Маєстатична печатка Казимира ІІІ із зібрань Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

ЗаявникГорбач Тимур Сергійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 5. Рукописна та архівна спадщина: від рукопису до бази знань.
Назва доповідіМаєстатична печатка Казимира ІІІ із зібрань Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

У фонді Одеського товариства історії та старожитностей зберігається привілей короля Польщі Казимир ІІІ для панів із Бжезя (Ф. V, № 3695), виданий (за легендою документа) 8 вересня 1370 р. у Пшедборі. Документ писано на окремому аркуші пергамену чотирикутної форми (412×310+77) готичним письмом. Аркуш складений по горизонталі, потім по вертикалі на два заломи, утворюючи конверт.
Текстологічне дослідження привілею показало, що він не походить з ХІV ст., а створений у більш пізній час. У результаті подальшого вивчення було встановлено, що документ належить до кола фальсифікатів, виготовлених у середині XVII ст. на замовлення Станіслава Воєнського (бл. 1613–1685) для підтвердження його шляхетства.
Варто відзначити, що дослідження привілею проводилися на підставі його списків, оскільки оригінал диплому довгий час залишався невідомим науковій спільноті. З огляду на це, поза увагою дослідників перебував важливий атрибут документа – печатка. Вона належить до типу великої односторонньої печатки із зображенням королівського маєстату. Печатка відтиснута у воску натурального кольору і підвішена до пергаменного аркуша на шовковому шнурку світло-коричневого кольору. У косу шнурка вплетено сухозлітку. Діаметр печатки – 115 мм. Стан її збереженості – задовільний, втім легенда пошкоджена і читається лише частково: KAZI…RUS • DI • GRA • REX • POLONIAE • C… SADOM • SIRA… Увесь напис легенди можна реконструювати, зіставивши його з легендами аналогічних, краще збережених печаток: + KAZI[MI]RUS • DI • GRA • REX • POLONIE • C[COVIE] • SADOM • SIRA[D] • [LANC • CVYA • POMORAIE].
Зовнішній вигляд самої печатки не викликає застережень, проте спосіб кріплення шнурка до пергамену не характерний для документів, що видавались канцелярією Казимира ІІІ. Зроблені в закладці отвори для просмикування шнурка мають форму трикутника, тоді як для тогочасних дипломів Казимира ІІІ притаманні отвори округлої, напівкруглої, або чотирикутної форми.
Усе це дає підстави вважати, що печатку було знято з якогось автентичного документа і підвішено до фальсифікату без дотримання відповідних канцелярських норм Казимирового часу.