ВІДНОВЛЕННЯ ЗАПИСІВ ФОНОГРАФІЧНИХ ЦИЛІНДРІВ З ОСТАННЬОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ МОЙСЕЯ БЕРЕГОВСЬКОГО, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ФОНОАРХІВІ НБУВ

ЗаявникКосяк Ігор Васильович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення.
Назва доповідіВІДНОВЛЕННЯ ЗАПИСІВ ФОНОГРАФІЧНИХ ЦИЛІНДРІВ З ОСТАННЬОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ МОЙСЕЯ БЕРЕГОВСЬКОГО, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ФОНОАРХІВІ НБУВ
Інформація про співдоповідачівКрючин Андрій Андрійович, доктор технічних наук, заступник директора, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Київ, Україна e-mail: kryuchyn@gmail.com Єгупова Людмила Івінівна, науковий співробітник, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Київ, Україна e-mail: egupovali@gmail.com
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК: 94(477)
Крючин Андрій Андрійович,
ORCID 0000-0002-5063-4146,
доктор технічних наук, заступник директора,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Київ, Україна
e-mail: kryuchyn@gmail.com

Косяк Ігор Васильович,
ORCID 0000-0002-1543-9257
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
відділ систем оптичної реєстрації інформації,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Київ, Україна
e-mail: philips_ipri@ukr.net

Єгупова Людмила Івінівна,
ORCID 0000-0003-1438-8133,
науковий співробітник,
відділ систем оптичної реєстрації інформації,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Київ, Україна
e-mail: egupovali@gmail.com

ВІДНОВЛЕННЯ ЗАПИСІВ ФОНОГРАФІЧНИХ ЦИЛІНДРІВ З ОСТАННЬОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ МОЙСЕЯ БЕРЕГОВСЬКОГО, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ФОНОАРХІВІ НБУВ

Представлено результати робіт з відновлення фонограм з раритетних носіїв запису — фоноциліндрів, що зберігаються в Фоноархіві єврейської музичної спадщини ІР НБУВ.
Ключoвi cлoвa: зчитувaння iнфopмaцiï, аудіо записи, фoнoцuлшiндp, фольклор.

