарчими написами. Архівний комплекс, переданий М. Шудрею, був описаний науковцями ІР НБУВ на початку 2010-х років. Наразі завершується робота з наукового опрацювання тієї частини документальної спадщини діяча, яка надійшла від його дружини. Отож у нашій розвідці надамо короткий анонс цього архівного комплексу, що значно доповнює та поглиблює зміст і склад попереднього, вже описаного та залученого до наукового й суспільного обігу.
Важливими для дослідників М. А. Шудрі – журналіста та майстра художнього слова – є, зокрема, автографи репортажу «Неосяжність духовного світу» стосовно презентації книги Івана Білика «Меч Арея» (од. зб. 126), запису бесіди з письменником Миколою Руденком 2003 р. (од. зб. 127), , статті про М. Гоголя «Витязь нездоланного руху» (од. зб. 133). Серед біографічних документів – це спогади Петра Яковенка про творчий вечір на честь 70-річчя М. А. Шудрі 2005 р. (од. зб. 130) та ін.
Листування діяча репрезентує коло його спілкування з різними персоналіями та організаціями, серед яких родина відомого майстра бандури Олександра Корнієнка (од. зб. 246–272); Бутенко Є.П. (од. зб. 218-224), Іов І.П. (241-242); Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка (од. зб. 349), Донбаський історико-літературний музей В. Стуса (од. зб. 350), Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки (од. зб. 351), Музей
І. П. Котляревського (од. зб. 353), Національний музей Тараса Шевченка (од. зб. 354) та ін. Серед листування інших осіб «Білі плями» мистецького життя України заповнює листування Лабінського М.Г. з творчим колективом театру «Березіль» з приводу підготовки видання збірки спогадів про Леся Курбаса.
Матеріали інших осіб також представлені цікавими документами. Це, передусім, оригінали статей і нарисів та ксерокопії з них, вирізки з газет та журналів. Цікавими є автографи документів, машинописні, рукописні оригінали та копії з них, зокрема: Заноздра М. С. «Воспоминания об академике Н.Д. Стражеско» (од. зб. 359); Шевченко Т. Д. «Автобіографічні спогади: Семнадцатая награда. Я видел атомный ад и дважды его последствия. Чернобыль в моей судьбе (воспоминания ликвидатора)» (од. зб. 360-363). Лабінський М. Г. Короткий літопис життя і творчої діяльності О.С. Курбаса. (од. зб. 398). Маландій О. М. «Сім смертей» (од. зб. 401) та ін..
Фотодокументи архіву містять фоторепортажі та фото діячів культури та науки, витвори мистецтва тощо.
Короткий огляд документальних надходжень 2012 р. до архіву М. А. Шудрі свідчить про те, що архівний фонд цієї непересічної особистості поповнився унікальними джерелами з журналістики, культури, мистецтва, кінематографії України, які складають вагомий інформаційний потенціал як для дослідників життя та творчості М. А. Шудрі, так і для всіх, хто цікавиться історією України ХХ – початку ХХІ ст.

Dobrianska Tetiana,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7162-430x
Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher Fellow
of the Department of Codicology and Codicography,
Institute of Manuscript,
Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: dobrianska_t@ukr.net

Dudka Yulia,
ORCID https//orcid.org./0000-0001-8693-4063
Junior Researcher Fellow
of the Department of Source Studies
Institute of Manuscript
Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: dudka2412@gmail.com

M. A. SHUDRIA PRIVATE ARCHIVAL FONDS BY INSTITUTE OF MANUSCRIPT V. I. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE:
THE ARCHEOGRAPHICAL REVIEW OF 2012 RECEIPTS

Covers the warehouse, content and structural categories of documents of Mykola Shudria personal archival fond. Defined informativeness and the characterize separate of 2012 receipts.

Keywords: Mykola Shudria, private archival fonds, Institute of Manuscript, V. S. Vernadskyi National Library of Ukraine.