ОСОБОВІ ФОНДИ БЕРЕЖАНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ТА ПРИВАТНІ КОЛЕКЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗІНОВІЙ ШТОКАЛКО

ЗаявникПроців Микола Павлович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіОСОБОВІ ФОНДИ БЕРЕЖАНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ТА ПРИВАТНІ КОЛЕКЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗІНОВІЙ ШТОКАЛКО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 069.538(477.84):821.161.2.09(092)Штокалко"19"(045)
Проців Микола Павлович,
ORCID 0000-0003-2934-2074
заступник директора,
Бережанський краєзнавчий музей,
Бережани, Тернопільська обл., Україна
e-mail: mprociv@ukr.net

ОСОБОВІ ФОНДИ БЕРЕЖАНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ТА ПРИВАТНІ КОЛЕКЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗІНОВІЙ ШТОКАЛКО

Документи та предмети з особового фонду Бережанського краєзнавчого музею та приватних зібрань стали джерелом уточнення біографії Зіновія Штокалка – лікаря та бандуриста.

Ключові слова: Штокалко, Бережанська гімназія, свідоцтво, бібліотека, приватна кореспонденція, каталог.

Не всі відомі люди мали особистих біографів, не всі вони ретельно зберігали документи, а тому інколи важко уточнювати конкретні факти життєпису. Доцільно користуватися фондами музеїв і приватних колекцій.
Зіновій Штокалко (псевдонім Зіновій Бережан) – український поет-модерніст, студентський діяч, лікар-інтерніст, онколог і дерматолог, бандурист. Доктор медицини (1951). Народився 25 травня 1920 р. в с. Кальне (нині Козівського району на Тернопільщині) в родині священика Павла Штокалка, який був творчою натурою – автор збірок поезій релігійної тематики, байок, історичних оповідань для дітей, п’єс. Зіновій закінчив Бережанську гімназію в 1938 р. У вільний від навчання час юнак збирав музичний фольклор Західної України, займався фотографією, радіотехнікою, спортом. Навчався у Львівському медичному інституті (1939–1941). Від 1944 – у таборі для переміщених осіб у Німеччині. Медичні студії закінчив у Мюнхені (1951). Емігрував до США (1952). Працював у лікарні Метрополітен; згодом – на дільниці у Брукліні. Автор наукових статей з етіології новоутворень та лікування злоякісних пухлин.
Штокалко відомий також як визначний виконавець дум на бандурі, соліст і член управи Капели Бандуристів ім. Шевченка в Америці. Зібрав та опрацював понад 300 дум і балад, козацьких, стрілецьких, повстанських та інших пісень. Автор «Кобзарського підручника», збірника п’єс для бандури «Кобза», багатьох пісень і дум, історично-теоретичної праці про бандуру. Залишив звукозаписи козацьких та інших дум у супроводі бандури.
Зіновій Штокалко – автор поезій і новел. У 1969 р. побачив світ збірник сучасної української поезії «Координати», до якого ввійшло шість поезій. Автор книги «На окраїнах ночі» (1977 р.). Також він виявив себе як митець-графік. Відомі кілька малярських робіт студентських років, зокрема сюрреалістичний автопортрет олівцем, написаний в Україні. Сам ілюстрував збірку «На окраїнах ночі». Помер 28 червня 1968 р. в Нью-Йорку (США).
На основі особистих документів Зіновія Штокалка, його батька, матері й братів Івана та Любомира (учнівський квиток гімназії, паспорт, свідоцтва про навчання, посвідчення різних установ, афіш, програм концертів), рукописів (зошит Зіновія із записами пісень, збірник поезій отця Павла та брата Івана), кореспонденції (листи, поштівки, конверти), книг з екслібрисами з родинної бібліотеки, книг отця Павла Штокалка та Зіновія, різних предметів, сотень світлин, кількох картин розширено та уточнено життєписи Зіновія Штокалка та членів його родини.
За результатами дослідження документів музеєм видано каталог «Зіновій Штокалко (Бережан) і його родина в Бережанському краєзнавчому музеї та приватних колекціях», у якому вміщено 358 описів оригінальних документів і предметів за період 1891–2020 рр. Готуються до видання збірник на пошану «Зіновій Штокалко (Бережан). Невідомий… Незнаний… Незвіданий…» та перевидання книги отця Павла Штокалка «Вифлеємський вертеп».
Приватні колекції є добрим джерелом для вивчення життєписів особистостей, а колекціонери – партнерами краєзнавців і науковців. Зокрема, глибоке дослідження біографії Зіновія Штокалка стало можливим завдяки документам з приватних зібрань Олега Дідуха, Миколи Пересади, Миколи Проціва (Бережани).

Список використаної літератури
1. Зіновій Штокалко (Бережан) і його родина в Бережанському краєзнавчому музеї та приватних колекціях : каталог / укладач М. Проців ; Бережанський краєзнавчий музей. Бережани, 2020. 40 с. : іл.

References
1. Protsiv, M. (Comp.). (2020). Zinovii Shtokalko (Berezhan) i ioho rodyna v Berezhanskomu kraieznavchomu muzei ta pryvatnykh kolektsiiakh [Zinovy Shtokalko (Berezhan) and his family in the Berezhany Museum of Local Lore and private collections]. Berezhany, Ukraine. [In Ukrainian].

UDK 069.538(477.84):821.161.2.09(092)Штокалко"19"(045)
Protsiv Mykola,
ORCID 0000-0003-2934-2074
Deputy Director,
Berezhany Museum of Local Lore,
Berezhany, Ternopil obl., Ukraine
e-mail: mprociv@ukr.net

PERSONAL FUNDS OF BEREZHANY MUSEUM OF LOCAL LORE AND PRIVATE COLLECTIONS AS SOURCES OF BIOGRAPHICAL RESEARCH: ZINOVIY STOKALKO

Documents and objects from the personal fund of the Berezhany Museum of Local Lore and private collections became a source of clarification of Zinovy Shtokalko biography – a doctor and bandura player.

Keywords: Shtokalko, Berezhany gymnasium, certificate, library, private correspondence, catalog.