Леся Українка на шпальтах "Літературної газети" 1928-1929 рр.: анотована бібліографія для біографії

ЗаявникПодрига Володимир Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіЛеся Українка на шпальтах "Літературної газети" 1928-1929 рр.: анотована бібліографія для біографії
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 821.161.2
Подрига Володимир Миколайович,
ORCID 0000-0002-1351-302X
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: vo_po@ukr.net

ЛЕСЯ УКРАЇНКА НА ШПАЛЬТАХ «ЛІТЕРАТУРНОЇ ГАЗЕТИ» 1928–1929 РОКІВ: АНОТОВАНА БІБЛІОГРАФІЯ ДЛЯ БІОГРАФІЇ

Порушено питання про важливість створення анотованих бібліографічних посібників. Додано бібліографічний список публікацій про Лесю Українку, надрукованих у «Літературній газеті» (1928–1929).

Ключові слова: анотований бібліографічний список, Леся Українка, «Літературна газета».

Республіканська «Літературна газета» (попередниця сучасної «Літературної України») друкувалась у Харкові з 1927 р. Опубліковані на її сторінках статті, замітки, повідомлення, у яких відображено тогочасний літературний процес України, – цінні джерела для дослідження біографій письменників, визначення їх місця та ролі в суспільстві. Проте вони не відображені в окремих бібліографічних посібниках, лише принагідно опрацьовуються літературознавцями, істориками, біографами, краєзнавцями.
Вивчення особливостей сприймання українськими письменниками, літературознавцями, критиками, рецензентами кінця 1920-х рр. біографій і спадщини літераторів-попередників – одне з першочергових завдань. Анотовані бібліографічні посібники з тої чи іншої теми, наприклад «Леся Українка на шпальтах “Літературної газети”», сприятимуть пошуку потрібної інформації, попередньому знайомству зі змістом публікацій, уявленню про сприймання письменників, цінність їхньої художньої спадщини тощо.
У примірниках «Літературної газети» за 1928–1929 рр., що зберігаються у відділі формування та використання газетних фондів НБУВ, уміщено низку публікацій, де висвітлюється життя Лесі Українки або увічнюється її пам’ять. (У збережених примірниках «Літературної газети» за 1927 р. матеріалів про Лесю Українку не виявлено.) Описи публікацій у бібліографічному списку, поданому нижче, об’єднано в розділи. У першому розділі «Праці про Лесю Українку» вміщено анотований опис нарису Леоніда Підгайного «Леся Українка»; у другому «Принагідні згадки про Лесю Українку» анотовано описи публікацій, в яких згадано письменницю або повідомлено про публікацію її творів; у третьому «Леся Українка в мистецтві» опрацьовано замітки з інформацією про відображення постаті Лесі Українки в мистецтві, опрацювання творів митцями, зокрема режисерами, музикантами.
1928
І. Праці про Лесю Українку
1. Л. П. [Леонід Підгайний]. Леся Українка (З нагоди 15-річчя з дня смерти 1-го серпня 1913 р.) // Літературна газета (далі – ЛГ). – 1928. – 8 серпня (№ 15/33). – С. 2, 3.
Наголошено на важливості творчості Лесі Українки; відзначено роль її матері О. П. Косач у формуванні ідіостилю, вплив М. П. Драгоманова; досліджено думки літературознавців про твори письменниці; проаналізовано їх ідейно-тематичний зміст, передовсім «громадсько-соціальні», «антихристиянські» мотиви, мотив кохання, ролі митця, визволення.
ІІ. Принагідні згадки про Лесю Українку
2. Останні новини книжкового ринку [повідомлення] // ЛГ. – 1928. – 25 лютого (№ 4/22). – С. 6.
Поінформовано про опубліковані в Книгоспілці перші чотири томи зібрання творів Лесі Українки.
3. «Книгоспілка» – Київська філія [повідомлення] // ЛГ. – 1928. – 1 листопада (№ 21/39). – С. 7.
Поінформовано про видання 6-го і 7-го томів зібрання творів Лесі Українки.
4. Клоччя А. Ножиці [стаття] // ЛГ. – 1928. – 25 квітня (№ 8/26). – С. 2–3.
Принагідно названо кількох українських письменників, зокрема Лесю Українку (с. 2), чиєю творчістю майже не цікавиться сучасне авторові юнацтво.
5. Олійник Ф. До мовного грунту [стаття] // ЛГ. – 1928. – 15 жовтня (№ 20/38). – С. 6.
Міркуючи про проблему розвитку української літературної мови, автор принагідно згадав Лесю Українку.
6. У Київській філії Шевченківського Інституту [повідомлення] // ЛГ. – 1928. – 20 січня (№ 2/20). – С. 6.
Поінформовано про початок дослідження співробітниками Київської філії Шевченківського інституту біографій і творчості українських письменників ХІХ ст., зокрема Лесі Українки.
ІІІ. Леся Українка в мистецтві
7. Фрагмент портрета Лесі Українки // ЛГ. – 1928. – 8 серпня (№ 15/33). – С. 1.
Портрет намальовано невідомим автором з неоригінального фото, вміщеного на 4-й сторінці 3-го тому зібрання творів Лесі Українки (Київ : Книгоспілка, 1927). Під фото портрета напис «Леся Українка».
1929
ІІ. Принагідні згадки про Лесю Українку
8. Зелінський Г. Книга, що мови вчить. Проф. М. Сулима «Українська фраза». Начерки. Вид. Рух [рецензія] // ЛГ. – 1929. – 15 липня (№ 14/56). – С. 8.
Автор навів джерела фразеологізмів, використаних у праці М. Сулими, зокрема твори Лесі Українки.
9. Хроніка Книгоспілки. Українські клясики [повідомлення] // ЛГ. – 1929. – 15 червня (№ 12/54). – С. 8.
Повідомлено про публікацію 8-го тому зібрання творів Лесі Українки.
10. На заводі «Ленінська кузня» [повідомлення] // ЛГ. – 1929. – 1 травня (№ 9/51). – С. 7.
У повідомленні вміщено цитату зі статті О. Ващенка (газета «Ленінська кузня», 1929, 6 квітня), де зазначено, що в Київському державному драматичному театрі імені І .Я. Франка переважна більшість вистав, зокрема й «Лісова пісня» (за твором Лесі Українки), не задовольняють смаків робітників.
ІІІ. Леся Українка в мистецтві
11. Музвидавництво [повідомлення] // ЛГ. – 1929. – 1 січня (№ 1/44). – С. 8.
Поінформовано про видання творів М. В. Лисенка, серед яких романс «Східна мелодія» на слова Лесі Українки.
Анотований бібліографічний список допоможе дослідникам ознайомитись зі змістом публікацій про Лесю Українку, вміщених у «Літературній газеті» в 1928–1929 рр., визначити особливості сприймання читачами її постаті та творів у той період, довідатись про її популярність серед різних верств суспільства.

UDK 821.161.2
Podryga Volodymyr,
ORCID 0000-0002-1351-302X
Candidate of Philological Sciences, Senior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: vo_po@ukr.net

LESYA UKRAINKA ON THE PAGES „LITERATURNA GAZETA” 1928–1929: ANNOTATED BIBLIOGRAPHY FOR BIOGRAPHY

Raised the question of the importance of creating annotated bibliographic manuals. Added a bibliographic list of publication about Lesya Ukrainka in the „Literaturna Gazeta” (1928–1929).

Keywords: annotated bibliographic list, Lesya Ukrainka, „Literaturna Gazeta”.