ІННОВАЦІЙНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ АВСТРАЛІЇ

ЗаявникМирончук Олена Аркадіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіІННОВАЦІЙНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ АВСТРАЛІЇ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(94):[001.895+025.4.03]
Мирончук Олена Аркадіївна,
ORCID 0000-0003-0061-3563,
молодший науковий співробітник,
ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»,
Київ, Україна
е-mail: myronchuk@meta.ua

ІННОВАЦІЙНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ:
ПРАКТИКА ТА ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ АВСТРАЛІЇ

Праналізовано пошукову систему Trove Національної бібліотеки Австралії як проект збереження культурної та історичної спадщини та приклад інноваційного доступу до інформації.

Ключові слова: Національна бібліотека Австралії, Trove, інновації, інформація, пошукова система.

Стрімкий розвиток сучасного інформаційного суспільства передбачає вдосконалення та покращення шляхів доступу до інформації, її поширення та обміну нею. Бібліотечні електронні інформаційні ресурси стають дедалі ефективнішим засобом комунікації, а інноваційні технології передачі та обміну інформацією – одним із головних стратегічних пріоритетів інформаційно-бібліотечної діяльності сучасної бібліотеки.
Чималий досвід у сфері накопичення, збереження, надання доступу та обміну інформаційними ресурсами має Національна бібліотека Австралії (далі НБА). Вона першою на континенті започаткувала створення проектів із формування зібрань суспільнозначущих електронних ресурсів. У грудні 2009 р. НБА запустила програмний продукт і сервіс під назвою Trove (англ. скарб, скарбниця) – «нову революційну безкоштовну пошукову систему, котра забезпечує широкий доступ громадськості до інформації», яка мала на меті зібрати воєдино національні колекції історичної спадщини усіх культурних, науково-дослідних і громадських установ Австралії [4].
На перших порах пошукова система передбачала широкий спектр спільних бібліотечних послуг і була створена на базі проекту з оцифрування газет, використовуючи платформу з відкритим вихідним кодом. Програмне забезпечення дало можливість реалізувати оптичне розпізнавання символів для автоматичного перетворення зображень газет у цифровий формат таким чином, що зображення сторінок трансформувалося у слова, які можна шукати, на відміну від зображень газетних сторінок [1]. Однак комп’ютерна програма допускала окремі помилки у словах, тому користувачі онлайн допомагали виправляти отриманий текст. Для редагування та перевірки достовірності та правильності онлайн-записів було залучено 53 462 волонтера, як правило, дослідників сімейної історії, які виконували цю роботу на добровільних засадах [2].
Система Trove пропонує кілька категорій для пошуку: книги, журнали та статті; малюнки та фотографії; австралійські газети (1803–1954); щоденники, листи, архіви; карти; музика, звук і відео; архів сайтів (1996 – до тепер); персоналії та організації. На відміну від пошукової системи Google, яка надає список веб-сайтів, Trove, використовуючи механізм OAI (Open Archives Initiative), відображає посилання на елементи і спрямовує користувачів безпосередньо до джерела [1].
Новий мережевий ресурс об’єднав фонди більше 1000 бібліотек та культурних установ по всій країні і забезпечив доступ до понад 90 млн одиниць зберігання, які містять інформацію про Австралію і австралійців. Так, в онлайн-архіві Trove на кінець 2019 р. було розміщено 221 070 605 газетних статей із 22 млн газетних сторінок, витоки яких сягають сіднейської Sydney Gazette 1803 р. [2]. На розробку цього сервісу, над яким працювала проектна група з п’яти розробників, знадобилося три роки.
У червні 2020 р. Національна бібліотека Австралії презентувала оновлену та вдосконалену версію порталу цифрової спадщини Trove, на модернізацію якої знадобилося чотири роки. Сьогодні портал пропонує безкоштовний доступ до більш ніж 6,5 млрд джерел про минуле Австралії. Модернізований веб-сайт Trove (trove.nla.gov.au) має новий логотип та оновлений користувацький інтерфейс із розширеними функціями пошуку і обміну, а також мобільної оптимізації, що робить його більш доступним інструментом для широкої аудиторії [3].
У 2009 р. Trove складався в основному з друкованого контенту, а зараз близько 90 % історичних ресурсів припадає на цифровий контент. На початковому етапі основними учасниками проекту були бібліотеки. На сьогодні дані Trove включають також інформацію мистецьких галерей, музеїв, архівів, історичних товариств, засобів масової інформації, дослідницьких організацій та зарубіжних установ. Національний портал цифрової спадщини надає користувачам можливість безкоштовного доступу до найбільших австралійських колекцій у світі [3].
У 2016–2020 рр. на модернізацію Trove австралійський уряд виділив 24,4 млн дол. США. Сьогодні охоплення Trove поширюється також на віддалені і сільські райони країни, онлайн-портал щодня залучає близько 68 000 відвідувачів. Інтегровані системи управління контентом дозволяють отримувати доступ до найменших одиниць зберігання, генерувати тисячі записів з одного документа. Ще однією важливою особливістю нової системи Trove є біографічна індексація.
Сьогодні Trove трансформується і виходить далеко за межі своєї початкової мети. Це – не лише єдине програмне забезпечення, а своєрідна екосистема, в якій кожен компонент відіграє важливу роль у наданні послуг, а саме: сервіс виявлення; цифровий репозиторій; агрегатор для зберігання метаданих від партнерських організацій; спільна каталогізована база даних; каталог установ, залучених до процесу збору інформації; допоміжна пошукова служба; інтерфейс програмування додатків; читацький форум; співтовариство однодумців; платформа, на якій будуються нові знання [4].
Таким чином, електронні інформаційні ресурси Національної бібліотеки Австралії постійно розвиваються та вдосконалюються, впровадження нових технологій стимулює розвиток інноваційного доступу до інформації відповідно до вимог часу та зростаючих потреб користувачів, а також є ефективними інструментами для обміну інформацією і просування бібліотеки в цифровому просторі.

