ОНЛАЙН-АРХІВИ ПЕРІОДИКИ : МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ КОЛЕКЦІЙ ЖУРНАЛІВ МОД

ЗаявникАстапцева Христина Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіОНЛАЙН-АРХІВИ ПЕРІОДИКИ : МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ КОЛЕКЦІЙ ЖУРНАЛІВ МОД
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК (051) 687.01 (0.034.2)] 930.25: 004.031.4
Астапцева Христина Андріївна,
ORCID 0000-0003-1578-5747
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: astaptseva@nbuv.gov.ua

ОНЛАЙН-АРХІВИ ПЕРІОДИКИ : МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ КОЛЕКЦІЙ ЖУРНАЛІВ МОД

Розглянуто масив іноземних інституційних онлайн-платформ, на базі яких створено колекції з оцифрованих журналів мод, що виходили друком з кінця ХVIII до першої половини ХХ ст. Проаналізовано засади функціонування колекції «Преса моди» Французької цифрової бібліотеки «Gallica».

Ключові слова: журнали мод, оцифрування періодики, електронні колекції.

Преса є невичерпним джерелом вивчення історії. Крізь призму преси можна оцінити ретроспективний погляд сучасників історичного процесу на знакові події в історії людства. Пресові видання є полем для полеміки та комунікації загалом. Детальне вивчення преси запобігає фальсифікації історичних даних. Зважаючи на доволі короткий фізичний термін існування журналів та газет, основоположним завданням нинішніх науковців є дигіталізація, каталогізація та створення онлайн-сховищ, де могли б у вільному доступі міститись оцифровані колекції ретро-періодики.
Оцифрування та оприлюднення періодичних видань оптимізує роботу вчених, адже:
а) дозволяє в режимі 24/7 перевірити достовірність джерела історичної інформації;
б) уможливлює швидкий пошук даних з будь-якої географічної точки світу, незалежно від часового поясу;
в) допомагає зібрати максимум фактичних даних з досліджуваної теми.
Наша розвідка стосується цифрових архівів жіночих журналів мод, що виходили друком у кінці ХVIII – пер. пол. ХХ ст. Журнали мод є гендерно обумовленим етапом генезису пресовидавничої справи в цілому. Видання, присвячені моді – це достатньо невелике відгалуження жіночої періодики, але має давні корені, а тому простежити на їх прикладі стан дигіталізації періодичних видань у різних країнах світу буде доволі легко.
Отож, методом вибірки було виокремлено 15 цифрових архівів журналів мод, представлених безкоштовно у вільному інтернет-доступі такими країнами, як Франція, Австрія, Іспанія, США, Японія, Швеція, Чехія, Польща, Російська Федерація.
Нами встановлено, що типологія цифрових колекцій журналів мод відносно установ і онлайн-платформ, на базі яких вони створені, має таку структуру:
Національні бібліотеки:
- Французька національна бібліотека «Gallica» (Франція);
- Австрійська національна бібліотека (Австрія);
- Цифрова національна бібліотека «Hispánica» (Іспанія).
Університетські бібліотеки:
- Бібліотека Університету Бунка Гакуен (Японія);
- Цифрова бібліотека Університету у Лодзі (Польща);
- Бібліотека Артура та Елізабет Шлезінгер з історії жінок в Америці (США).
Регіональні бібліотеки:
- Моравська бібліотека у м. Брно (Чехія);
- Хелмська публічна бібліотека ім. Марії Орсетті (Польща);
Музейні бібліотеки:
- Нордичний музей (Швеція).
Цифрові бібліотечні асоціації:
- Федерація цифрових бібліотек (Польща);
- Електронна бібліотека-репозитарій «HathiTrust» (США);
- Електронна бібліотека «Century Past» (США);
Спеціалізовані ресурси про моду :
- Архів журналу «Vogue» (США);
- Центр моди Блумсбері (США);
Приватні онлайн-ресурси:
- Andcvet.narod.ru (Російська Федерація).
Найкраще проблема дигіталізації ретро-журналів мод та створення цифрових колекцій і подальшого оприлюднення їх у вільному доступі вирішена у Франції, Австрії та Іспанії. Саме у цих європейських країнах питання оцифрування періодики має урядову підтримку, тому якість та організація оцифрованих матеріалів є найвищою серед представлених у вибірці.
Докладніше розглянемо організацію колекції часописів про моду у французькій бібліотеці «Gallica» (URL : https://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/presse-de-mode?mode=desktop). Зазначена колекція «Преса моди» («Presse de mode») містить 54 розділи, розташовані за абеткою. Хронологічні рамки колекції простяглися з кінця XVIII до початку ХХ ст. Кожен розділ колекції – це повне зібрання номерів одного із журналів мод, що виходили друком на території Франції. Слід зазначити, що до колекції увійшли суто журнали мод. Жіночі журнали з рубрикою про моду або тематичні сторінки про моду у популярних газетах та часописах до колекції не були включені. Оцифровані видання представлені посторінково в форматі JPEG розміром 1024×1445 з роздільною здатністю 96 точок на дюйм, якість передачі кольору – 24 біти. Панель інструментів керування колекцією оснащена 11 кнопками, кожна із яких має певну функцію:
- Інформаційні характеристики видання (випускні відомості та цифрові дані зображення);
- Зміст видання з активними гіперпосиланнями на сторінки;
- Пошук по документу за ключовими словами;
- Орієнтація шпальти та функція розпізнавання тексту на шпальті;
- Збільшення масштабу шпальти;
- Завантаження переглянутого зображення шпальти у форматі PDF, JPEG, TXT посекційно або в цілому. Завантажити безпосередньо весь номер видання неможливо;
- Публікація зображення переглянутої шпальти у соціальних мережах «Facebook» та «Twitter»;
- Придбання платної паперової копії переглянутого зображення шпальти;
- Позначки та закладки сторінки у виданні;
- Авторизація у онлайн-кабінеті користувача;
- Зауваження щодо роботи ресурсу.
Таким чином модель цифрової колекції «Преса моди» у Національній цифровій бібліотеці Франції «Gallica» є оптимальною для впровадження у формуванні колекцій вітчизняних жіночих журналів різного спрямування на платформі Електронної бібліотеки НБУВ «Україніка».

UDC (051) 687.01 (0.034.2)] 930.25: 004.031.4
Khrystyna Astaptseva,
ORCID 0000-0003-1578-5747
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: astaptseva@nbuv.gov.ua
PERIODICALS ARCHIVE ONLINE: INTERNATIONAL EXPERIENCE OF CREATING DIGITAL COLLECTION OF FASHION MAGAZINES

The paper examines an array of foreign institutional online platforms, where been created a digital collections of fashion magazines, published at the end of the 18th century – first half of the 20th century. The present study analyzes the basic principle of functioning of «Fashion press» digital collection, contained in web archive of French National Library «Gallica».

Keywords: fashion magazines, digitising collection of magazines, electronic collections.