БІБЛІОТЕКИ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ЦЕНТРИ ЖІНОЧИХ І ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ЗаявникЧернявська Ліна Павлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіБІБЛІОТЕКИ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ЦЕНТРИ ЖІНОЧИХ І ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Інформація про співдоповідачівне має
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 304:327.5:316.77
Чернявська Ліна Павлівна,
https://orcid.org/0000-0002-7703-540X,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: lina2014.cher@gmail.com

БІБЛІОТЕКИ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ЦЕНТРИ ЖІНОЧИХ І ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Висвітлено діяльність бібліотек та об’єднань США як центрів освіти, жіночих та гендерних досліджень у сучасному суспільстві.
Ключові слова: гендер, бібліотеки, об’єднання, інформаційно-комунікаційна діяльність, гендерні дослідження.

Гендерна рівність займає провідне місце в системі прав людини та є одним з найважливіших аспектів життя розвиненого суспільства. Бібліотеки здійснюють важливий вплив на формування нового гендерного стилю суспільної поведінки і мислення, частиною якої є система гендерних досліджень і гендерної освіти, де бібліотеки є важливою складовою навчального й дослідницького процесу.
Так, бібліотеки США вже понад 30 років системно працюють у цьому напрямі, створюючи нові формати спілкування студентів, викладачів і дослідників. Американська бібліотечна асоціація (American Library Association) створила Секцію жіночих і гендерних досліджень для обговорення, просування і підтримки колекцій, а також надання інформаційних послуг з Women’s studies в академічних та наукових бібліотеках [1, 3].
Привертають увагу до себе унікальні ресурси Бібліотеки Конгресу (Library of Congress), які налічують матеріали з жіночих та гендерних розвідок у всіх форматах, що досліджують культурні конструкції статі багатьма мовами та за всі періоди часу. Матеріали Бібліотеки Конгресу можуть використовуватися для дослідження досвіду будь-якого аспекту особистості чи колективу жінок [4]. Додавання міжнародних баз даних суттєво розширило дослідницькі можливості бібліотеки. Водночас ресурси Бібліотеки Конгресу для вивчення жіночих ролей у соціально-політичній реформі рухів ХІХ–ХХ століть не мають собі рівних у світі.
Через міждисциплінарний характер досліджень Women’s studies, зокрема, бібліотечні ресурси з цієї тематики розміщується в усіх бібліотечних колекціях, бібліотеки створюють окремі підрозділи із спеціально розробленими методиками допомоги користувачам у підборі потрібної їм інформації.
Цікавий приклад показує бібліотека Університету Вісконсин-Медісон (University of Wisconsin–Madison), яка створила представництво з Women’s studies (The Office of the Gender and Women’s Studies Librarian) [4], на сайті якого представлено безліч ресурсів для досліджень гендерних і жіночих проблем (GWS) та інших питань. Крім цього, на сайті університету представлено пропоновані бази даних, посилання на керування дослідженнями й проєкт «Основні книги», а також цифрову бібліотеку знань про жінок (WKDL) та надається широка збірка галузевих онлайн-ресурсів.
Cлід зазначити, що багато бібліотек престижних американських університетів надають в онлайн-доступі свої бази даних з жіночих та гендерних досліджень.
У результаті аналізу діяльності бібліотек та об’єднань США із супроводу жіночих та гендерних досліджень можна зробити висновок про те, що вони вiдiграють роль не лише провідних iнформацiйно-документаційних центрів, навчальних закладів, а є вагомими науково-доcлiдними уcтановами. Бiблiотечнi фонди деяких книгозбiрень є нацiональним і світовим надбанням. Фонди бiблiотек вражають cвоїми кiлькicними та якicними характериcтиками. Оcобливим доcягненням американських бiблiотек є зручна пошукова система, різновекторність інформаційних ресурсів, доcтупнicть та вiдкритicть iнформацiї. Бібліотечні фахівці розробили необхідний довідково-пошуковий апарат, який допомагає досліднику здійснити якісний пошук, оцінку, відбір, систематизацію, опрацювання й подальше поширення наукових досліджень. Сьогодні американські бібліотеки та бібліотечні об’єднання мають вражаючі напрацювання щодо розвитку, вдосконалення своїх фондів, а отже – найоптимальнішого забезпечення запитів користувачів. Спектр бібліотечних послуг постійно вдосконалюється, розширюється, перетворюючи бібліотеки на інформаційне ядро сучасної науки, забезпечуючи високий рівень наукових досліджень в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Список використаної літератури
1. ACRL Women and Gender. American Library Association. URL: https://acrl.ala.org/wgss/.
2. Collection overview Women’s studies. Library of Congress. URL: https://www.loc.gov/acq/devpol/colloverviews/women.pdf.
3. Women’s Studies: A Guide to Library Research. 1996, 2000. University at Albany. URL: https://www.albany.edu/~dlafonde/women/wsdwyerbib.htm.
4. Libraries University of Wisconsin-Madison. URL: https://www.library.wisc.edu/gwslibrarian/about-gws/.

References
1. ACRL Women and Gender. American Library Association. Retrieved from https://acrl.ala.org/wgss/ [іn English].
2. Collection overview Women’s studies. Library of Congress. Retrieved from https://www.loc.gov/acq/devpol/colloverviews/women.pdf [іn English].
3. Women’s Studies: A Guide to Library Research. 1996, 2000. University at Albany. Retrieved from https://www.albany.edu/~dlafonde/women/wsdwyerbib.htm [іn English].
4. Libraries University of Wisconsin-Madison. Retrieved from https://www.library.wisc.edu/gwslibrarian/about-gws/ [іn English].

UDC 304:327.5:316.77
Lina Chernjavskaja,
https://orcid.org/0000-0002-7703-540X,
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
е-mail: lina2014.cher@gmail.com

LIBRARIES AND ASSOCIATIONS AS CENTRES OF WOMEN’S AND GENDER STUDIES: FOREIGN EXPERIENCE

The study deals with the activity of US libraries and associations as centers of education, women's and gender studies in modern society.
Keywords: gender, libraries, information and communication activities, gender research.