МОНІТОРИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ЧИТАЧІВ.

ЗаявникДмитрієва Наталія Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіМОНІТОРИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ЧИТАЧІВ.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Проведено моніторинг інформаційних запитів читачів на документи з Фонду основного зберігання Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського з метою з’ясувати читацький попит та простежити динаміку та тенденції в даному напрямку.
Ключові слова: інформаційні запити читачів, моніторинг замовлень читачів, попит на видання, категорії читачів, Фонд основного зберігання, Відділ організації та обслуговування основним фондом.

Крім функції збереження фонду, як національного, культурного, історичного, наукового надбання, на Відділ організації та обслуговування основним фондом покладено функцію бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів, тобто задоволення їх інформаційних потреб. Тому вивчення, аналіз запитів читачів дає можливість з’ясувати на які видання наявний попит, а періодичний моніторинг читацьких замовлень дозволить прослідкувати динаміку та тенденції в цьому напрямку, що стане у нагоді при побудові перспективного стратегічного плану Бібліотеки.
Моніторинг інформаційних запитів читачів проводився у червні 2021 р. під час адаптивного карантину, коли відкрилася Центральна кафедра прийому замовлень та Центральна кафедра видачі документів після понад річного припинення обслуговування читачів (16.03.20-31.05.2021 р.). При прийманні документів і відповідей із книгосховища було опрацьовано 1284 читацьких замовлення та проаналізовано за наступними параметрами: за тематикою документів, відповідно до бібліотечно-бібліографічної класифікації наук; за категоріями читачів, за шифрами спеціальностей читачів, відповідно до бібліотечно-бібліографічної класифікації наук; за роками видання документів; за мовою документів; за видами видань: книжкові видання, періодичні видання, а також цінні видання (видання із фонду колекцій), автореферати дисертацій, збірники наукових праць/матеріали конференцій; за співвідношенням виданих документів і відповідей. Обробка даних та статистичний аналіз виконувалися за допомогою програми Microsoft Excel.
Тематичний аналіз замовлень виявив, що найбільшим попитом користується література гуманітарного профілю – 75% (природничо-технічного - 25%). В порівнянні з дослідженнями 2008-2009 рр., проведеними Л. Беліною, Ю. Голубєвим, Л. Коновал, де лідером у попиті також були документи гуманітарного профілю, але в іншому співвідношенні: 93% - гуманітарних наук; 7% - природничо-технічних наук. Тому можна робити висновки про тенденцію збільшення проценту документів природничо-технічного профілю (на 18%). Серед літератури гуманітарного профілю на першому місті (26% замовлень) документи з історичних наук (2008-2009 рр. – лише 10%, показник збільшився в 2,6 рази); на другому місці (22% замовлень) - література напрямку культура, наука, освіта (2008-2009 рр. – лише 9%, показник збільшився в 2,4 рази); на третьому місці (11% замовлень) - документи з філологічних наук, художньої літератури (2008-2009 рр. - 15%, показник зменшився на 4%); далі (6% замовлень) - література з хімічних наук (2008-2009 рр. – лише 1%); 5% замовлень - документи з наук про Землю (2008-2009 рр. – взагалі не значиться цей напрямок наук, а природничі науки - на рівні 1% замовлень). В дослідженнях 2008-2009 рр. лідером в замовленнях була література економічного профілю - 22% (червень 2021 р. - лише 4% замовлень, показник зменшився у 5,5 разів), далі йшли замовлення на документи з юридичних наук - 15% (червень 2021 р. - лише 2% замовлень, показник зменшився у 7,5 разів) та філологічних наук також 15%. Зменшився попит на документи з філософських наук та психології у 5 разів (2% проти 10% у 2008-2009 рр.)
Аналіз замовлень за категорією читачів виявив наступних лідерів: фахівці з науковим ступенем – 56,7% (кандидати наук – 33% замовлень, доктори наук – 19,5%, іноземні спеціалісти з вченим ступенем – 4,2%); спеціалісти з вищою освітою – 35,5% замовлень. Тобто документи з Фонду основного зберігання затребувані як науковцями, так і спеціалістами з вищою освітою. Проте в дисертаційних дослідженнях 1990-х років Коваль Т.М. протилежна статистика: на той час перевагу мали фахівці без наукового ступеня.
