Корпоративне середовище для формування спільних електронних ресурсів (з досвіду роботи бібліотек України для дітей)

ЗаявникДзюба Наталія Йосипівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек»
ЗахідСекція 1. Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек
Назва доповідіКорпоративне середовище для формування спільних електронних ресурсів (з досвіду роботи бібліотек України для дітей)
Інформація про співдоповідачівКрасножон Валентина Михайлівна, зав. відділу довідково-інформаційного обслуговування Національної бібліотеки України для дітей
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.625(477):004.63:021.64
Дзюба Наталія Йосипівна,
Dzyuba Natalya Yosypivna,
зав. відділу каталогізування,
Head. Cataloging department,
Національна бібліотека України для дітей,
National Library of Ukraine for children,

Красножон Валентина Михайлівна,
Krasnogon Valentina Mikhailovna,
зав. відділу довідково-інформаційного обслуговування,
Head. Department of reference and information service,
Національна бібліотека України для дітей,
National Library of Ukraine for children

КОРПОРАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ (ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ)
CORPORATE ENVIRONMENT FOR THE FORMATION OF JOINT ELECTRONIC RESOURCES (FROM THE EXPERIENCE OF LIBRARIES OF UKRAINE FOR CHILDREN)

Розглянуті корпоративні проекти мережі бібліотек для дітей із метою надання віртуальних послуг, формування медіаосвітніх знань, популяризації читання.
The article deals with corporate projects of the network of libraries for children with the purpose of provision of virtual services, formation of media education knowledge, popularization of reading.

Ключові слова: бібліотеки для дітей, корпоративні проекти, бібліотечний сервіс, віртуальне середовище, спільні електронні ресурси.
Key words: libraries for children, corporate projects, library service, virtual environment, joint electronic resources.