Пpoтягoм мaйжe 60-ти poкiв з чacy винaxoдy фoнoгpaфа у 1877 р., він cлyгyвaв для з6иpaння фoльклopнoï мyзики тa пiceнь, зaпиcy гoлociв видaтниx дiячiв кyльтypи тa історії. Одна з найбільших в світі колекцій фоноциліндрів М. Береговського зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Через відсутність засобів неруйнівного відтворення звуку з воскових фоноциліндрів ця колекція не була в науковому та культурному обігу. Завдяки науковцям Інституту проблем реєстрації інформації НАН України запропоновано спосіб та на його основі розроблено систему зчитування інформації з раритетних носіїв, що забезпечує високий рівень якості відтворення інформаційного сигналу з фоноциліндрів без шкоди для них.
На даний час світ попередньо побачив 12 збірок фольклорних творів на СД дисках з цієї колекції. Відновлення фонограм аудіо записів з раритетних носіїв — воскових фoнoгpaфiчних цилiндpів це кропіткий і довготривалий процес, який складається з багатьох операцій по відновленню і реставрації звукового сигналу, який був би подібним первісному запису.
Сьогодні відновлення записів цієї унікальної колекції є актуальною задачею, вирішення якої дасть можливість збереження для нащадків музичної культурної спадщини спрямованої на виховання наступних поколінь.
В 2020 році Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України та Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського були продовжені роботи зі спадщиною М. Береговського. Результатом проведених досліджень стало опрацювання понад сотні фоноциліндрів та створення двох збірок музичних фольклорних творів на трьох СД дисках. В 2021 році були випущені чергові 10-12 томи Історичної колекції еврейського музичного фольклору 1912-1947. Особливої уваги заслуговує том 12, записи на якому представляють останні експедиції Мойсея Береговського по містах і містечках України (1940-1946). На жаль, вцілиими залишились тільки 25 фоноциліндрів з цього періоду, записи фонограм з яких були відновлені та увійшли до тому 12. На цьому диску 48 треків загальною тривалістю 64 хв. Повна назва СД диска: Том 12. Останні експедиції Мойсея Береговського: Львів та Коломія (1940), Чернівці (1944), Бершадь, Брацлав, Тульчин, Жабокрич (1945), Київ (1946).
Останні експедиції Мойсея Береговського проходили в тіні трагічних подій Другої світової війни, які мали надзвичайно руйнівний вплив на єврейське життя в Європі. У серпні-вересні 1940 р. Береговський відвідав Львів та Коломию Західної України. Записи Береговського в Коломиї (10 - 17 серпня 1940 р.) включали великі сегменти двох пуримшпілів у виконанні Хаїма Мербойма і Хаїма-Лейба Гайфермана, які пам'ятали п’єси 1890-х років.
У вересні 1940 року Береговський записав у Львові десятки пісень від Девіда Кенігсберга. Хоча в репертуарі цього співака домінували ліричні любовні пісні та балади, до львівських записів також входить значна кількість робітничих пісень, хасидські пародії, пісні жебраків та пісні про переслідування євреїв. Однак більшість пісень були подані короткими фрагментами, часто обмеженими однією або двома строфами тексту.
У листопаді 1944 року, незабаром після звільнення України, Береговський та його колега Мойсей Майданський вирушили в першу післявоєнну експедицію до Чернівців з метою збирання фольклору воєнного часу від колишніх ув'язнених єврейських концтаборів та гетто в Придністровському мухафазі, зоні нацистської окупації. Через дефіцит чистих циліндрів під час цієї експедиції було записано лише три пісні на двох фоноциліндрах, тоді як багато важливого матеріалу було зібрано безпосередньо від тих, хто вижив у Чернівцях, без використання фонографного обладнання.
Наступна експедиція була проведена в серпні-вересні 1945 року. Учасники експедиції (Мойсей Береговський, Рувім Лернер та Хіна Шаргородська) відвідали містечка Вінницької області, місця колишніх єврейських гетто Бершадь, Тульчин, Брацлав та Жабокричі. Метою було зібрати більше фольклорних доказів недавніх жорстоких звірств. Результат експедиції складався з 36 фонографічних записів та принаймні 116 пісень, які були зібрані безпосередньо у виконавців. Експедиції 1944 та 1945 років послужили джерелом для запланованої збірки «Єврейський фольклор у дні Великої Вітчизняної війни» з редакторами Мойсеєм Береговським та Рувімом Лернером. З часом багато циліндрів були пошкоджені.
Важливо зазначити, що не лише пісні про концтабори, гетто, страждання та опір були зібрані з тих, хто вижив. На записах також звучало багато традиційних народних пісень та балад про сиріт, нещасливе кохання, втрати та надії, пісні релігійного змісту, які резонували з трагедіями та отримували додатковий сумний зміст та ще глибший емоційний контекст під час війни. Більшість виконавців були у віці 20-40 років, але деякі були дітьми та підлітками. Так, у 10-річному віці Валії Ройтлендер з Брацлава записала 2 пісні, що представлені на цьому СД диску.
СД диск також включає 2 пісні у витонченому канторіальному стилі, які були записані у Києві в травні 1946 р. від оперного співака Михайла Фурмана, художника Київського оперного театру. Це були одні з останніх записів фонограмів, які збереглися.
Незважаючи на зусилля фольклористів, збірник єврейських пісень воєнного часу ніколи не видавався після війни, як це планувалося. Натомість колекцію критикували та засуджували за загальний пасивний і страждаючий тон пісень та акцент на виключно єврейських трагедіях.
Але сьогодні ми маємо можливість почути автентичні голоси з минулого на відновлених записах фонограм фонографічних циліндрів з останньої експедиції Мойсея Береговського, що зберігаються в фоноархіві НБУВ. Записи також представлені у вільному доступі на інтернет сторінці: http://www.audio.ipri.kiev.ua.

UDC 94(477)
Andrii Kriuchyn,
ORCID 0000-0002-5063-4146,
Doctor of Technical Sciences, Deputy Director,
Institute for Information Recording,
Kyiv, Ukraine
e-mail: kryuchyn@gmail.com

Igor Kosyak,
ORCID 0000-0002-1543-9257
Candidate of Technical Sciences, Senior Research Associate,
Department of optical information registration systems,
Institute for Information Recording,
Kyiv, Ukraine
e-mail: philips_ipri@ukr.net

Lyudmila Egypova,
ORCID 0000-0003-1438-8133,
Researcher,
Department of optical information registration systems,
Institute for Information Recording,
Kyiv, Ukraine
e-mail: egupovali@gmail.com
RECOVERY OF RECORDS OF PHONOGRAPHIC CYLINDERS FROM THE LAST EXPEDITION OF MOSES BEREGOVSKY, STORED IN THE VNLU PHONOARCHIVE
The results of works on the restoration of phonograms from rare recording media - phonocylinders stored in the Phonoarchive of Jewish Musical Heritage of the VNLU are presented.
Key words: reading information, audio recordings, phonographs, folklore.