Віртуальна колекція "Музична Шевченкіана" у відділі музичних фондів НБУВ

ЗаявникРуденко Людмила Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 5. Українська музична культура і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіВіртуальна колекція "Музична Шевченкіана" у відділі музичних фондів НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 016 : [782/785.04 : 821.161.2 Шевченко]
Руденко Людмила Григорівна,
ORCID 0000-0002-0329-0504,
канд. мистецтвознавства, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
rudenkol@nbuv.gov.ua

ВІРТУАЛЬНА КОЛЕКЦІЯ «МУЗИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА» У ВІДДІЛІ МУЗИЧНИХ ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Розглянуто творчий доробок українських та зарубіжних композиторів пов’язаний з поетичною спадщиною Тараса Шевченка, що знаходиться у відділі музичних фондів НБУВ. Вказано значення віртуальної колекції «Музична Шевченкіана», що є важливим аспектом для подальших бібліографічних, музикознавчих та джерелознавчих досліджень.
Ключові слова: Тарас Шевченко, Музична Шевченкіана, поетична спадщина, віртуальна колекція, композиторська творчість.

У відділі музичних фондів Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зберігаються ноти, пов’язані з літературною спадщиною Т. Шевченка та його особистістю, а разом з бібліографічною інформацією про майже 5000 творів, що зафіксовані у електронному каталозі відділу, вони і репрезентують віртуальну колекцію «Музична Шевченкіана» – найбільше зібрання «Музичної Шевченкіани» серед українських книгозбірень. У ній представлено різні за жанрами та формою твори українських та зарубіжних композиторів, народні пісні, обробки народних пісень на тексти Т. Шевченка, композиції за мотивами творів поета, народні пісні, співані та записані Кобзарем, музичні композиції присвячені поетові. До неї входить спадщина представників музичного мистецтва різних епох, професіоналів й аматорів, які звертались у своїй творчості до текстів Т. Шевченка, сприймаючи його не лише як геніального «музичного» поета, а й як видатну особистість, котра залишила незгладимий слід в українській історії та культурі.
Віртуальна колекція «Музична Шевченкіана» охоплює прижиттєві видання творів українських композиторів від ХІХ до наших часів. Збережено всі серії циклу «Музики до Кобзаря» Миколи Лисенка, що видавалися і самим автором і різними видавництвами (Л. Ідзіковського, Б. Корейво, К. Рьодера «Мистецтво» та ін.); перше видання «Заповіту» Михайла Вербицького, надруковане у Львові; видання «Заповіту» Гордія Гладкого, опубліковане в Полтаві; одна з перших гармонізацій мелодії Данила Крижанівського «Реве та стогне Дніпр широкий», написаної до слів Т. Шевченка із балади «Причинна»; автограф першої опери за мотивами поеми «Катерина» Миколи Аркаса, а також композиції Сидора Воробкевича, Михайла Гайворонського, Дениса Січинського, Якова Степового, Кирила Стеценка, Ярослава Ярославенка, Модеста Мусоргського, Сергія Рахманінова Петра Чайковського та багатьох інших. Серед старовинних грамплатівок, що зберігаються у ВМФ НБУВ, є платівка із першим записом Шевченкового «Заповіту» композитора Г. Гладкого у виконанні хору під керівництвом П. О. Шереметинського.
Незважаючи на незламний патріотизм Тараса Шевченка, його любов до України і доволі жорсткі висловлювання на адресу її ворогів, радянська влада не змогла заборонити читати його вірші, присвячувати йому найрізноманітніші твори мистецтва, у тому числі й музичні. У радянський період творча спадщина Т. Шевченка продовжувала цікавити композиторів. У відділі музичних фондів НБУВ зберігається потужна кількість нотних документів на його тексти, що публікувалися у різні періоди радянського режиму. Це твори митців Михайла Вериківського, Володимира Грудина, Віталія Губаренка, Євгена Козака, Віктора Косенка, Бориса Лятошинського, Георгія Майбороди, Юлія Мейтуса, Федора Надененка, Дмитра Ревуцького, Левка Ревуцького, Гната Хоткевича, Андрія Штогаренка, та багатьох інших. Відділ музичних фондів багатий творами й сучасних композиторів на тексти поета: Ганни Гаврилець, Лесі Дичко, Жанни Колодуб, Левка Колодуба, Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика, Євгена Станковича, Віктора Степурка, Богдани Фільц, Богдани Фроляк, Олександра Яковчука та інших митців, як професіоналів, так і аматорів.
