Віденський період музичного видавництва Франца Антона Гофмайстера (на матеріалі нотозбірні графів Розумовських)

ЗаявникМоскалець Олександр Володимирович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 5. Українська музична культура і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіВіденський період музичного видавництва Франца Антона Гофмайстера (на матеріалі нотозбірні графів Розумовських)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 655.413:78(436)
Москалець Олександр Володимирович,
ORCID 0000-0001-6441-7647,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: moskalets@nbuv.gov.ua

Віденський період музичного видавництва Франца Антона Гофмайстера (на матеріалі нотозбірні графів Розумовських)

Атрибутовано і описано 22 примірники рідкісних видань піонера австрійського нотодрукарства Франца Антона Гофмайстера. Охарактеризовано особливості цих видань, їхнє місце в контексті видавничої діяльності Гофмайстера. Проаналізовано перелік композиторів, з якими в той період співробітничав цей видавець, виокремлено раритети.
Ключові слова: нотне видавництво, Гофмайстер, Моцарт, Ванхаль, Відень

Нотне зібрання графів Розумовських, яке зберігається у відділі музичних фондів НБУВ продовжує розкривати свої таємниці. Часто під час атрибуції нотних видань цієї збірні, дослідник натрапляє на раритетні ба й унікальні примірники кінця XVIII ст. Цікавою частиною колекції є видання, випущені композитором і видавцем Францем Антоном Гофмайстером (1754–1812), німцем за походженням. Він розпочав видавничу справу у Відні в 1783 р., коли в Австрійській імперії було ще вкрай мало нотних видавництв. У січні наступного року Wiener Zeitung вмістила анонс, в якому Гофмайстер оголошував про намір випустити друком всі власні твори, звичайно ж, він видавав і твори інших авторів. Його ранній, віденський період тривав протягом 1785–1793 рр. Після перерви у 1801–1805 рр., ноти виходили паралельно у Відні й Ляйпцигу, після чого видавнича справа Гофмайстера зосередилася в Німеччині і згодом перейшла до інших володарів.
У масиві, який ми розглядаємо зберігаються примірники 22 видань, 10 з них можна атрибутувати як видання 1786 р., інші – 1788 р. Це твори восьми композиторів, в основному самого Гофмайстера (8 творів та 2 обробки), Ванхаля (4 твори), Моцарта та ін. Найдавніший примірник, наявний у добірці видань Гофмайстера, має номер нотної дошки 51. Це клавірні варіації самого видавця на оригінальну тему, випущені на початку 1786 р., коли видавництво знаходилося у нього вдома і робило свої перші кроки у Відні (RISM ID N 990030257). За даними RISM, у світі збереглося лише три примірники цього видання – два у Відні і один у Чеському Крумлові.
Гоффмайстер, Франц Антон (1754, Ротенбурґ-Ам-Некар – 1812, Відень).
Variations Pour le Clavecin, ou Pianoforte / Composées par Franc: Ant: Hoffmeister. – [Wien] : [F. A. Hoffmeister], [1786]. – 1 11, [1] p.; 25×34,5 cm. – PNo 51.
Прикладом раритетного видання можуть слугувати ноти сонати Йогана Штеркеля для скрипки та клавіру (RISM ID N 990062272). На сьогодні можна твердити, що, крім НБУВ, це видання зберігається лише в двох місцях – у бібліотеці Дрезденського університету та в приватному зібранні в місті Старий Град (Хорватія).
Штеркель, Йоган Франц Ксавер (німецький композитор та піаніст ; 1750, Вюрцбург – 1817).
Sonate [D dur] pour le Piano forte, ou Clavecin avec accompagnement d'un Violon / J. F. X. Sterkel. – À Vienne : Chez Hoffmeister, [1786]. – 2 part. (pf – 11, [1] p. ; vl – 4 p.); 25×34,5 cm. – PNo 53.
Серед видань Гофмайстера, представлених у нотозбірні графів Розумовських є принаймні два таких, про які відсутні відомості в RISM та в Інтернет-ресурсах. Це клавірні варіації Філіпа Вшеянського на тему з опери Антоніо Сальєрі та Еммануеля Алоїза Ферстера на тему з опери Джузеппе Сарті. Тож примірники цих видань, що зберігаються у фондах НБУВ, можна вважати вкрай раритетними, а можливо й унікальними.
Вшеянський, Філіп.
VIII Variationi Caratteristiche per il Forte-Piano sopra la Cavatina La ra ra ra dell'Opera [di A. Salieri] "La Grotta di Trofonio" : [B dur] / Composte del. Sig. Phill. Wscheiansky. – À Vienna : Presso Hoffmeister, [1788]. – 10 p.; 25×36 cm. – PNo 197.
Ферстер, Еммануель Алоїз (австрійський композитор, теоретик і викладач ; 1748, Нідерштайн – 1823, Відень).
Due Sonate [F, Es] Ed un Tema con dieci Variazioni [A] dell'Opera I finti Credi per lo clavicembalo solo / Di Emanuele Aloisio Förster. – Wien : [F. A. Hoffmeister], [1790–1791]. – 31, [1] p.; 23×34 cm. – PNo 224 : 2 f.
Також маємо підстави вважати раритетним примірники видання двох клавірних сонат самого Гофмайстера, присвячених графині Йозефі де Банффі, які видано без зазначення номерів нотних дощок. Серед численних видань творів сонатного жанру, які належать перу Гофмайстера, нам не вдалося ідентифікувати це видання в базі даних RISM. Ймовірно, воно належить до найбільш ранніх видань, випущених у Відні і його можна датувати 1786 р.
Гоффмайстер, Франц Антон (1754, Ротенбурґ-Ам-Некар – 1812, Відень).
Deux Sonates [G, B] pour le Piano Forté, ou Clavecin : Ouevre XII / Composés [!] par Franc. Ant. Hoffmeister : Dediées à Madame la Comtesse Iosephe De Banffi, née Comtesse De Palm. – À Vienne : Publiés et se vend á Vienne chez l'Auteur, et chez Rudolf Gräffer Libraire pres la Rue des Jesuites, dite Schulhoff, [1786?] 27, [1] p. : il.; 24,5×34,5 cm. – : 2 fl.

