СЕРВІСИ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ДАНИМИ

ЗаявникКоновал Людмила Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіСЕРВІСИ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ДАНИМИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 023.5:004
Коновал Людмила Володимирівна,
ORCID 0000-0002-1501-4427
кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: konoval@nbuv.gov.ua

СЕРВІСИ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ДАНИМИ

Охарактеризовано актуальність організації управління дослідницькими даними у час e-Sciense. Представлено види сервісів, що впроваджені у європейських наукових бібліотеках та забезпечують процес управління дослідницькими даними.

Ключові слова: управління дослідницькими даними, наукові бібліотеки, Сервіси управління дослідницькими даними

Розвиток e-Sciense у часи експонентного зростання інформації потребує значних витрат часу і ресурсів під час проведення наукових досліджень. Науковцю слід подбати про пошук інформації для дослідження (статистичних даних, наукового доробку з обраної теми), здійснити її аналітико-синтетичне опрацювання та провести власне дослідження, оформити та опублікувати отримані результати, забезпечити їх збереження і поширення з дотриманням прав інтелектуальної власності. Вчений у цьому процесі повинен мати навички бібліографа, фахівця з виявлення та обробки даних, експерта у галузі авторського права.
Актуальною потребою стала організація управління дослідницькими даними (Research data management, далі - RDM), яка сприятиме вченим у проведенні наукових досліджень. Управління даними охоплює всі етапи наукового дослідження. Сприяти вченим у цьому процесі має бібліотека, яка надаватиме відповідні сервіси з управління дослідницькими даними. Оскільки RDM охоплює значне коло завдань, то успішна організація сервісів гарантована лише при активній співпраці бібліотекарів з ІТ-фахівцями, правовими експертами з авторського права.
Сервіси управління дослідницькими даними (Research data management services, далі – RDMS) – відносно новий термін, яким позначають процес «надання інформації, консультування, навчання або активна участь у: плануванні управління даними, керівництві щодо управління даними під час проведення досліджень (наприклад, консультації щодо зберігання даних або захисту файлів), веденні дослідницької документації та метаданих, поширенні дослідницьких даних та кураторстві завершених проектів та опублікованих даних досліджень (вибір, збереження, архівування, цитування)» [1, с. 12].
Значну частину функцій із RDM виконують національні, наукові бібліотеки або бібліотеки закладів вищої освіти. Визначальними факторами є цільова аудиторія, професійна підготовка бібліотекарів та інформаційна грамотність користувачів, наявні ресурси та сервіси, розроблена інфраструктура надання послуг.
Асоціацією європейських дослідницьких бібліотек (Association of European Research Libraries, LIBER) було проведено вивчення сервісів з RDM, що надаються чи планують надаватися у європейських академічних наукових бібліотеках [2]. Під час дослідження було виділено такі види послуг:
• послуги RDMS консультативного типу – допомога користувачам у пошуку інформації про плани управління даними, метадані та стандарти даних;
• ідентифікація даних для включення до репозитарію бібліотеки;
• підтримка архівів для різних типів дослідницьких даних;
• надання RDMS фахівцям з різних дисциплін;
• вибір даних або наборів даних для репозитаріїв;
• підготовка (створення чи трансформація) даних для депонування;
• співпраця з іншими постачальниками послуг з RDMS;
• підготовка колег-бібліотекарів щодо RDS та розробка політики або стратегічного планування RDMS;
• створення веб-посібників і надання підтримки для пошуку та цитування даних;
• консультації з викладачами чи студентами щодо планування управління даними та стандартів метаданих;
• управління технологічною інфраструктурою, яка підтримує RDMS;
• забезпечення зберігання даних;
• розробка інструментів для аналізу даних;
• підтримка віртуальної наукової спільноти;
• безпосередня участь з дослідниками у проекті та надання довідкової підтримки щодо пошуку та цитування даних [2].
Практична реалізація деяких сервісів вже запрацювала у вітчизняній науці: активно створюються репозитарії наукових установ і навчальних закладів, стандарти метаданих використовуються дослідниками під час оформлення наукових робіт, що забезпечує їх інтеграцію у міжнародний науковий простір та індексування провідними науковими базами даних. Провідну роль у цих процесах відіграють бібліотеки, які завжди були незмінними супутниками науки, забезпечуючи її розвиток.

Список використаної літератури
1. Fearon D. Jr., Gunia B., Lake S., Pralle B. E., Sallans A. L. Research Data Management Services. SPEC Kit 334. Washington, DC: Association of Research Libraries, July 2013. https://doi.org/10.29242/spec.334
2. Tenopir C., Talja S., Horstmann W., Late E., Hughes D., Pollock D., Schmidt B., Baird L., Sandusky R., Allard, S., Research Data Services in European Academic Research Libraries. LIBER Quarterly. 2017. Is. 27(1). Pp. 23–44. DOI: http://doi.org/10.18352/lq.10180

References
1. Fearon D. Jr., Gunia B., Lake S., Pralle B. E., & Sallans A. L. (July 2013). Research Data Management Services. SPEC Kit 334. Washington, DC: Association of Research Libraries,. https://doi.org/10.29242/spec.334
2. Tenopir, C., Talja, S., Horstmann, W., Late, E., Hughes, D., Pollock, D., Schmidt, B., Baird, L., Sandusky, R. & Allard, S. (2017). Research Data Services in European Academic Research Libraries. LIBER Quarterly, 27(1), 23–44. DOI: http://doi.org/10.18352/lq.10180

UDC 023.5:004
Liudmyla Konoval,
ORCID 0000-0002-1501-4427
Ph. D., Head of Department,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: konoval@nbuv.gov.ua

SCIENTIFIC LIBRARY SERVICES FOR RESEARCH DATA MANAGEMENT

The relevance of the organization of research data management during e-Sciense is described. The types of services implemented in European scientific libraries and providing the process of research data management are presented.

Keywords: research data management, scientific libraries, research data management services