Варто звернути увагу на рукописну колекцію Спілки композиторів України, передану відділу на зберігання Міністерством культури України. Це значна частина композиторського доробку кінця ХХ – початку ХХІ ст. Музичні твори, які знаходяться у ній, свого часу були видані, однак є й не опубліковані. У колекції «Музичний фонд України. Колекція рукописів українських композиторів і музичних письменників, переданих Репертуарно-редакційною комісією Міністерства культури і мистецтв України» знаходяться різні за жанрами та формою композиції на тексти Т. Шевченка та за мотивами його віршів, як, наприклад, опера-симфонія «Згадайте братія моя» та симфонія «DeProfundis» В. Губаренка, драматична кантата «О Руська земле» В. Степурка, симфонія № 6 В. Бібіка за мотивами різних поезій Т. Шевченка (інша її назва «Думи мої»), опера-дума «Сліпий» О. Злотника, опера «Поет» Л. Колодуба, кантата «Кобзареві думи» Ю. Іщенка, Камерна симфонія О. Киви на вірші Тараса Шевченка та інші.
Чільне місце у віртуальній колекції «Музична Шевченкіана» посідають інструментальні та вокальні твори, присвячені Великому Кобзареві. Очевидно, що до написання присвят поетів і музикантів наснажувала сама поезія Т. Шевченка, а також сповнене драматичних колізій його життя. Леся Українка, Іван Франко, Костянтина Малицька, Галина Комарівна, Данило Млака (Сидір Воробкевич), Павло Тичина, Андрій Малишко та багато інших поетів кінця ХІХ — початку ХХІ століття присвятили свої вірші Кобзареві, які наснажили талановитих українських композиторів. Музику до поетичних текстів, присвячених Т. Шевченку, писали: П. Батюк, С. Воробкевич, М. Гайворонський, А. Кос-Анатольський, М. Лисенко, Ю. Мейтус, Ф. Надененко, К. Стеценко, Я. Степовий, Я. Цегляр Я. Ярославенко, та багато інших. У присвятах інструментальних, митці нерідко використовували мелодії народних пісень на тексти Т. Шевченка і надалі інтерпретували їх в індивідуальному для кожного митця стилі. Найпоширеніші мелодії, що використовувалися в інструментальних присвятах: «Реве та стогне Дніпр широкий» (мелодія Д. Крижанівського), «Заповіт» (мелодія Г. Гладкого), «Думи мої». Інструментальні присвяти Т. Шевченку різні за жанрами та формою писали: В. Александров, Т. Безуглий, П. Гайда, К. Данькевич, П. Демуцький, А. Єдлічка, В. Заремба, М. Лисенко, Б. Лятошинський, Я. Степовий, К. Стеценко, Я. Цегляр та інші.
Музичний доробок пов'язаний з творчістю Т. Шевченка, який наповнює віртуальну колекцію «Музична Шевченкіана», друкувався у найвідоміших українських та зарубіжних видавництвах: Леона Ідзіковського, Болеслава Корейво, Андрея Дідеріхса, Г. Е. Смолинського, «Дніпросоюз», «Львівський Боян», «Торбан», «Ліра», «Просвіта», «Мистецтво», «Музична Україна» та інших.
Видається, що інтерес композиторів до величного слова Кобзаря пов’язаний не лише з його невичерпним поетичним талантом, але і з різноманітною фабулою його віршів та поем. Тому вірогідно, що поетична спадщина Тараса Шевченка завжди буде посідати одне з перших місць в музичному мистецтві і наснажувати не лише композиторів, а й науковців на нові творчі звершення. А віртуальна колекція «Музична Шевченкіана» не залишиться віртуальною у тому сенсі якою вона є зараз, а поступово перейде у статус повнотекстової бази даних, що буде містити не лише бібліографічну інформацію, але й нотні тексти, звичайно, що за виконанням усіх вимог закону про «Авторське право». У такому разі, нею зможуть скористатися не тільки для отримання бібліографічної інформації, і не тільки у разі фізичної присутності у читальному залі ВМФ НБУВ.

UDC 016 : [782/785.04 : 821.161.2 Шевченко]
Rudenko Ludmila,
ORCID 0000-0002-0329-0504,
senior researcher,
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
rudenkol@nbuv.gov.ua

THE VIRTUAL COLLECTION "MUSICAL SHEVCHENKIANA" IN THE DEPARTMENT OF MUSIC FUNDS V.I VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE
The creative work of Ukrainian and foreign composers connected with the poetic heritage of Taras Shevchenko found in the department of music funds of NBUV was considered. The significance of the virtual collection "Musical Shevchenkiana" was indicated, which is an important aspect for further bibliographic, musicological, an source studies.
Key words: Taras Shevchenko, Musical Shevchenkoiana, poetic heritage, virtual collection, compositional work.