Сучасні бібліотеки для дітей, щоб бути затребуваними користувачами, повинні постійно змінюватися, модернізуватися, надавати свої послуги на якісно новому рівні. Життєдіяльність бібліотеки змінюється за рахунок стрімкої появи нових технологій виробничих процесів і зростаючого масштабу видозмін бібліотечної діяльності. Одне з найважливіших питань, що вирішує бібліотечне співтовариство сьогодні, є взаємодія бібліотек із метою створення єдиного інформаційного простору та надання доступу до спільних інформаційних ресурсів.
Активна корпоративна взаємодія в мережі бібліотек для дітей, пов’язана із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, розпочалася з початку 2000-х років і зараз охопила всі напрями бібліотечної роботи.
Затребуваним користувачами став сервіс швидкого пошуку достовірної інформації – дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування. Отримати кваліфіковану відповідь фахівців допомагає «Об’єднана довідкова служба бібліотек України «Віртуальна бібліографічна довідка»». Започаткована як корпоративний проект у 2005 р., вона орієнтована на обслуговування віддалених користувачів та надання у відповідь на запит інформації у вигляді бібліографічних та вебліографічних списків. Сьогодні проект діє як міжвідомчий, об’єднавши бібліотеки для дітей та для дорослих, залучивши фахівців бібліотек різних систем і відомств. У проекті беруть участь 15 (із 19 заявлених) установ, із них – 7 бібліотек для дітей. Інформаційне забезпечення читацьких вимог всіх категорій віддалених користувачів здійснюють 25 бібліографів-операторів. Перевагами корпоративної віртуальної служби є отримання оперативної професійної допомоги в пошуку інформації; виконання довідок саме тими бібліотеками, чиї фонди, ресурси, а також рівень професійної кваліфікації персоналу найбільше відповідає кожному конкретному запиту; здійснення пошуку в архіві виконаних довідок. Так, послуги електронної довідкової служби передбачають надання відповіді на конкретний запит, але не мають на меті навчити користувача самостійно орієнтуватися в пошукових системах. А враховуючи, що на сьогодні ключовим завданням є розвиток медіаграмотності, перспективним для розвитку проекту є розробка порад із розширення медійних знань користувачів щодо пошуку та аналізу інформації. Зважаючи на створення нових довідкових служб, також потрібно вирішувати питання поширення довідкових послуг у віртуальному режимі саме серед дитячої аудиторії.
Ефективне довідково-бібліографічне обслуговування базується на якісних документних ресурсах, що формуються на основі змістовного відбору, систематичного оновлення, аналітичного опрацювання актуальних навчально-пізнавальних, науково-методичних, професійних матеріалів. Із метою оперативного забезпечення користувачів інформацією та раціоналізації бібліографічної обробки поточних надходжень періодичних видань, за адмініструванням та участю НБУ для дітей діє Корпоративний проект бібліотек України для дітей з аналітичного розпису періодичних видань («КОРДБА»). Учасниками Корпорації, до якої входить 15 бібліотек, що працюють у програмному забезпеченні «Марк-SQL», за сім років діяльності в базу даних введено 78 810 документів. Системний підхід у роботі проекту не лише допомагає учасникам створювати та поповнювати власні електронні каталоги на основі запозичення записів, але й розвивати інформаційний ресурс, що займає достойну інформаційну нішу в українському сегменті Інтернету. Адже завдяки зведеній базі даних можна аналізувати ринок продукції періодичних видань та змістовність журналів дитячого, педагогічного та бібліотечного спрямування, що допомагає у подальшому формуванні передплати. Для вирішення навчальних, просвітницьких, наукових та професійних завдань за базою даних можна вивчати спрямованість публікацій і висвітлення певної тематики. Здійснення оперативного інформування та результативного обслуговування користувачів, підвищує престиж та значимість бібліотечного працівника. Та головне наше досягнення: це не стільки кількісні показники, а –набутий досвід, вміння працювати разом, дослухатись та підтримувати один одного, цінувати працю своїх колег.
Візитною карткою проекту стала сторінка «Корпорація бібліотек України для дітей з аналітичного розпису періодичних видань» на сайті НБУ для дітей. Це інформаційний ресурс, де можна отримати повну інформацію про діяльність і розвиток проекту, наше спільне бачення подальшої плідної роботи, ухвалені рішення та генерування нових ідей. 1 жовтня 2011 р. у рамках Корпорації було відкрито «Віртуальну школу каталогізатора» – програму додаткової професійної підготовки, що включає уроки та поради з каталогізування документів. На сьогодні у «Віртуальній школі каталогізатора» представлено 26 занять, три останні з яких присвячені питанням упровадження УДК у практику роботи бібліотек мережі для дітей.
