Розпорядники інформації як учасники наповнення контентом офіційного сайту НБУВ.

ЗаявникСлюсар Майя Теодорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіРозпорядники інформації як учасники наповнення контентом офіційного сайту НБУВ.
Інформація про співдоповідачівКоцюба Валентина Володимирівна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:004.738.1WWW]-045.54:025.5
Слюсар Майя Теодорівна
ORCID: 0000-0003-3683-6144
молодший науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
Е-mail: sliusar@nbuv.gov.ua

Коцюба Валентина Володимирівна
ORCID: 0000-0001-7763-8967
молодший науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
Е-mail: kotsubavv@nbuv.gov.ua

РОЗПОРЯДНИКИ ІНФОРМАЦІЇ ЯК УЧАСНИКИ НАПОВНЕННЯ КОНТЕНТОМ ОФІЦІЙНОГО САЙТУ НБУВ

Представлено роль та функції розпорядника інформації як учасника процесу наповнення контентом на прикладі офіційного сайту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: розпорядник інформації, контент, регламент.

У цифрову епоху природньо відбувається трансформація бібліотечного середовища. Перед бібліотеками постала необхідність ефективного подання інформації, спрямованого на віддаленого користувача. Складна система подання інформаційних матеріалів на офіційному сайті та представлення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) у вебсередовищі вимагає певної організації та регламентації роботи між усіма учасниками процесу наповнення офіційного сайту контентом. Контент – це всі дані, які мають матеріальне втілення в інформаційних ресурсах (текст, зображення, аудіо- і відеодані, файли). З позиції консолідованого управління регламентна робота із сайтом працює за такою моделлю: структурні підрозділи і/або прес-служба продукують контент, а Відділ інформаційно-комунікаційних технологій займається розробкою формату розміщення контенту та технічною підтримкою вебсайту. Учасники процесу керуються Положенням про портал НБУВ, проєктом Регламенту роботи офіційного сайту НБУВ та Інструкціями по роботі з інформаційними матеріалами сайту НБУВ.
Керівник структурного підрозділу НБУВ призначає співробітника свого підрозділу розпорядником інформації шляхом подання службової записки на ім’я генерального директора НБУВ. Модератор створює розпоряднику інформації обліковий запис та надає йому доступ до створення і розміщення матеріалів зазначених форм на сайті. Розпорядник інформації створює та розміщує матеріал на сайті відповідно до вимог Регламенту роботи сайту НБУВ та згідно Інструкції по роботі з інформаційними матеріалами сайту НБУВ. Розпорядник інформації – призначений керівником підрозділу фахівець цього структурного підрозділу НБУВ, який збирає, опрацьовує і вчасно подає актуальну інформацію підрозділу та здійснює підготовку інформаційних матеріалів до розміщення. Розпорядники інформації можуть розміщувати та оновлювати інформацію двома способами: отримавши доступ на самостійне внесення інформації, відповідно до прав доступу, або звернувшися із відповідним запитом до контент-менеджера або модератора.
До обов’язків розпорядника інформації входить: готувати інформаційні матеріали для Сайту відповідно до вимог Регламенту та взаємодіяти з: представником прес-служби НБУВ у питаннях стилістичного оформлення, аналізу та редагування новин; лінгвістичним редактором у питаннях стилістичного оформлення, аналізу та редагування інформаційних матеріалів; модератором у питаннях узгодження розміщення інформаційних матеріалів на сайті НБУВ.
За проєктом Регламенту розміщення контенту розпорядниками інформації здійснюється у рубриках «Новини», «Електронні виставки», «Інформація про дари», «Спеціалізована інформація» та на сторінці структурного підрозділу .
Уповноважені фахівці створюють контент і готують свій матеріал до розміщення на сайті у рубриці новин залежно від інформаційного приводу. Вони створюють текст, подають у відповідних до технічних вимог форматах додаткові матеріали (ілюстративні, графічні, аудіовізуальні), готовий матеріал надсилають корпоративною поштою у прес-службу. У свою чергу представник прес-служби після правок матеріалу пересилає його корпоративною поштою контент-менеджеру для розміщення на сайті НБУВ. Матеріал розміщується в новинній стрічці на головній сторінці та відображається у рубриці новин підрозділу.
