Пошкодження бібліотечних документів біологічними шкідниками та профілактика їх ураження

ЗаявникКуява Людмила Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіПошкодження бібліотечних документів біологічними шкідниками та профілактика їх ураження
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.7/.9:025.85:[022.4:648.6]
Куява Людмила Михайлівна,
ORCID 0000-0002-5536-8529,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: kuyavalm@ukr.net

ПОШКОДЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ДОКУМЕНТІВ БІОЛОГІЧНИМИ ШКІДНИКАМИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЇХ УРАЖЕННЯ

Проаналізовано найхарактерніші ознаки пошкодження документів біологічними шкідниками. Подано комплексі заходи для збереження бібліотечних фондів від уражень біологічними факторами.

Ключові слова: комахи-шкідники, цвіль, профілактичні заходи.

Серед основних завдань зі збереження бібліотечних документів є профілактика біологічних пошкоджень. Аналіз причин зміни фізичного стану документів показав, що в більшості випадків вони обумовлені діяльністю біологічних факторів, а саме цвільовими грибами, комахами і гризунами.
Пошкодження бібліотечних документів обумовлені, в першу чергу, порушенням режиму їх зберігання та нерегульованим кліматом книгосховищ. За таких умов постійно існує загроза ураження їх як плісеневими грибами так і комахами-шкідниками. Є випадки коли ці біологічні чинники згубно впливають не лише на документи, а й на економічний стан установ в цілому. Так, пліснява може завдати великої економічної шкоди за короткий час, особливо під час аварійних ситуаціях (пожежа, повені, несправні системи очищення повітря тощо). Пошкодження документів комахами відбувається не так часто, як пліснявими грибами, однак збитки, задані ними також можуть бути значні. Джерелом появи комах можуть бути: заражені документи, стара деревина перекриттів будівлі, захаращені горища, підвали; забруднення та запиленість приміщень, нерозібрані стоси документів, важкодоступні для прибирання тобто «приховані» місця в сховищах тощо. Саме комахи (жуки-точильники, молі, лускокрилі, книжкові та пилові воші, прусаки, хрущаки, таргани та ін.) та їх личинки завдають безпосередню шкоду документам, харчуючись рослинним і тваринним клеєм палітурок і паперів. Не меншої шкоди завдають і гризуни. Щури роздирають книги на клапті, миші обгризають корінці, обкладинки тощо.
Для запобігання уражень документів в книгосховищах біологічними шкідниками необхідно дотримуватись наступних заходів, а саме – регулярний моніторинг книгосховищ, ентомологічні дослідження, знешкодження шкідників та проведення інших профілактичних операцій. Перше, що необхідно здійснити насамперед – це виконання ретельного моніторингу приміщення. Саме з цього етапу співробітники бібліотек можуть отримати уявлення про діяльність комах у будівлі, виявити конкретні зони їх діяльності, тобто об’єкти, що зазнали пошкодження, полиці, шафи, або окремі книги у сховищах. Наступний етап – ентомологічні обстеження, які базуються на особливостях біології комах й враховують їхню реакцію на світло, вологу тощо. Даний етап включає обов’язкову ізоляцію та ідентифікацію шкідників. Якщо виявлено пошкодження документів їх ізолюють в окреме приміщення, а знайдених комах передають спеціалістам-ентомологам, які роблять висновок про їх видовий склад і консультують щодо заходів боротьби та профілактики зараження. Після ідентифікації комах-шкідників слідує комплекс попереджувальних і знешкоджувальних заходів (дезінсекція). У разі масового ураження фондів для загальної дезінфекції та дезінсекції фондосховищ залучають фахівців санітарно-епідеміологічних або спеціальних карантинних служб.
Знешкодження шкідників має проводитися із застосуванням безпечних для здоров’я людини та документів технологій. У боротьбі з комахами-шкідниками слід використовувати спеціальні засоби, до яких відносять репеленти, антифіданти, атрактанти тощо.
Перш ніж приступати до винищувальних заходів, необхідно встановити видову приналежність шкідників, оскільки від виду і фази розвитку комах залежить їх стійкість до несприятливих впливів. Це допоможе правильно виробити тактику боротьби і застосувати винищувальні заходи тоді, коли шкідник знаходиться в найбільш вразливою фазі розвитку.
Працівники часто застосовують хімічні, фізичні, механічні методи боротьби з комахами. Вибір методу базується на знаннях біології і фізіології окремих груп шкідників для захисту документів саме від цих комах. Вибір методу винищення у бібліотеці має розглядатися в кожному окремому випадку, оскільки його ефективність залежить від активності компонентів препарату, виду комахи-шкідника та умов довкілля.
Однак, перевагу слід надавати запобіжним заходам, а знешкоджувальні операції застосовувати у крайньому випадку, оскільки вони мають лише тимчасовий ефект і не захищають документи від повторного зараження. До профілактичних заходів відносять сукупність дій, спрямованих на утримання приміщень книгосховищ у чистоті і порядку, що унеможливлює проникнення до них шкідників: дотримання нормативного температурно-вологісного режиму зберігання документів; регулярний контроль за умовами зберігання і станом документів у сховищах; періодичні їх огляди та обстеження тощо.
Наше завдання зберегти раритетні документи різних історичних періодів та передати наступним поколінням користувачів бібліотеки з найменшими втратами. Успішність забезпечення довготривалого зберігання бібліотечних фондів у разі виявлення біологічних факторів суттєво залежать від рівня обізнаності бібліотекарів-хранителів фондів. Можна стверджувати, що найважливішими засобами у запобіганні біопошкоджень пам’яток історії та культури є профілактичні заходи, а саме: унеможливлення проникненню біологічних шкідників до книгосховищ; контроль параметрів внутрішнього середовища, насамперед відносної вологості повітря та температури; моніторинг біологічного стану бібліотечних фондів, ідентифікація шкідників, встановлення причин їхньої появи та своєчасне знешкодження.

UDC 025.7/.9:025.85:[022.4:648.6]
Kuiava Liudmyla,
ORCID 0000-0002-5536-8529,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: kuyavalm@ukr.net

DAMAGE OF LIBRARY DOCUMENTS BY BIOLOGICAL PESTS AND CONDITIONS OF PREVENTION OF THEIR DAMAGES

The characteristic features of biological pest damage to documents are analysed. Comprehensive measures to protect library collections from biological damage have been presented.

Keywords: pest insects, mildew, preventive measures.