КНИГОЗНАВЧІ ПРОЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ФОНДОВИХ КОЛЕКЦІЙ

ЗаявникСмирнова Світлана Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 3. Книгознавчі дослідження історико-культурних фондів
Назва доповідіКНИГОЗНАВЧІ ПРОЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ФОНДОВИХ КОЛЕКЦІЙ
Інформація про співдоповідачівГорська Наталія Олексіївна, редактор, Національна історична бібліотека України, м. Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

090.1:099.3-047.37]:027.54(477.411)НІБУ
Смирнова Світлана Миколаївна,
ORCID 0000-0003-1553-5318
завідувач відділу,
Національна історична бібліотека України,
м. Київ, Україна
e-mail: sveta_smyrnova@ukr.net
Горська Наталія Олексіївна,
редактор,
Національна історична бібліотека України,
м. Київ, Україна
e-mail: natalia31@ukr.net

КНИГОЗНАВЧІ ПРОЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ФОНДОВИХ КОЛЕКЦІЙ

Представлено книгознавчі проєкти Національної історичної бібліотеки України як результат досліджень та спосіб популяризації рідкісного книжкового фонду.
Ключові слова: книжкові фонди, колекції книг, книгознавчі дослідження, електронні ресурси.

В бібліотеках України зосереджено цінний документний фонд – культурне надбання нашої держави. Національна історична бібліотека України (НІБУ) зберігає рідкісні, подекуди унікальні видання, історико-культурну, наукову, художню складові яких важко переоцінити. Фонд цінних та рідкісних видань НІБУ організовано в окремі колекції - систематизовані зібрання документів, сформовані з особистих (приватних) бібліотек відомих науковців, громадських та культурних діячів, а також видання, відібрані за хронологічним та видовим принципами.
Сьогодні саме бібліотечні фонди відіграють основну роль в системі документних комунікацій, тож з метою їхнього розкриття та введення до наукового обігу цей багатий інформаційний потенціал не просто зберігається, але й активно вивчається й досліджується: створюються каталоги на фондові колекції, здійснюється робота щодо виявлення документів та реконструкції приватних бібліотечних зібрань.
У повідомленні мова піде про окремі документальні об’єкти таких досліджень. Це фондові колекції НІБУ «Книги з бібліотеки Павла Платоновича Потоцького», «Стародруковані видання кириличного шрифту» та «Книги з автографами визначних діячів науки і культури».
Книгозбірня фахового військового, генерала від артилерії, громадського і культурного діяча, історика, музеєзнавця, українського патрiота Павла Платоновича Потоцького (1857-1938) - «одна з найвидатніших за всю історію українського бібліофільства» [1]. Відповідно до розробленої методики в НІБУ здійснюється дослідження «Бібліотека Павла Платоновича Потоцького», що має на меті реконструювати, принаймні частково, цінне книжкове зібрання, яке стало складовою фонду Державної історичної бібліотеки УРСР (колишня назва НІБУ) під час її утворення у 1939 році. За власницькими ознаками знайдено і опрацьовано 157 примірників книг, періодичних та продовжуваних видань з зібрання П. П. Потоцького, з них – 27 рідкісних (за визначенням самого колекціонера). Створено електронну базу даних з детальним описом книжкових знаків кожного окремого примірника, на часі складання друкованого каталогу видань колекції.
В сучасному інформаційному просторі неможливо уявити діяльність бібліотек без електронних ресурсів. Книгознавчі, біобібліографічні дослідження НІБУ, результати яких представлено в онлайн-доступі – це можливість розкрити та презентувати широкому загалу цінний документний масив бібліотеки.
Проєкт «Абетка українських стародруків» [2] представляє книги кириличного шрифту, видані та території сучасної України упродовж 16-18 ст.
Принцип розміщення матеріалу – за алфавітом; презентація видань супроводжується довідковою статтею, інформацією про особливості конкретного примірника (автографи, маргіналії), бібліографічним описом, посиланням на поцифровану копію, представлену в електронній бібліотеці НІБУ «Історична спадщина України». Перша частина – «Лаврські стародруки» – презентує видання друкарні Києво-Печерської лаври – провідного центру українського друкарства у 17-18 ст. Частина друга розповідає про стародруковані видання львівських друкарень.
В НІБУ зберігаються справді раритетні примірники – видання, позначені своєрідними «знаками історії» - книги з інскриптами знаних діячів науки і культури. За результатами досліджень історії побутування та створення автографів на таких ексклюзивних виданнях було розпочато серію нарисів, яка дістала назву «Неповторні риси книг» [5]. Кожний нарис містить зазвичай як книгознавчий, так і біографічний аспекти. Так, на сайті НІБУ та в інформаційних соціальних мережах представлено повідомлення про рідкісні видання з особових бібліотек академіка К. М. Паффенгольца, професора Є. К. Тимченка, просвітителя та проповiдника Георгія Кониського (світське ім’я - Григорій Осипович Кониський), історика й археолога Ю. Й. Сіцінського та архітектора, графіка й мистецтвознавця В. Ю. Січинського. Окрему підсерію склали нариси, що стосуються наукової спадщини академіка В. М. Перетца та його учнів – М. К. Ґудзія, С. О. Бугославського та С. М. Чебана. До 100-річчя Української академії наук презентовано дарчі екземпляри академічних праць 1928 року видання, авторами написів на яких є відомі українські науковці.
На тлі зростання суспільного інтересу до інформаційно-аналітичної продукції бібліотек вивчення та багатоаспектне розкриття фондів рідкісних видань книгозбірень відкривають нові перспективи для вітчизняних дослідників.

Список використаної літератури
1. Білокінь, Сергій. Музей України (Збірка П. Потоцького). Дослідження, матеріали. Київ, 2006. С.160.
2. http://nibu.kyiv.ua/projects/abetka_starodrukiv/
3. http://nibu.kyiv.ua/projects/nepovtorni_rysi_knig/

References
1. Bilokin, Serhii. (2006). Muzei Ukrainy (Zbirka P. Pototskogo). Doslidzhennia, materialy [Museum of Ukraine (Collection of Pavlo Pototskyi). Studies and research data]. Kyiv, Ukraine, 160. [In Ukrainian].
2. http://nibu.kyiv.ua/projects/abetka_starodrukiv/
3. http://nibu.kyiv.ua/projects/nepovtorni_rysi_knig/

UDC 090.1:099.3-047.37]:027.54(477.411)NHLU
Smyrnova Svitlana,
ORCID 0000-0003-1553-5318
Head of Department,
National Historical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: sveta_smyrnova@ukr.net
Gorska Nataliia,
Editor,
National Historical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: natalia31@ukr.net
BIBLIOGRAFHIE PROJECTS OF THE NATIONAL HISTORICAL LIBRARY OF UKRAINE
Presented bibliographic projects of the National Historical Library of Ukraine as a result of the research and way of popularization the rare book collection.
Keywords: book stocks, book collections, bibliographic research, electronic resourses.