Віртуальною платформою для професійного розвитку та ознайомлення з творчими доробками бібліотек для дітей служить проект «Електронна бібліотека методико-бібліографічних матеріалів». Відкрита у 2015 р. електронна бібліотека вміщує більше 220 робіт як фахівців НБУ для дітей, так і обласних бібліотек. Ці видання становлять багатоаспектний репертуар бібліографічної продукції для дітей та організаторів дитячого читання, а також окреслюють узагальнення значимої методичної, соціологічної, консультативної роботи з різноманітних питань обслуговування дитячого населення.
Впевнено почувати себе в інформаційному просторі – таке завдання проекту «Кращі інтернет-ресурси від Української бібліотечної асоціації». Враховуючи базові засади рекомендаційної бібліографії, каталог сайтів позитивного контенту став ефективною безпечною формою популяризації пізнавальних матеріалів глобальної мережі. Кожного кварталу 14 бібліотек-учасниць проекту переглядають закріплені за ними теми. Динаміка змін всесвітнього інформаційного поля потребує постійно відслідковувати нові матеріали; максимально популяризувати ресурси українського сегмента Інтернету; працювати на упередження, передбачаючи користувацькі потреби; на кращих зразках вчити дітей аналітично сприймати інформацію.
Корпоративні бібліотечні інтернет-ресурси стали і засобом гуртування навколо дитячого читання, книговидання для дітей, забезпечення ефективного діалогу між письменником, ілюстратором, видавцем, критиком і читачем. Творче партнерство допомагає розвиватися рекомендаційно-критичному ресурсу «КЛЮЧ» (Краща Література Юним Читачам), що заслужено став ефективним інструментом створення і поширення інформації про українську дитячу книгу.
Продовжуючи тему «КЛЮЧА», з 2012 р. НБУ для дітей у співпраці з бібліотеками для дітей розпочали створення електронної антології улюблених творів дитячої літератури «Почитайко». Мета цього проекту – ознайомити сучасного юного читача з кращими творами із бібліотечних запасників, книгами, якими захоплювались їхні батьки, бабусі та дідусі.
Корпоративність у створенні значно впливає і на використання ресурсів, адже кожна бібліотека-учасник активно популяризує їх серед своїх користувачів. Саме спільні проекти за даними аналізу служби Google Analytics посідають верхні сходинки рейтингу відвідуваності сторінок сайту за 2016 р.. Так, «КЛЮЧ» – зайняв 2 місце, «Віртуальна бібліографічна довідка. Об’єднана довідкова служба публічних бібліотек України» – 3 місце, «Кращі Інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей» – 4 місце, «Електронний каталог» – 5 місце, «Почитайко»: антологія улюблених творів дитячої літератури» – 11 місце, «Електронна бібліотека методико-бібліографічних матеріалів» – 29 місце. Наведеана статистика засвідчує необхідність створення та функціонування об’єднаних ресурсів, їхню значимість для користувачів та професійного розвитку бібліотекарів.
За умов глобальної інформатизації, стрімкого розвитку технологій в електронному середовищі вагомою складовою сучасної дитячої бібліотеки стають інтерактивні електронні інформаційні продукти, адресовані дитячій аудиторії. Яскравим прикладом є корпоративне об’єднання «Бібліоігротека». Створене у 2015 р. за ініціативи Рівненської обласної бібліотеки для дітей, сьогодні воно об’єднує 15 бібліотек області. Через сайт НБУ для дітей, де закумульовані посилання на творчі доробки в мережі дитячих бібліотек, можна переглянути й інші яскраві приклади ресурсів як національної дитячої книгозбірні, так і регіональних бібліотек.
Розширення обсягу інформаційних ресурсів, широке застосування різноманітних засобів для їх збереження та використання посилює значення інформаційної культури особистості. Працівники бібліотек України для дітей розуміють, що навчання дітей культурі споживання інформації – процес постійний і динамічний, і починати навчання потрібно змалку. Саме системне виховання інформаційної грамотності покладено в основу корпоративного проекту, ініційованого Херсонською обласною бібліотекою для дітей ім. Дніпрової Чайки. Розподілений корпоративний ресурс «Бібліотечні медіауроки» діє вже четвертий рік. На ньому, враховуючи нові освітні тенденції, представлені розробки програм та уроків для учнів 1–7 класів, бібліотечно-бібліографічних заняття, авторські напрацювання, медіа-ресурси з питань формування інформаційної та медіакультури користувачів-дітей. Реалізація цього проекту досить важлива, оскільки в новій редакції «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні» зазначено, що бібліотекарі, на ряду з іншими фахівцями, визнані як медіа педагоги, а розробка та апробація спеціальних бібліотечних програм із медіакультури та медіаінформаційної грамотності стала одним із пунктів поступового укорінення медіаосвіти та стандартизації її змісту на 2017–2020 рр.
Бібліотеки для дітей – саме ті майданчики, де здобуваються нові знання, впроваджуються інноваційні задуми, народжуються та генеруються нові ідеї. Багатогранність можливостей корпоративної взаємодії впливає на підвищення якості задоволення інформаційних потреб користувачів-дітей; забезпечує подальший розвиток форм і методів, що базуються на дискусійній, комунікативній основі спілкування бібліотекаря і читача; відкриває можливості для самореалізації та саморозвитку юної особистості, спілкування, навчання, дозвілля.