ВИКОНАВСЬКИЙ ДУЕТ СВЯТОСЛАВ РІХТЕР – СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР КИЇВСЬКОЇ ФІЛАРМОНІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВІДДІЛУ ГАЗЕТНИХ ФОНДІВ БІБЛИОТЕКИ НАН ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО)

ЗаявникШамаєва Кіра Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення.
Назва доповідіВИКОНАВСЬКИЙ ДУЕТ СВЯТОСЛАВ РІХТЕР – СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР КИЇВСЬКОЇ ФІЛАРМОНІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВІДДІЛУ ГАЗЕТНИХ ФОНДІВ БІБЛИОТЕКИ НАН ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 78.072.3
Шамаєва Кіра Іванівна,
ORCID 0000-0002-1869-5029,
доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри загального та спеціалізованого фортепіано,
Національна музична академія України імені П. І. Чайковського,
Київ, Україна
е-mail: kishamaeva@gmail.com

ВИКОНАВСЬКИЙ ДУЕТ СВЯТОСЛАВ РІХТЕР – СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР КИЇВСЬКОЇ ФІЛАРМОНІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВІДДІЛУ ГАЗЕТНИХ ФОНДІВ БІБЛИОТЕКИ НАН ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО)

Розглянуто матеріали преси щодо виступів С. Ріхтера з Симфонічним оркестром Київської філармонії під керуванням Н. Рахліна, К. Симеонова, В. Тольби, О. Клімова, М. Канерштейна, С. Турчака.
Ключові слова: виконавський дует, київські концерти Святослава Ріхтера, диригенти симфонічного оркестру, Симфонічний оркестр Київської філармонії.

