Основні фактори та етапи становлення інституту президентства в Республіці Чад

ЗаявникДейнека Ярослав Анатолійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідКруглий стіл. Інститут президентства в сучасному інформаційному просторі: досвід, проблеми та сучасні тенденції. З нагоди 25-річчя з дня заснування Фонду Президентів України НБУВ.
Назва доповідіОсновні фактори та етапи становлення інституту президентства в Республіці Чад
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 321.7(674.3)
Дейнека Ярослав Анатолійович,
ORCID 0000-0003-4073-7106,
молодший науковий співробітник,
відділ формування інформаційних ресурсів,
Фонд Президентів України,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: clava-1995@ukr.net

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В РЕСПУБЛІЦІ ЧАД

Розкрито фактори та етапи становлення і розвитку інституту президентства в Республіці Чад, роль цієї інституції в умовах високої політичної конфліктності.
Ключові слова: інститут президентства, Республіка Чад, політична нестабільність, французька модель, конституція.

Республіка Чад є типовим прикладом постколоніальної країни з високим рівнем політичної нестабільності, що становить науковий інтерес в контексті аналізу глобальних дестабілізаційних процесів, прогнозування на цій основі соціального і політичного розвитку країн, подальшої розробки практичних рекомендацій щодо подолання або уникнення суспільно-політичної нестабільності.
Держави Африки до кінця XIX ст. залишалися монархіями. У XX ст. в силу таких потрясінь як революції, війни, деколонізація, утворилося безліч нових незалежних держав. У більшості з них був створений інститут президентства. Найбільшого поширення модель президентського правління отримала на Африканському континенті. Цей процес почався в кінці 50-х – початку 60-х рр. Після завоювання незалежності більшість колоній пішло по шляху копіювання форми правління колишніх метрополій. Це пояснюється, перш за все, тим, що система державного устрою метрополії була єдино відомою для політичних лідерів цих країн.
Найбільшого поширення на Африканському континенті отримала французька модель. Однак на практиці були запозичені тільки її зовнішні елементи. Процес запозичення і засвоєння деяких форм представницької демократії був позбавлений в Африці свого природного середовища – не тільки громадянського суспільства, а й сучасної плюралістичної свідомості. Нові політичні структури не змогли підірвати вплив і абсорбувати етнічні й релігійні цінності, традиції культури. Інший важливий фактор – вузькість їх соціальної бази. Африканська буржуазія ще не дозріла для політичного панування. Родоплеменна структура суспільства приводила до постійних міжетнічних і конфесійних конфліктів, які часто завершувалися військовими переворотами.
Номінально Республіка Чад отримала державний суверенітет 11 серпня 1960 р., але, змушена надати незалежність своїм колоніям, Франція зробила все, щоб зберегти політичний, економічний і військовий вплив на Чорному континенті. Нова конституція країни вступила в силу 28 листопада 1960 р. Політична та правова система, створена за допомогою цієї конституції, як і багатьох інших колишніх французьких колоній в Африці, була дуже схожою на законодавчий акт П’ятої французької республіки. Основна відмінність від французької системи полягала в тому, що вся виконавча влада була зосереджена в руках президента.
Перетворення, проведені в різних аспектах політичної системи Чаду, врешті-решт стали визначати тип політичного режиму країни. Одним з важливих проявів реформ стало те, що за період незалежності Чад розвинувся від колонії до держави з відносно стабільною республіканською формою правління.
Політичні інститути, зокрема й інститут президентства, розвивалися в цій країні під впливом низки факторів:
• межі країни були встановлені колонізаторами відповідно до їх інтересів і без урахування потреб населення, її етнічного та релігійного поділу;
• основне протиріччя лежить у релігійній площині – між християнським півднем та ісламською північчю;
• існує поділ за мовною, етнічною, племінною ознаками.
Всі ці фактори одночасно породжують політичну нестабільність і створюють в суспільстві запит на сильну центральну владу для подолання цієї нестабільності, що створює умови для виникнення диктатур та використання елітами військового тиску як засобу політичної боротьби.
У процесі формування інституту президентства в Республіці Чад можна виділити кілька етапів.
Перший етап політичної трансформації і становлення інституту президентства в Чаді можна обмежити періодом 1959-1990 рр. Процес інституціоналізації статусу президента був основною рисою даного етапу.
Другий етап протягом 1990-2020 рр. можна позначити періодом становлення президентства і трансформації політичної системи Чаду, який зумовив не лише формування сильної державної влади та управління, але і ту основу, на якій відбувається розвиток механізмів саморегуляції гілок влади, їх органічне вплетення в структуру суспільного життя.
Серед основних особливостей сучасного етапу функціонуванні інституту президентства в Республіці Чад слід виокремити: глава держави править кілька десятиліть і конституційні обмеження щодо повноважень президентів часто знімаються; президент віддає перевагу неформальному стилю управління, систематично послаблюючому інституціональні системи стримувань та противаг.
Таким чином, еволюція політичної системи та інституту президенства в Республіці Чад детермінована соціокультурними, внутрішньополітичними та геополітичними факторами. Інститут президентської влади як в процесі свого становлення, так і на сучасному етапі відіграє стабілізуючу та інтегруючу роль. Однак спостерігаються негативні тенденції: формування президентського режиму із опорою на правлячу партію, переслідування опозиції, фізичне усунення її лідерів, використання урядів національної єдності для перетягування опонентів на свій бік. При цьому пригнічується політична конкуренція, створюються перешкоди для змінюваності вищих посадових осіб в результаті виборів. Слід констатувати, що прогрес на шляху демократизації політичної системи Республіки Чад є можливим лише завдяки підтримці міжетнічної і міжрелігійної злагоди.

UDK 321.7(674.3)
Yaroslav Deineka,
ORCID 0000-0003-4073-7106,
Junior Researcher,
Department of information resources formation,
Fund of the Presidents of Ukraine,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: clava-1995@ukr.net

MAIN FACTORS AND STAGES OF FORMATION
OF THE INSTITUTE OF PRESIDENCY IN THE REPUBLIC OF CHAD

The factors and stages of formation and development of the institution of the presidency in the Republic of Chad, the role of this institution in the conditions of the country's high political conflict are revealed.
Key words: institution of presidency, Republic of Chad, рolitical іnstability, french model, constitution.