Бібліографічні джерела про життя і діяльність академіка М. Ф. Кащенка

ЗаявникШтих Павло Михайлович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіБібліографічні джерела про життя і діяльність академіка М. Ф. Кащенка
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 016:929:001(477)Kashchenko
Штих Павло Михайлович
ORCID 0000-0002-3072-4726
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: shtykh@nbuv.gov.ua

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА М. Ф. КАЩЕНКА

Ключові слова: персональна бібліографія, біобібліографія, М. Ф. Кащенко.

Важко переоцінити значення бібліографічних матеріалів для наукового дослідження. Це той акумулюючий масив, без якого неможливе повноцінне орієнтування в безкінечній множині інформаційних одиниць.
Персональній бібліографії, біобібліографії належить особливе місце в цій галузі. Вони є джерельною базою для біографічних досліджень, які, в свою чергу, є незамінною складовою частиною достовірної історії науки.
Одним із безцінних прикладів такого напряму наукової роботи є вивчення бібліографії про Миколу Феофановича Кащенка – біолога, доктора медицини та зоології, професора, одного з перших академіків – засновників Української академії наук, ученого, визнаного світом. У науковому доробку М. Ф. Кащенка – наукові дослідження з ембріології, гістології, мікроскопічної техніки, археології, палеонтології, зоології, акліматизації культурних рослин в умовах Сибіру й України. Розроблені вченим прийоми акліматизації актуальні й дотепер.
Зважаючи на неоціненний внесок М. Ф. Кащенка в розвиток біологічної науки, варто звернути увагу на присвячений цьому великому вченому бібліографічний масив, що постійно оновлюється, адже на сьогодні з’являються все нові джерела, які потребують опрацювання і включення до цього масиву.

UDC 016:929:001(477)Kashchenko
Pavlo Shtykh,
ORCID 0000-0002-3072-4726
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: shtykh@nbuv.gov.ua

BIBLIOGRAPHIC SOURCES ABOUT LIFE AND WORK OF ACADEMICIAN M. F. KASHCHENKO

Keywords: personal bibliography, biobibliography, M. F. Kashchenko.