ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КРАЄЗНАВЧИХ РЕСУРСІВ НІБУ

ЗаявникВолошінська Ніна Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КРАЄЗНАВЧИХ РЕСУРСІВ НІБУ
Інформація про співдоповідачівМихайлова Ольга Володимирівна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК: 027.54:908:3.071.5](477.411)НІБУ:004.659
Волошінська Ніна Олександрівна,
ORCID 0000-0002-0121-5199
зав. сектора краєзнавчої роботи науково-методичного відділу,
Національна історична бібліотека України
Київ, Україна
e-mail: history.kray@gmail.com

Михайлова Ольга Володимирівна,
ORCID 0000-0002-3546-1865
зав. науково-методичного відділу
Національна історична бібліотека України
Київ, Україна
e-mail: history.kray@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КРАЄЗНАВЧИХ РЕСУРСІВ НІБУ

Розглянуто синхронізацію електронних краєзнавчих ресурсів НІБУ в межах інтегрованого краєзнавчого ресурсу «Історія міст і сіл України» Національної історичної бібліотеки України.

Ключові слова: електронні ресурси, населені пункти, адміністративно-територіальний устрій, географічні назви, авторитетні файли.

Національна історична бібліотека України (далі – НІБУ) від середини 1960-х років, а саме від старту проекту з написання першої редакції багатотомної «Історії міст і сіл УРСР», є провідною інституцією, а також координаційним та методичним центром бібліографування інформації з історії населених пунктів України. Сьогодні робота з аналітичної обробки документів та акумуляції бібліографічної інформації з історії міст і сіл України виконується у відповідності до можливостей установи та вимог інформаційного суспільства: електронні бази даних замінили традиційні довідково-пошукові системи. Втіленням такого переходу став Інтегрований краєзнавчий мультиресурс «Історія міст і сіл України» (далі – Ресурс).
Мета статті – ознайомити зі складовими Інтегрованого краєзнавчого ресурсу «Історія міст і сіл України» НІБУ, окреслити проблемні питання, шляхи їх вирішення.
Сьогодні у відкритому доступі на сайті НІБУ наявні три складові Ресурсу:
- імідж-каталог на основі відсканованої (2011 рік) топографічної частини «Зведеної картотеки матеріалів з історії міст і сіл України», який і досі становить інтерес для певної категорії дослідників, а також виконує страхові функції.
- започаткована 2012 року база даних «Історія міст і сіл України», що акумулює бібліографічні відомості про документи, які містять інформацію науково-дослідницького й прикладного характеру, що розкривають соціально-економічне, історико-культурне, політичне, релігійне життя міст і сіл України в різні історичні періоди, дані про функціонування у конкретному населеному пункті державних інституцій або наукових, медичних, культурних, освітніх установ і товариств, промислових чи сільськогосподарських об’єктів тощо. При формуванні бази даних зберігається традиція максимального аналітичного розкриття документів без обмеження їх мовного, хронологічного, територіального статусу.
- започаткована 2015 року база даних «Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення», що створюється виключно на основі офіційних документів (електронних та друкованих), таких як «Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник України», «Голос України», Офіційний портал Верховної Ради України та офіційні портали обласних рад народних депутатів, і фіксує всі зміни, що стосуються населених пунктів – перейменування, зміна статусу, меж чи підпорядкування, зняття з облікових даних, створення об’єднаних територіальних громад. База є зручним інструментом для операторів Ресурсу при атрибуції населених пунктів і адміністративних одиниць в контексті останніх змін, а також є повноцінним загальнодоступним довідником з можливістю швидкого пошуку за назвою (як старою, так і новою) населеного пункту, а також враховує всі зміни у складі ОТГ від моменту її утворення.
Відпочатку функціонування баз даних «Історія міст і сіл України» та «Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення» визначається відповідними нормативними та інструктивно-методичними документами, які чітко регламентують порядок відбору джерел, перелік полів, алгоритм їх заповнення у автоматизованій системі та систематичність редагування.
Доволі несподівано чи не головною проблемою при формування Ресурсу стала розпочата 2015 року адміністративна реформа, адже правила створення бібліографічного запису передбачають заповнення географічної рубрики за діючим адміністративним устроєм. Так, на вимогу Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» перейменовано близько 1000 населених пунктів. А в рамках адміністративної реформи лише за 2015–2019 роки в Україні створено понад 800 об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшло майже 4000 місцевих рад, більше 10 тисяч населених пунктів.
За даними проведеного 2019 року дослідження проблем синхронізації записів у згаданому інтегрованому Ресурсі виявлено, що з 365 населених пунктів, які були перейменовані за останні 5 років, кожен за період свого існування мав 2–3 назви. До історичних назв повернулося лише 22 відсотки. Тобто, на мапі України з’явилося майже 300 населених пунктів з «умовно» новими назвами: зокрема, за останні кілька років назву Вишневе отримали 23 населені пункти.
На сучасному етапі ця проблема вирішується за рахунок створення паралельно «Географічних рубрик» як на сучасну, так і на попередню назву, а також широкого застосування відсилок і посилань «див.» і «див. також». Не можна розглядати як вихід і перманентну редакцію десятків, а в перспективі й сотень тисяч бібліографічних записів.
Постанова Верховної Ради України «Про утворення і ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-ІХ виводить вже наявну проблему на новий рівень, адже таких масштабних і радикальних змін Україна не знала, мабуть, з часів адміністративної реформи 1930-х років. Також зрозуміло, що зміни в адміністративно-територіальному устрої будуть відбуватися і надалі. Тому оптимальним вирішенням проблеми є створення авторитетного файлу географічних назв – зведеної бази нормалізованих географічних назв України за діючим адміністративно-територіальним устроєм, з обов’язковим історико-краєзнавчим компонентом: дослідження та фіксація історичних назв та інших адміністративних змін населених пунктів.
Національна історична бібліотека України з 2018 року почала розробку проекту «Авторитетний файл географічних назв населених пунктів України». На цей час розроблено нормативну документацію, методичні рекомендації зі складання нормативних записів у БД «Авторитетний файл географічних назв населених пунктів України», яка функціонує у тестовому режимі і поки не доступна для загального користування. Одне з головних завдань на цьому етапі – вирішення технологічних аспектів повної інтеграції авторитетних записів з іншими частинами Ресурсу, оскільки тільки таким чином можна вирішити проблему фіксації змін у адміністративно-територіальному устрої та їх відображення у «Географічних рубриках», а також забезпечити максимальну релевантність при пошуку.

UDC: 027.54:908:3.071.5](477.411)NIBU:004.659
Nina Voloshinska,
ORCID 0000-0002-0121-5199,
Head of local history sector of science and guidance department,
National Historic Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: history.kray@gmail.com

Mykhailova Olga,
ORCID 0000-0002-3546-1865
Head of science and guidance department,
National Historic Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: history.kray@gmail.com

INFORMATION ANALYTICS AND ORGANIZATION OF LOCAL HISTORY ELECTRONIC SOURCES OF NHLU

Synchronization of local history electronic sources NHLU as part of integrated local history source «The History of urban and village communities of Ukraine» by National Historic Library of Ukraine is considered.

Keywords: electronic sources, localities, administrative subdivision, geographical name, authority file