ВПЛИВ ВІДДАЛЕНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ НАУКОВЦІВ НА ВІДВІДУВАНІСТЬ ПЕРЕДПЛАЧЕНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА

ЗаявникМельник-Хоха Галина Ярославівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіВПЛИВ ВІДДАЛЕНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ НАУКОВЦІВ НА ВІДВІДУВАНІСТЬ ПЕРЕДПЛАЧЕНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА
Інформація про співдоповідачів
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.774:001.103.2]:027.54(477.83-25)
Мельник-Хоха Галина Ярославівна,
ORCID: 0000-0001-7357-2163,
молодший науковий співробітник відділу бібліотекознавства,
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника,
Львів, Україна
e-mail: galja-m@ukr.net

ВПЛИВ ВІДДАЛЕНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ НАУКОВЦІВ НА ВІДВІДУВАНІСТЬ ПЕРЕДПЛАЧЕНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА

Проведено аналіз відвідувань читачами в онлайн-режимі передплачених ресурсів, доступних у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. Запропонована модель взаємодії з читачами, яка дозволить уникнути падіння активності.

Ключові слова: передплачені ресурси, EBSCO, відвідуваність, віддалений режим, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника.

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (далі ЛННБ України ім. В. Стефаника) забезпечує користувачів доступом до вітчизняних та зарубіжних баз даних наукової та науково-популярної інформації, електронних бібліотек, які знаходяться у відкритому доступі, а також індексованих ресурсів та наукометричних баз даних. З метою забезпечення користувачів установ та інституцій Національної академії наук України Бібліотека пропонує онлайновий доступ до повнотекстових та реферативних баз даних на тестовій (тимчасово відкриті) та передплаченій основі у своїй локальній комп’ютерній мережі.
У рамках співпраці ЛННБ України ім. В. Стефаника з виробниками наукових інформаційних продуктів EBSCO Information Service GmbH (Аcоціація «форматіо-Консорціум», ТзОВ «Інформатіо») укладено договір про надання доступу до передплачених продуктів Academic Search Complete (ASComplete) та Energy & Power Source (EBSCO Energy). Зазначені бази містять значну кількість інформації, яка охоплює різні галузі наукових знань, як суто гуманітарні, так і технічні. EBSCO Energy надає доступ до чотирьох сотень повнотекстових журналів, які містять новітні дослідження в галузі атомної енергетики, поновлюваних джерел енергії, у нафтогазовій промисловості, вивченні природного газу, вугілля і електрогенеруванні та відновлювальній енергетиці. Крім того, що вкрай важливо, EBSCO Energy містить сотні повнотекстових звітів про енергетичну галузь та дослідження специфічного ринку енергоресурсів. На додаток до широкого вибору наукової інформації, EBSCO розробило сотню інтерфейсів, які дозволяють користувачу повноцінно та різнобічно взаємодіяти з ядром системи [1].
Причина низької уваги читача до таких широких можливостей є комплексною. Незадовільна ситуація з відвідуваністю передплачених ресурсів різко погіршилась у період обмежень на соціальні контакти, накладених центральними органами виконавчої влади України у відповідь на поширення коронавірусної інфекції (COVID-19). Для наочності проведено порівняння активності читачів, яка виражена пошуковими запитами до передплачених ресурсів, у лютому та квітні 2020 (див. рис. 1). Різке падіння відвідуваності насамперед пов’язано з механізмом організації доступу до передплачених ресурсів. Можливість скористатись цією послугою надається лише з комп’ютерів локальної мережі Бібліотеки. Фактично, дані за квітень 2020 р. показують відвідування вищезазначених ресурсів працівниками Бібліотеки, які не могли виконувати службові обов’язки у віддаленому режимі. Отже, перебували на робочому місці і мали доступ до локальної мережі.


Рис. 1. Порівняльна відвідуваність передплачених ресурсів ЛННБ України ім. В. Стефаника

Крім підрахунку загальної відвідуваності з січня по червень 2020 р. ми можемо оцінити зріз запитів до наукових інформаційних продуктів EBSCO за галузями наукових знань (див. рис. 2). Як видно з рис. 2, найбільшу увагу читачі приділяли саме гуманітарним напрямам у наукових дослідженнях, насамперед політичним наукам та державному управлінню.Рис. 2. Відвідуваність передплачених ресурсів ЛННБ України ім. В. Стефаника за галузями наукових знань

Таким чином, в умовах карантинних обмежень організація доступу до передплачених ресурсів, організована в ЛННБ України ім. В. Стефаника, виявилася недостатньо адаптованою до віддаленого режиму роботи. Основна причина, окрім низької обізнаності науковців регіону з можливостями Бібліотеки в сфері організації доступу до повнотекстової наукової та технічної інформації, є спосіб одержання цієї інформації. Ми маємо передбачити ймовірність повторного введення обмежень на соціальні контакти і внести корективи у роботу подібних систем надання інформаційних послуг як в ЛННБ України ім. В. Стефаника, так і в інших бібліотеках. Найкращим способом є впровадження системи авторизації читачів з читацьким квитком, який фактично є їхнім унікальним ідентифікатором. У разі успішної реєстрації читача Бібліотека виступатиме в ролі шлюзу, який одержуватиме за запитом зі своєї IP-адреси необхідне видання та пересилатиме його на локальний комп’ютер замовника.
Зрозуміло, що впровадженню такого механізму одержання доступу до передплачених ресурсів має передувати підписання додаткової угоди з надавачем послуги та організація відділом інформаційного та комп’ютерного забезпечення необхідних технічних робіт. Станом на сьогодні накопичено відповідний значний досвід кастомізації інтерфейсів EBSCO, наприклад у Мерілендському університеті (University of Maryland University College) [2]. Проте в умовах, що склались станом на літо 2020 р., в умовах обмеженого доступу до передплачених ресурсів і з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 ці роботи видаються життєво необхідними.

Список використаної літератури
1. Nelson R., Kummerer M. EBSCO: A Ten Year Retrospective and View Toward the Future. Library Hi Tech. 1993. N 11 (3). P. 37‒49. Doi: dx.doi.org/10.1108/eb047893.
2. Fu L., Thomes C. Implementing discipline-specific searches in EBSCO Discovery Service. New library world. 2014. N 115 (3/4). P. 102‒115. Doi: doi.org/10.1108/NLW-01-2014-0003.

References
1. Nelson, R., & Kummerer, M. (1993). EBSCO: A Ten Year Retrospective and View Toward the Future. Library Hi Tech, 11 (3), 37-49. dx.doi.org/10.1108/eb047893. [In English].
2. Fu, L., & Thomes, C. (2014). Implementing discipline-specific searches in EBSCO Discovery Service. New library world, 115 (3/4), 102-115. doi.org/10.1108/NLW-01-2014-0003. [In English].

UDC 004.774:001.103.2]:027.54(477.83-25)
Halyna Melnyk-Khokha,
ORCID 0000-0001-7357-2163,
Junior Research Associate of the Department of Library Science,
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv,
Lviv, Ukraine
e-mail: galja-m@ukr.net

APPLYING THE ONLINE SERVICE AND ITS INFLUENCE ON A VISITING SUBSCRIPTION-BASED RESOURCES IN THE V. STEFANYK NATIONAL SCIENTIFIC LIBRARY OF UKRAINE IN LVIV

The statistics of using subscription-based service in V. Stefanyk National Science Library of Ukraine in Lviv have been analyzed. The model of online interaction with library customers to avoid visit drop during quarantine was offered.

Keywords: subscription-based resources, EBSCO, customer activity, remote service, V. Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv.