Особиста колекція книг Джорджа Вашингтона, як джерело дослідження

ЗаявникПольовик Світлана Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідКруглий стіл. Інститут президентства в сучасному інформаційному просторі: досвід, проблеми та сучасні тенденції. З нагоди 25-річчя з дня заснування Фонду Президентів України НБУВ.
Назва доповідіОсобиста колекція книг Джорджа Вашингтона, як джерело дослідження
Інформація про співдоповідачівМоршна Наталія Олександрівна, м.н.с. відділу формування інформаційних ресурсів Фонду Президентів України НБУВ
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 026.06(73)
Польовик Світлана Миколаївна,
ORCID 0000-0002-5960-527X,
кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу,
відділ формування інформаційних ресурсів Фонду Президентів України,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: spolevik1968@gmail.com

Моршна Наталія Олександрівна,
ORCID 0000-0002-2501-4180,
молодший науковий співробітник,
відділ формування інформаційних ресурсів,
Фонд Президентів України,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: 0445157755@ukr.net

ОСОБИСТА КОЛЕКЦІЯ КНИГ ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА,
ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснено аналіз видового та тематичного складу спеціальної колекції книг Національної бібліотеки імені Фреда В. Сміта для вивчення Джорджа Вашингтона.
Ключові слова: колекція книг, Джордж Вашингтон, президентська бібліотека, Конституція США.

Вивчення особливостей функціонування президентських бібліотек США має велике значення для розуміння і осмислення ролі й значення конкретних особистостей в історії на основі дослідження їх документальної спадщини. Президентські бібліотеки, традиція створення яких народилася в США при Франкліні Рузвельті в 1939 році, пропонує унікальний погляд на те, як історія американського народу зберігається і представляється спільноті як в широкому, так і вузькому сенсі.
Наразі система президентських бібліотек США нараховує 15 інституцій, згідно з інформацією на сайті Національного управління архівів та документації (NARA). Однак не всі бібліотеки, які за своїм призначенням збирають, опрацьовують та популяризують документальну спадщину американських лідерів, увійшли до означеної системи і в підпорядкування NARA. Мова йде про Національну бібліотеку імені Фреда В. Сміта для вивчення Джорджа Вашингтона, як засновника інституту президентства – однієї з найважливіших державно-правових інституцій.
Спеціальна установа, в якій були зібрані всі документи першого президента та його сім’ї, з'явилася лише через понад 200 років після смерті Дж. Вашингтона. Відкриття бібліотеки стало здійсненням бажання першого президента, висловленого ним у квітні 1787 року, щодо збереження колекції своїх документів, яка «могла б бути цікава майбутнім поколінням».
Дж. Вашингтон був першою людиною в історії, яка стала президентом, і для того, щоб його приклад керувати державою був достойний наслідування, йому доводилося багато читати. Формальне навчання Дж. Вашингтона закінчилося до 15 років, але його пошук знань тривав протягом усього життя. Дж. Вашингтон читав, щоб стати кращим солдатом, фермером і президентом; він листувався з відомими людьми в Америці та Європі; він обмінювався ідеями, що живили сільськогосподарську, соціальну та політичну революції його доби.
У своєму будинку в Маунт-Вернон Дж. Вашингтон мав досить велику на ті часи бібліотеку. Його книжкова шафа від підлоги до стелі – його «книжковий прес», як він її називав, – містила приблизно 900 примірників видань, 1200 томів, серед яких книги, брошури, в тому числі твори давньогрецьких і латинських авторів, а також сотні карт і газет. Сьогодні особиста бібліотека такого розміру вважається звичним явищем, а в 1799 році – це була колекція книг, достойна великої гордості.
Згідно з К. Е. Карпентер, частина цієї великої колекції була передана членам сім'ї, частина продана в 1848 році книгопродавцю Г. Стівенсу, яка знаходиться в Бостонському Афінеумі (Boston Athenæum). Інші видання, які складали особисту бібліотеку Дж. Вашингтона – у фондах різних державних установ, включаючи Бібліотеку Конгресу (Library of Congress), кілька університетських бібліотек та Бібліотеку і музей Моргана (Morgan Library & Museum).
Наразі зібрання книг першого президента складає спеціальну колекцію Національної бібліотеки Фреда В. Сміта для вивчення Джорджа Вашингтона, яка функціонує з 2013 року в маєтку Маунт-Вернон. З моменту створення бібліотека вважає одним із своїх завдань – найбільш повне, якісне та оперативне забезпечення наукових досліджень документальної спадщини лідера нації. Серед тематики видань, які увійшли до спеціальної колекції книг, зібраних першим президентом, сільське господарство, військова справа, історія, політика, філософія, а також художня література, зокрема видання іноземними мовами (французькою, голландською та латиною).
Однією з найвідоміших книг з особистої бібліотеки Дж. Вашингтона є трактат «Здоровий глузд» Томаса Пейна, який разом з іншими брошурами про американську революцію 1765-1783 років, переплетений шкіряною палітуркою. Збірник містить автограф президента на титульних сторінках чотирьох брошур. Такий фізичний зв'язок з минулим є джерелом натхнення для відвідувачів бібліотеки, вважає Дж. Мур, зазначаючи, що «коли бачиш пролиту фарбу на книгу, яку Вашингтон використовував, щоб навчити себе ремеслу, переносить історію життя окремої людини в історію, яка так часто драпірується шарами іконографії та історій національного походження».
Перлиною спеціальної колекції бібліотеки є унікальний примірник Конституції США, що належав самому Дж. Вашингтону, куплений на аукціоні «Крістіз» («Christie’s») 2012 року MVLA за кошти зібрані завдяки підтримці патріотичних американців, майже за 10 мільйонів доларів. Книга була надрукована на замовлення Дж. Вашингтона в 1789 році, а на її сторінках залишилися помітки, зроблені першим президентом.
Серед унікальних видань спеціальної колекції слід назвати «Дон Кіхот» Мігеля де Сервантеса, куплений Дж. Вашингтоном в той день, коли Конвент схвалив проєкт Конституції США (1787), та «Кадм, або Трактат про елементи писемності» Вільяма Торнтона, архітектора Капітолію, перший камінь в основу якого був закладений Дж. Вашингтоном (1793) та ін.
Національна бібліотека імені Фреда В. Сміта для вивчення Джорджа Вашингтона концентрує унікальні історичні джерела для розуміння і розкриття особистості першого президента США. Аналіз складу і змісту спеціальної колекції книг, що зберігається в бібліотеці, показав її важливу роль щодо можливості долучитися до історичного контексту зародження важливого державного інституту – поста президента країни. Запозичення досвіду щодо ставлення американців до своєї історії та її творців має сприяти розвитку аналогічних інституцій, зокрема в Україні, які прагнуть зберегти для прийдешніх поколінь історію країни в контексті діяльності її лідерів.

UDC 026.06(73)
Svitlana Polovyk,
ORCID 0000-0002-5960-527X,
PhD (Social Communications), Head of Department,
The Department of information resources formation of the Fund of the Presidents of Ukraine,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: spolevik1968@gmail.com

Nataliia Morshna,
ORCID 0000-0002-2501-4180,
Junior Researcher,
Department of information resources formation,
Fund of the Presidents of Ukraine,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: 0445157755@ukr.net

THE PERSONAL COLLECTION OF BOOKS BY GEORGE WASHINGTON,
AS A SOURCE OF RESEARCH

The analysis of the species and thematic composition of George Washington's special collection of books from the Fred W. Smith National Library is carried out.
Key words: Book Collection, George Washington, Presidential Library, U.S. Constitution.