Середина минулого століття стала золотою добою концертного життя Києва, коли на симфонічній естраді царювали великі диригенти Натан Рахлін, Костянтин Симеонов, Веніамін Тольба, виступали Олександр Клімов і Михайло Канерштейн, починався творчий шлях Стефана Турчака. Наявність цих неповторних творчих особистостей стала стимулом виступів з керованим ними симфонічним оркестром філармонії «піаніста сторіччя» Святослава Ріхтера. На шпальтах газет знаходимо свідчення про ці знаменні події – від коротких констатацій до розгорнутих рецензій.
У першій приїзд до воєнного Києва в листопаді 1944 го Ріхтер зустрівся з Натаном Рахліним. Диригент ініціював цикл симфонічних концертів, присвячених П. І. Чайковському. У ранішньому концерті (16.11.1944) прозвучала перша частина Першого концерту Чайковського. А через день було виконано концерт. Композитор і диригент Гліб Таранов писав в рецензії: «Рахлін — диригент романтичного складу <…> Серед диригентів Союзу РСР він є одним з кращих знавців партитури Чайковського, одним з кращих його виконавців. <…> Піаніста-соліста Святослава Ріхтера, який вперше приїхав до Києва, тепло зустріли слухачі. Це піаніст бездоганної техніки, глибокий і тонкий. <…> Необхідно відзначити швидке зростання оркестру як художнього колективу, він уже зараз за своєю зіграністю та виконавською культурою посідає одне з перших місць серед кращих симфонічних колективів Радянського Союзу. Це свідчить про велику і вдумливу працю оркестру над собою <відзначимо роль у цьому диригентів – К. Ш.> На звучанні оркестру позначилася поява нових виконавців, зокрема віолончеліста Динова і гобоїста Фурмана» («Правда Украины». 1944. № 230 (7550)).
Згодом С. Ріхтер і Н. Рахлін виконали Перший та Другий концерти С. Рахманінова (18.09.1948, 10.04.1949), концерти М. Римського-Корсакова (12.11.1949), Р. Шумана та Другий Й. Брамса (25.04.1950). У відгуку на останній концерт відзначалося: «Багато яскравого і переконливого було у виконанні фортеп’янних концертів Р. Шумана та Й. Брамса. С. Ріхтер і Н. Рахлін, який диригував Державним симфонічним оркестром УРСР створили монолітний ансамбль. <…> Блискуче було виконано концерт Брамса» (Радянське мистецтво. 1950. № 17).
Спростувавши п’ять «легенд» про Натана Рахліна (серед них і ту, що він не вміє акомпанувати), незабутній Веніамін Тольба підсумував: «Н. Г. Рахлін — явище унікальне у плеяді сучасних симфонічних диригентів» («Музыка». 2005. № 6. С. 27–29).
Про єдиний сумісний виступ Святослава Ріхтера з диригентом Михайлом Канерштейном, коли прозвучав перший концерт П. Чайковського, рецензент написав: «Тут хочеться згадати і про безсумнівну удачу диригента Михайла Канерштейна. який з однієї репетиції добився від оркестру хорошого ансамблю з вимогливим солістом» («Радянська Україна». 1948. 13 квітня).
Двічі зустрічалися на концертній естраді Святослав Ріхтер і Олександр Климов, прозвучали Третій концерт Бетховена (28.11.1950) та концерт Шумана (23.02.1952). Про перший виступ залишилася пам’ять: «Ріхтер бездоганно володіє тембровою палітрою інструмента і вміє майстерно й органічно поєднувати фортепіанні барви з барвами симфонічного оркестру. Але, відзначаючи цю якість виконавської майстерності Ріхтера, слід в той же час віддати належне й диригентові О. Климову, який досяг не тільки ритмічного, але й звукового ансамблю з піаністом.
С. Ріхтер мав блискучий і цілком заслужений успіх. На наполегливі вимоги слухачів, що заповнювали зал, було вдруге виконано фінальну частину концерту» («Радянське мистецтво». 1950. № 49 (295)).
Меломан, постійний відвідувач київської філармонії, писав: «Згадуючи ті роки <1950 ті — К. Ш.>, я добре відчуваю сутність диригентів філармонії: стримано емоційного Натана Рахліна і монументального Костянтина Симеонова». Про той же час згадувала донька Костянтина Симеонова: «Філармонія 50 х років це чудові сторінки минулого. Киянам-любителям музики тих часів є що згадати. <…> Зал Київської філармонії завжди був переповнений. Слухачі ділилися на шанувальників тата і Натана Григоровича». В ансамблі з «монументальним Симеоновим» Ріхтер виконав перший концерт Й. С. Баха (03.12.1950) Перший концерт С. Прокоф’єва (12.11.1952) Перший концерт Бетховена (19.11.1952). Як бачимо репертуар тих років — монументальний.
Справжнім святом для слухачів ставали виступи Святослава Ріхтера в дуеті з витонченим натхненним Веніаміном Тольбою — концерти для фортепіано з оркестром О. Глазунова (15.11.1952), Р. Шумана, М. Равеля (для лівої руки), П’ятий концерт К. Сен-Cанса (25.11.1952), Перший концерт П. Чайковського (01.07.1954).
Останній виступ Святослава Ріхтера з Симфонічним оркестром Київської філармонії відбувся 2 квітня 1964 року. За пультом стояв «сонячний маестро» Стефан Турчак. Звучав концерт Е. Гріга. На дворі буяла весна…

UDC 78.072.3
Kira Shamayeva,
ORCID 0000-0002-1869-5029,
Doctor in Art Studies, Professor,
Professor of the General and Specialized Piano Department,
P. I Tchaikovskyі Ukrainian National Academy of Music,
Kyiv, Ukraine
е-mail: kishamaeva@gmail.com

PERFORMANCE DUET SVYATOSLAV RIKHTER - SYMPHONY ORCHESTRA OF THE KYIV PHILHARMONIC (ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE NEWSPAPER FUNDS DEPARTMENT)

The materials of the press concerning S. Richter's performances with the Symphony Orchestra of the Kyiv Philharmonic under the direction of N. Rakhlin, K. Simeonov, V. Tolba, O. Klimov, M. Kanershtein, S. Turchak are considered.
Key words: performing duo, Sviatoslav Richter’s Kyiv concerts, conductors of the symphony orchestra, Symphony Orchestra of the Kyiv Philharmonic.