ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ

ЗаявникБулахова Галина Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(73)
Булахова Галина Іванівна,
ORCID: 0000-0002-4223-1646,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: galabulahova@ukr.net

ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США
ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ

У праці узагальнено сучасний зарубіжний досвід представлення інтернет-представництва в інформаційно-комунікаційному просторі на прикладі Бібліотеки Конгресу США.
Ключові слова: Бібліотека Конгресу США, інтернет-представництво, мобільні додатки, чат-боти, підкасти, блоги.

Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, еволюція комунікаційних засобів, збільшення масивів інформації сприяють виникненню трансформаційних процесів бібліотечної діяльності в медіасередовищі – бібліотеки нарощують представлення своєї діяльності в інтерактивному вебсередовищі як за допомогою різноманітних вебсайтів, так і різних комунікаційних каналів комунікацій, які надають нові можливості щодо ефективної комунікаційної діяльності з користувачами.
На сьогодні одним з ефективних комунікаційних каналів бібліотеки може виступати інтернет-представництво, що наповнює інтерактивний простір інформацією, яка оперативно циркулює по інформаційних потоках мережі. Одним із провідних електронних ресурсів як у якості наслідування певного досвіду щодо створення інформаційних ресурсів, так і у якості їх представлення в інформаційному просторі з виокремлення відповідних форм роботи бібліотеки необхідно розглянути портал Бібліотеки Конгресу США.
Важливим у представленні доробку Бібліотеки Конгресу на порталі є представлення своїх продуктів – надання можливості користувачам перегляду видання Бібліотеки Конгресу, у якому висвітлено історію бібліотеки, продемонстровано її талановитих співробітників, а також популяризовано використання ресурсів найбільшої у світі бібліотеки. Особливої уваги Бібліотека Конгресу приділяє питанню авторського права. На порталі бібліотеки можна знайти різноманітні матеріли щодо авторського права, зокрема використання інформації порталу бібліотеки; політики конфіденційності користувачів порталу та колекцій; вебсайтів, сервісів і додатків бібліотеки; політики коментування, публікації тощо.
Цікавим для користувачів є надання Бібліотекою Конгресу США освітніх ресурсів – безкоштовних онлайн-ресурсів для вчителів. Бібліотека Конгресу пропонує навчальні матеріали та професійний розвиток, щоб допомогти вчителям ефективно використовувати першоджерела із цифрових колекцій бібліотеки при навчанні.
Однією з характерних ознак розвитку порталу Бібліотеки Конгресу США є його доступність. Бібліотека Конгресу прагне бути лідером і зразком для наслідування доступності.
Актуальним на сайті Бібліотеки Конгресу США є суспільно значуща інформація, яка сьогодні відображає проблему пандемії коронавірусу. На сьогодні у зв’язку з пандемією коронавірусу є зосередженість роботи бібліотеки на дистанційному режимі. Користувачі можуть отримувати доступ до багатьох ресурсів бібліотеки через вебсайти loc.gov, Ask the Librarian і congress.gov в онлайн-режимі 24/7. Також доступні послуги щодо управління авторськими правами в США (US Copyright Office), для цього потрібно відправити свої заявки та актуальні питання онлайн або електронні листи з питаннями за допомогою вебсайту copyright.gov [1].
Дуже важливим є те, що бібліотека пропонує доступ до сторінки Національної бібліотечної служби для сліпих та осіб з порушеннями зору NLS (https://www.loc.gov/nls), який допомагає виконати завдання з надання безкоштовних бібліотечних послуг за допомогою шрифту Брайля й книг, що «говорять» для людей з тимчасовою або постійною слабозорістю, сліпотою або інвалідністю.
Цікавою складовою комунікаційного забезпечення Бібліотеки Конгресу є мобільний додаток BARD Національної бібліотечної служби для інвалідів і сліпих у бібліотеці, яка надає доступ до книг шрифтом Брайля безпосередньо із служби для завантаження з шрифтом Брайля та читання аудіоматеріалів. Відрадно, що доступ до бібліотечної служби для сліпих та інвалідів BARD надається за допомогою різних мобільних додатків в iTunes, Google Play, Amazon [2]. Серед популярних бібліотечних ресурсів, які пропонує Бібліотека Конгресу є надання мультимедійних матеріалів – сенсорні тури для сліпих та інвалідів по зору.
Бібліотека Конгресу на порталі представляє широкий спектр різноманітних блогів, а саме: «Блог Бібліотеки Конгресу», «Авторське право: креативність на роботі», «Юридична бібліотека» та ін., у яких відбувається обговорення суспільно важливих питань.
Сьогодні віртуальним помічником для бібліотеки, який надає релевантний контент та актуальні пропозиції може виступати чат-бот. Цікавим є те, що чат-бот вбудований у фейсбук-сторінку Юридичної бібліотеки Конгресу (http://www.facebook.com/lawlibraryofcongress) і пропонує переглянути посібники з досліджень Юридичної бібліотеки та звіти із зарубіжного права.
Серед ефективних каналів поширення інформації та комунікації з користувачами можна виділити підкасти. Бібліотека Конгресу пропонує підкасти, які можна послухати й подивитися закачавши в онлайн-режимі, зокрема «Народне життя сьогодні», «Бібліотека», «2016 Національний книжковий фестиваль», «Цифрове збереження» та ін.
Таким чином, вебсайт бібліотеки можна охарактеризувати як інтегроване бібліотечно-інформаційне інтернет-представництво – інструмент обслуговування користувачів, платформа для подання та структурування бібліотекою ресурсів, можливість здобуття нових партнерів, нарешті, стратегічний напрям розвитку бібліотеки в інтерактивному медіасередовищі.

Список використаної літератури
1. For the Public. Library of Congress. URL: https://www.loc.gov/about/pandemic-information/for-public.
2. Library Resources. Library of Congress. URL: https://www.loc.gov/accessibility/library-resources.

References
1. For the Public. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/about/pandemic-information/for-public [in English].
2. Resources. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/accessibility/library-resources [in English].

UDC 027.54(73)
Galyna Bulakhova,
ORCID: 0000-0002-4223-1646,
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: galabulahova@ukr.net