НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ АСОЦІАЦІЙ (IFLA) ЩОДО АДАПТАЦІЇ БІБЛІОТЕК ДО УМОВ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

ЗаявникЛопата Олена Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіНОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ АСОЦІАЦІЙ (IFLA) ЩОДО АДАПТАЦІЇ БІБЛІОТЕК ДО УМОВ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА
Інформація про співдоповідачівКоваль Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, заступник генерального директора НБУВ
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 02:061.1]:340.13+021.1:[316.3:004]
Коваль Тетяна Миколаївна,
ORCID 0000-0003-0147-6679,
кандидат історичних наук, заступник генерального директора,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
e-mail: gon4arova11@bigmir.net

Лопата Олена Михайлівна,
ORCID 0000-0002-1386-3409,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
e-mail: lopata@nbuv.gov.ua

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ
МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ АСОЦІАЦІЙ (IFLA)
ЩОДО АДАПТАЦІЇ БІБЛІОТЕК ДО УМОВ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Проаналізовані нормативно-правові заходи Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (IFLA), націлені на адаптацію бібліотек в умовах цифрового суспільства.

Ключові слова: електронні ресурси, цифровий контент, інформаційний простір, Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій, нормативно-правові ініціативи.

Сучасна діяльність IFLA сконцентрована на нормативно-правовому регулюванні роботи бібліотек стосовно організації та популяризації власних електронних ресурсів. Американською Лігою Юридичних Бібліотек (AALL) неодноразово розглядалися бібліотечні «мереві сервіси» та «інтернет-ресурси», а також відносини бібліотек із постачальниками інформації та апаратного забезпечення. На думку норвезького дослідника Тода Хойвіка, наразі у бібліотеках відбуваються докорінні якісні перетворення, в основі яких – розроблення нових технічних систем, розвиток нових навичок та організаційних структур [1].
У 2010–2012 рр. IFLA висунула комплексну програму цифрового бібліотечного контенту і просування стратегій відкритого доступу до нього.
На всесвітньому бібліотечному та інформаційному конгресі IFLA, який проходив у Сінгапурі в серпні 2013 р., був оприлюднений звіт із поетичною назвою «Приборкаємо хвилі або попливемо за течією?», в якому охарактеризовано п’ять «хвиль» (викликів) та ключових «течій» (тенденцій), які спроможні змінити бібліотечну діяльність, а саме:
– нові технології, які, з одного боку, примножують, а з іншого, обмежують кількість людей, котрі мають доступ до інформації;
– онлайнова освіта, яка, з одного боку, демократизує, а з іншого, підриває традиційну систему навчання в усьому світі;
– межі між інформацією, яка має приватний характер, та захистом даних повинні бути переглянуті;
– суспільства, які базуються на гіперзв’язках, мають можливість почути й підтримати нові голоси та нові комунікаційні групи громадян;
– глобальна інформаційна економіка трансформується на основі новітніх технологій.
Показово: незважаючи на те, що IFLA координує бібліотечно-інформаційну сферу, головні тенденції, виявлені її експертами, були визнані прийнятними щодо всього інформаційного простору [2].
Підвищення інформаційно-комунікаційної ролі бібліотек окреслено у документах Всесвітнього саміту з інформаційного суспільства, який відбувся у Женеві 9–13 червня 2014 р. За ініціативою IFLA до програми заходу були включені такі бібліотечні питання: цифрова інтеграція як пріоритет бібліотечної діяльності та зберігання цифрової спадщини шляхом запровадження цілісних, концептуальних і практичних стратегій, підтримуваних на міжнародному рівні.
Важливою подією Всесвітнього конгресу з бібліотечної та інформаційної діяльності (WLIC), який відбувся у Ліоні 16–22 серпня 2014 р., стало прийняття Декларації, де зазначається, що бібліотеки мають у розпорядженні потенційні можливості та ресурси, щоб допомагати урядам, державним установам і приватним особам упорядковувати, обмінюватися, структурувати та сприймати дані, необхідні для суспільного розвитку.
6 травня 2015 р. у Брюсселі Ліга європейських наукових бібліотек оприлюднила Гаазьку декларацію відкритих знань у цифрову епоху, де підкреслюється, що у книгозбірень є можливість «захопити» інформаційне суспільство та зміцнити свою роль як посередників в інтересах цифрового розвитку.
Узагальнюючи нормативно-правові ініціативи IFLA, основними чинниками адаптації бібліотек до умов цифрового суспільства є:
– підтримка громадян у забезпеченні рівного доступу до інформації та знань;
– орієнтування бібліотек на міжнародні стандарти та нормативні документи, які відповідають вимогам цифрового суспільства;
– зміцнення іміджу бібліотек як ключового складника соціокультурного середовища;
– налагодження взаємодії й співробітництва між бібліотеками, інформаційними структурами, громадськими організаціями шляхом реалізації проектів, які базуються на сучасних комунікаційних технологіях;
– сприяння науці, освіті, просвіті та підвищенню рівня життя у конкретних державах.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) бере безпосередню участь у реалізації означених завдань. Фондами та послугами НБУВ можуть скористатися усі дорослі громадяни України, незалежно від соціального й майнового стану, расової чи національної приналежності тощо. Персональні дані читачів НБУВ обробляються із застосуванням комплексної системи захисту інформації, яка ґрунтується на положення сучасних міжнародних стандартів і кінцевих нормативних-правових документів Європейського Союзу та IFLA. Нормативно-методичну базу кореговано відповідно стандартів ISO 2789 та ISO/IEO 27001 : 2013. У книгозбірні проводиться як традиційне, так і дистанційне обслуговування користувачів. Завдання перепідготовки бібліотечних фахівців вирішуються регулярним проведенням науково-практичних занять та семінарів, що базуються на нормативно-правові документи IFLA.

Список використаної літератури
1. 74-я Генеральная конференция и Совет Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Квебек, Канада, 9–15 августа 2008 г. URL: http://193.233.14.35/mezhdunarodnaya-deyatelnost/69-5/-2008/825-415.html.
2. Congress News and Media. 17–23 August 2013, Singapore. URL: https://www.ifla.org/past-express/2013/.

References
1. (2008, August). 74-ia Generalnaia konferentciia i Sovet Mezhdunarodnoi federatcii bibliotechnykh assotsiatcii i uchrezhdenii (IFLA). Kvebek, Kanada [74th General Conference and Council of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Quebec, Canada]. Retrieved July 31, 2020 from http://193.233.14.35/mezhdunarodnaya-deyatelnost/69-5/-2008/825-415.html. [In Russian].
2. (2013, August). Congress News and Media. 17–23 August 2013, Singapore. Retrieved July 31, 2020 from https://www.ifla.org/past-express/2013/. [In English].

UDK 02:061.1]:340.13+021.1:[316.3:004]
Tatiana Koval,
ORCID 0000-0003-0147-6679
Candidate of Historical Sciences, Deputy General Director,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: gon4arova11@bigmir

Olena Lopata,
ORCID 0000-0002-1386-3409,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: lopata@nbuv.gov.ua

REGULATORY AND LEGAL INITIATIVES
INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS (IFLA) ON THE ADAPTATION OF LIBRARIES TO THE CONDITIONS OF THE DIGITAL SOCIETY

The normative-legal measures of the International federation of library associations on the adaptation of libraries to the conditions of the digital society are analyzed.

Keywords: electronic resources, digital content, information space, International federation of library associations, normative-legal initiatives.