Першим із двох наявних прикладів прижиттєвих видань Моцарта, здійснених Гофмайстером і наявних у відділі музичних фондів НБУВ, слід вважати перекладення моцартівських клавірних варіацій для струнного квінтету (дві скрипки, два альти та віолончель), здійснене самим Гофмайстером (RISM ID N 990030283). Курйоз полягає в тому, що цей варіаційний цикл Моцарт створив не на власну тему, а на тему з популярного на той час зінґшпіля «Дурний садівник» («Der dumme Gärtner»), який належав перу співака, диригента і композитора Бенедикта Шака.
Моцарт, Вольфганг Амадей (1756, Зальцбург – 1791, Відень).
Quintetto : Pour Deux Violons deux Altos et Violoncelle N II / W. A. Mozart ; tiré de ses Oeuvres pour Clavecin et arrangé par F. A. Hoffmeister. – À Vienne ; Leipsic [Leipzig] : Chez Hoffmeister et Comp., [1786]. – 5 part. (vl 1 – 5 p., vl 2 – 5 p., vla 1 – 5 p., vla 2 – 4 p., vlc – 5 p.); 32×23,5 cm. – PNo 61.
Другим прикладом прижиттєвих видань Моцарта може слугувати перекладення для струнного квінтету його чотириручної клавірної сонати KV 497, також здійснене видавцем і випущене в тому ж таки 1786 р. Щодо інших друкованих творів самого Гофмайстера, досить рідкісним є видання його клавірного рондо, яке, за даними RISM, збереглося лише в трьох місцях – у Відні, Дрездені та Нью-Йорку (RISM ID N 990030283).
Гоффмайстер, Франц Антон (1754, Ротенбурґ-Ам-Некар–1812, Відень).
Rondeau [C dur] [Ноти] : Pour le Forte-Piano / Composé par M-r F. A. Hoffmeister. – À Vienne : Hoffmeister [À son Magazin], [1788]. – 6 p.; 24,7×35,5 cm. – PNo 203.
На других сторінках деяких палітурок примірників видань Гофмайстера, виготовлених у XVIII ст., бачимо написи чорнилом, здійснені в 1928 р. У них зазначається, що той або інший примірник куплено у пана Теренецького-Климовича. Нам вдалося з’ясувати, що колишній володар окремих примірників цього нотного зібрання був одним з трьох синів гомельського надвірного радника Афанасія Мартим’яновича Теренецького-Климовича (1836–1900).
Маємо надію, що співробітники ВМФ зможуть поповнити зведений Міжнародний каталог музичних джерел (RISM) не лише раритетними, але й унікальними виданнями і таким чином скорегувати історичні відомості про західноєвропейську музичну культуру та її розповсюдження на українських теренах ХVIIІ ст.
Список використанної літератури
1. Deutsch O. E. Musikverlags Nummern : Eine Auswahl von 40 datieren Listen : 1710–1900. Berlin, Verlag Merseburger, 1961. 33 p. OCoLC N 854305.
2. Weinmann A. Die Wiener Verlagswerke von Franz Anton Hoffmeister. Vienne, Universal Edition, 1964. 252 p., 10 Bl. OCoLC N 602642517.
3. Івченко Л. Реконструкція нотної колекції графа О. К. Розумовського за каталогами ХVIII сторіччя. Київ, 2004. 643 с.
References
1. Deutsch, O. E. (1961). Musikverlags Nummern : Eine Auswahl von 40 datieren Listen : 1710-1900. Berlin, Verlag Merseburger. [In German]
2. Weinmann, A. (1964). Die Wiener Verlagswerke von Franz Anton Hoffmeister. Vienna, Austria : Universal Edition. [In German]
3. Ivchenko, L. (2004). Rekonstruktsiia Notnoi Kolektsii Hrafa O. K. Rozumovskoho Za Katalohamy XVIII Storichchia [Reconstruction of Count’s O. K. Rozumovsky Score Collection following XVIII century catalogues]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian]

UDC 655.413:78(436)
Moskalets Oleksandr,
ORCID 0000-0001-6441-7647,
Junior Researcher,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: moskalets@nbuv.gov.ua

THE VIENNESE PERIOD OF THE MUSIC PUBLISHING HOUSE OF FRANZ ANTON HOFFMEISTER (AFTER MATERIALS OF COUNTS’ ROZUMOVSKY SCORE COLLECTION)
22 samples of rare editions of the pioneer of Austrian music printing Franz Anton Hoffmeister are attributed and described. The article deals with peculiarities of these editions, their place in the context of Hoffmeister's publishing activity. The list of composers with whom this publisher cooperated at that time is analyzed, rarities are singled out.
Keywords: music publisher, Hoffmeister, Mozart, Vanhal, Vienna