Розпорядник інформації оформляє інформаційний матеріал у документі Word у тому вигляді, в якому матеріал буде розміщено на Сайті. Текст інформаційного матеріалу структурований (поділений на абзаци), має логіку викладу, написаний українською мовою. Перший абзац тексту – найважливіша інформація, суть інформаційного матеріалу. У документі обов’язково мають надаватися гіперпосилання на персоналії, ресурси та бази даних НБУВ, названі в інформаційному матеріалі. Обсяг тексту інформаційних матеріалів – до 5 тисяч знаків без проміжків. Якщо обсяг інформаційного матеріалу перевищує зазначений, краще розмістити таку інформацію у додаткових матеріалах. Всі підготовлені Розпорядником інформації матеріали залишаються неопублікованими до перегляду представником прес-служби і/або лінгвістичним редактором.
За Регламентом роботи сайту НБУВ є випадки, за яких розпорядники інформації самостійно розміщують інформаційні матеріали на сайті. Це стосується таких форм контенту, як електронна виставка, інформація про дари, спеціалізована інформація.
Всі компоненти інформаційного матеріалу (текстові та графічні файли) фізично мають зберігатися на комп’ютері Розпорядника інформації як страхова копія, у разі виникнення технічних питань. Назви всіх файлів подаються англійською транслітерацією. Лише за цієї умови документи можна завантажити на Сайт або надіслати як вкладення на електронну пошту. Файли, названі українською мовою, не приймаються до розгляду.
Розпорядники інформації безпосередньо є творцями контенту сайту НБУВ. Організація контенту на сайті НБУВ поділяється на програмну та змістову частини. Програмно-технологічною частиною займаються фахівці Інституту інформаційних технологій НБУВ (вебпрограміст, контент-менеджер, модератор сайту). Змістовою частиною займаються прес-служба та фахівці структурних підрозділів НБУВ (розпорядники інформації).
Змістова організація контенту включає в себе види і форми контенту. Види контенту, що підлягають розміщенню на вебсайті НБУВ: загальний; профільний; інформація для користувачів; інформація про науково-дослідну діяльність НБУВ; інформація для співробітництва. Форми контенту (інформаційні матеріали), які розміщуються на вебсайті НБУВ: новина (подія, анонс, оголошення), електронна виставка, інформація про дари та спеціалізовані інформаційні матеріали (інформація про структурний підрозділ, планові закупівлі, повідомлення про захист дисертацій, конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників тощо). Інформаційний матеріал – збірне поняття, що позначає усю інформацію, дані, що є результатом діяльності НБУВ, оформлену у вигляді електронного документа.
Інтернет-представництво наукової установи сьогодні є однією із форм електронної видавничої діяльності. Фахова і узгоджена робота усіх учасників процесу управління контентом сайту Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського створює загальну картину наукової діяльності бібліотеки та є запорукою іміджу установи в інформаційному просторі.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:004.738.1WWW]-045.54:025.5

Valentyna Kotsiuba
ORCID: 0000-0001-7763-8967
Junior Researcher
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: kotsubavv@nbuv.gov.ua

Maya Sliusar
ORCID: 0000-0003-3683-6144
Junior Researcher
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: sliusar@nbuv.gov.ua

INFORMATION MANAGERS AS PARTICIPANTS OF THE CONTENT MANAGEMENT PROCESS OF THE VNLU OFFICIAL WEBSITE

The role and functions of the information manager as a participant in the content management process on the example of the official site of the Vernadsky National Library of Ukraine.
Keywords: information manager, content, regulations.