Список використаної літератури
1. Рудычева Н. Национальная библиотека Австралии использует открытый код. CNews. 2010. April. 28. URL: https://www.cnews.ru/news/line/natsionalnaya_biblioteka_avstralii_ispolzuet.
2. Evans S. The quiet, detail-obsessed people behind a great Australian resource. The Canberra Times. 2019. January. 12. URL: https://www.canberratimes.com.au/story/5998761/the-quiet-detail-obsessed-people-behind-a-great-australian-resource/#gsc.tab=0.
3. Maeve B. National Library of Australia launches new and improved Trove. The Canberra Times. 2020. June. 27. URL: https://www.canberratimes.com.au/story/6808861/national-library-updates-its-treasure-trove/#gsc.tab=0.
4. What is Trove. National Library of Australia: [web-site]. URL: https://trove.nla.gov.au/about/what-trove

References
1. Rudycheva, N. (2010, April 28). Nakcionalnaia biblioteka Avstralii ispolzuet otkrytyj kod [The National Library of Australia uses open code]. CNews. Retrieved from https://www.cnews.ru/news/line/natsionalnaya_biblioteka_avstralii_ispolzuet [In Russian].
2. Evans, S. (2019, January 12). The quiet, detail-obsessed people behind a great Australian resource. The Canberra Times. Retrieved from https://www.canberratimes.com.au/story/5998761/the-quiet-detail-obsessed-people-behind-a-great-australian-resource/#gsc.tab=0. [In English].
3. Maeve, B. (2020, June 27). National Library of Australia launches new and improved Trove. The Canberra Times. Retrieved from https://www.canberratimes.com.au/story/6808861/national-library-updates-its-treasure-trove/#gsc.tab=0. [In English].
4. What is Trove. National Library of Australia: [web-site]. Retrieved from https://trove.nla.gov.au/about/what-trove. [In English].

UDC 027.54(94):[001.895+025.4.03]
Elena Myronchuk,
ORCID 0000-0003-0061-3563,
Junior Research Associate,
Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: myronchuk@meta.ua

INNOVATIVE ACCESS TO INFORMATION:
PRACTICE AND EXPERIENCE OF THE NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA

The Trove search engine of the National Library of Australia is analyzed as a project to preserve cultural and historical heritage and an example of innovative access to information.

Keywords: National Library of Australia, Trove, innovation, information, search engine.