Аналіз замовлень за шифрами спеціальностей читачів дещо відрізняється від тематичного спрямування документів. Читачі з гуманітарним профілем складають 66% замовлень (проти 75% замовлень на документи з гуманітарних наук), природничо-технічним – 34% (проти 25% замовлень на документи з природничо-технічних наук). Найбільше замовлень від читачів історичного профілю – 25% (також і літератури з історичної тематики – 26%). Далі за рейтингом – 13% - читачі з географічним профілем (але література даного спрямування становить лише 5% замовлень, менше у 2,6 разів); 11% - читачі із профілем – культура, наука, освіта (замовлень на документи даного спрямування - 22%, більше у 2 рази); 10% - читачі із профілем філологічних наук, художньої літератури (замовлень на документи даної тематики 11% ); 9% - читачі з профілем економічних наук (замовлень на документи даного спрямування лише 4% проаналізованих, менше у 2,2 рази). Наявна деяка невідповідність у процентному співвідношенні фаху читачів та тематики замовлених ними документів. В порівнянні з даними дисертаційних досліджень Коваль Т.М. (90-ті роки ХХ ст.), де найчисельнішу групу читачів НБУВ становили спеціалісти економічного профілю, в 2021 р. кількість фахівців економічної галузі зменшилась у 2,2 рази (9% замість 19,63%); філологічних наук зменшилась на 4,6% (10% замість 14,6%), юридичних наук зменшилась у 5 разів (2% замість 10,3%); збільшилась кількість фахівців історичного спрямування в 5 разів (25% замість 5%).
Аналіз замовлень за роками видання виявив наступні співвідношення: 44% становлять замовлення 1991-2021 років (періоду незалежної України) – за 30 років: 1991-2000 рр. – 17%, 2001-2010 – 17%, 2011-2021 – 10%; 42% становлять замовлення 1918-1990 років (періоду СРСР) – за 72 роки; 14% становлять замовлення до 1917 року (до революції). Тобто попит мають документи різних періодів. Проте в дослідженнях 2008-2009 рр. основна маса (75 %) припадала на нові на той час видання (2001-2009 рр.).
Аналіз замовлень за мовою документів свідчить про наступне: 60% складають замовлення видані російською мовою, 37% - видані українською мовою, 3% - видані іншими мовами. В дослідженнях 2008-2009 рр. майже протилежна статистика: документи видані українською мовою становили 57% замовлень, російською – 32%.
За видами видань спостерігаємо наступну статистику: 64% замовлень припадає на книжкові видання, 36% - на періодичні видання. Видання із фонду колекцій складають 3% замовлень, автореферати дисертацій – 2% замовлень, збірники наукових праць, матеріали конференцій – 1%.
Із проаналізованих 1284 замовлень документи було видано на 91% замовлень, незадоволеними залишилось 9% замовлень: відмови – 5% (документи відсутні в фонді Бібліотеки), тимчасово незадоволені 4% (3% - тимчасово видані іншим відділам, 1% - за номером іншого читача).
Підсумовуючі проведений аналіз замовлень читачів, можна сказати, що лідером в порівнянні з 2008-2009 рр. залишається література з гуманітарних наук, попит на неї у три рази більший ніж на літературу з природничо-технічних наук, але збільшився попит на видання з природничо-технічних наук. Спостерігаємо тенденцію збільшення попиту на документи історичного спрямування, напрямку культура, наука, освіта, на документи з хімічних наук та хімічної технології, на документи з наук про Землю та тенденцію зменшення попиту на юридичну, економічну літературу, документи з філософських наук та психології. Вважаю дане явище наслідком затребуваності літератури радянського періоду (1918-1990 рр.), яка відсутня в Інтернет просторі. Наявна деяка невідповідність у процентному співвідношенні фаху читачів та тематики замовлених ними документів, що може свідчити як про різноплановість інтересів читачів, так і про інтеграцію наук, про потребу читачів вивчати суміжні науки, а також про необхідність працювати в інших сферах не за основним профілем. Документи з Фонду основного зберігання найбільш затребувані як кандидатами та докторами наук, так і спеціалістами з вищою освітою. В порівнянні з дисертаційними дослідженнями 1990-х рр. Коваль Т.М. процент читачів з науковим ступенем збільшився та став переважним. Іде тенденція зменшення попиту на нові видання, хоча вони також затребувані. Збільшився попит на російськомовні видання в порівнянні з 2008-2009 рр., що в значній мірі пов’язано з збільшенням проценту замовлень видань періоду СРСР та дореволюційного періоду, де переважали російськомовні видання.
Введення електронного замовлення документів у Відділі організації та обслуговування основним фондом, яке планувалося вже декілька років, але не було реалізовано з різних причин, зробило би можливим віддалене замовлення основної маси документів, що крім економії часу і сил читачів, стало найбільш актуальним в період карантинних заходів, спричинених COVID-19. Крім того автоматично створилася б база даних інформаційних запитів читачів, що значно полегшило б аналіз замовлень за різними параметрами та періодами та зробило би цей моніторинг більш продуктивним.

UDC 027.54(477-25) NLUВ: 027.081:024
Natalia Dmytrieva,
ORCID 0000-0001-9423-0349,
Junior Researcher
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
dmytrieva@nbuv.gov.ua
MONITORING OF READER`S INFORMATION REQUESTS.
The reader's information requests for documents from the Main Storage Fund of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine in order to find out the reader demand and trace the dynamics and trends in this direction.
Keywords: information requests of readers, monitoring of readers orders, demand for publications, categories of readers, Basic Storage Fund, Department of organization and maintenance of fixed assets.