МОБІЛЬНА БІБЛІОТЕКА НА ПЛАТФОРМІ WECHAT – ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ КИТАЮ

ЗаявникАрсеєнко Тетяна Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіМОБІЛЬНА БІБЛІОТЕКА НА ПЛАТФОРМІ WECHAT – ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ КИТАЮ
Інформація про співдоповідачівМирончук Анатолій Святославович, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5633-1413 кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54:004.735(510)
Арсеєнко Тетяна Іванівна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3996-1289
завідувач відділу, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: iranlib@ ukr.net
Мирончук Анатолій Святославович,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5633-1413
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: myronchuk@nas.gov.ua

МОБІЛЬНА БІБЛІОТЕКА НА ПЛАТФОРМІ WECHAT –
ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ КИТАЮ

Розглянуто досвід Національної бібліотеки Китаю із впровадження мобільної бібліотеки на основі соціальної мережі WeChat. Проаналізовано основні функції та переваги такого виду бібліотечних послуг.
Ключові слова: мобільна бібліотека, соціальна мережа, WeChat, Національна бібліотека Китаю.

В епоху глобальних трансформацій міжнародного інформаційного простору особливого значення набуває здатність бібліотечних установ оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві за умов інтенсивного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
У цьому контексті надзвичайно актуальним є вивчення діяльності провідних зарубіжних бібліотек, визначення можливостей і шляхів використання позитивного досвіду у практиці роботи вітчизняних бібліотек.
Стрімкий розвиток технологій мобільного зв’язку зумовив впровадження нових форм діяльності Національної бібліотеки Китаю (НБК) – заклав підвалини для побудови бібліотечних мобільних сервісів на базі нових мобільних систем та соціальних мереж.
Важливою інформаційною платформою НБК є новий засіб масової інформації WeChat (дослівно з кит. «мікроповідомлення») – мобільна комунікаційна система для передачі текстових і голосових повідомлень, розроблена китайською компанією Tencent в 2011 р. Додаток доступний для усіх популярних мобільних платформ, має версію для ПК та веб. Станом на 2019 р. у WeChat було зареєстровано 1,151 млрд активних користувачів.
WeChat підтримує текстові повідомлення, передачу голосових повідомлень, масові розсилки, дає можливість ділитися фотографіями і відео, обмінюватися контактами. Сервіс інтегрований з соціальними мережами і є найбільш поширеним засобом масової інформації в Китаї, функціональність якого з кожним роком розширюється.
Ідею створення мобільної бібліотеки, яка задумувалася як додаток до цифрової, НБК висунула ще задовго до початку реалізації проекту національної цифрової бібліотеки. В 2010 р. НБК вперше в Китаї створила додаток для смартфонів під назвою «Національна бібліотека на долоні», встановивши 193 мобільних бібліотечних платформ. Зараз офіційний мікроблог НБК нараховує понад 205 тис. передплатників, а офіційний акаунт у WeChat – близько 109 тис. користувачів [2].
Сьогодні мобільна платформа WeChat НБК пропонує близько 70 тис. електронних книг, 1 тис. електронних періодичних видань, 30 тис. зображень, 1 тис. відеодокументів, короткометражних фільмів та окремі ресурси регіональних публічних бібліотек [1].
Серед переваг використання бібліотекою загальнодоступної платформи WeChat для розвитку мобільних послуг відзначимо: залучення великої кількості користувачів за короткий проміжок часу; низька вартість послуг – реєстрація та публікація інформації на WeChat є безкоштовними; офіційно сертифікований обліковий запис WeChat є багатофункціональною сервісною платформою, що забезпечує можливість розповсюдження та поширення інформації для широкої аудиторії. Окрім того, служби автоматичного реагування та довідкова служба самодопомоги, встановлені у WeChat, дозволяють читачам шукати інформацію на платформі без обмежень місця та часу. Ключовим моментом у побудові мобільних послуг є функція замовлення книг, подовження терміну їх використання. Індивідуальне просування ресурсів забезпечує персоналізовану послугу рекомендацій відповідно до вікових категорій, досвіду, захоплень та уподобань читачів. Платформа WeChat забезпечує приватність спілкування у кіберпросторі, особисту конфіденційність та уможливлює уникнення розголошення консультаційної інформації. Шляхи обміну інформацією на WeChat є досить різноманітними за формою: текст, зображення, аудіо та відео. Це робить функцію мобільної бібліотеки більш всеосяжною та зручною для користувачів [3].
Ефективність мобільної бібліотеки полягає у тому, що НБК здійснює цей проект у співпраці з публічними бібліотеками різного рівня, у тому числі університетськими, які завдяки платформі WeChat стають взаємопов’язаними між собою, формуючи таким чином суцільну мережу мобільних бібліотек, що значно розширює функції бібліотеки з вдосконалення мобільних послуг. Сьогодні понад 500 публічних бібліотек усіх рівнів та 40 бібліотек провідних китайських університетів мають свої офіційні облікові записи у WeChat.
Досвід НБК свідчить, що використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій дозволяє впроваджувати інноваційні бібліотечні послуги серед широких верств населення, залучати нових користувачів та відкривати нові можливості з просування бібліотечних послуг.

Список використаної літератури
1. Чен Ян. Национальная библиотека Китая как научный и методический центр для публичных библиотек. Научные и технические библиотеки. 2019. № 10. С. 77-86.
2. Annual report of the National Library of China. 2017. URL: https://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/meetings/pdf/AR2017_China.pdf
3. Fang Tu. A study on mobile library services through WeChat public platforms in the university. Proceedings of the 2nd International Conference on Economy, Management and Education Technology – ICEMET (Chongqing, China, 28-29 May 2016). Chongqing, 2016. Р. 1392-1395.
References
1. Chen Yan (2019). Nacional’naya biblioteka Kitaya kak nauchnyj i metodicheskij centr dlya publichnyh bibliotek [National Library of China as a scientific and methodological center for public libraries]. Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki, 10. 77-86 [in Russian].

UDC 027.54:004.735(510)
Arseienko Tetiana,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3996-1289
Head of Department, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: iranlib@ ukr.net
Myronchuk Anatolii,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5633-1413
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: myronchuk@nas.gov.ua

MOBILE LIBRARY ON WECHAT PLATFORM –
AN IMPORTANT TOOL OF MODERNIZATION AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL LIBRARY OF CHINA
The experience of the National Library of China in implementing a mobile library based on the WeChat social network is considered. The main functions and advantages of this type of library services are analyzed.
Keywords: mobile library, social network, WeChat, National Library of China.