Авторитетні файли: створення та розвиток: досвід Науково-технічної бібліотеки імені Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ»

ЗаявникБаньковська Ірина Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіАвторитетні файли: створення та розвиток: досвід Науково-технічної бібліотеки імені Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Швидкий доступ до інформації – основне завдання сучасної бібліотеки. У свою чергу, якісний пошук неможливо забезпечити без ведення авторитетних файлів.
Робота над авторитетними файлами в НТБ НТУУ «КПІ» складалася із етапів, що забезпечили теоретичну та практичну базу для подальших дій бібліотекарів.
Насамперед, була створена спеціальна робоча група по роботі з авторитетними даними та призначені відповідальні бібліотекарі за кожен процес.
Наступним кроком був детальний аналіз та вивчення взаємовпливу трьох факторів:
1) Технічних можливостей АБІС ALEPH 500 у плані ведення авторитетних файлів;
2) Вимог до авторитетних записів, що визначаються стандартами їх ведення (MARC 21 для представлення авторитетних даних, RDA, FRBR);
3) Особливостей організації та ведення багатомовних авторитетних файлів.
Ці три фактори вимагали кропіткої роботи із вивчення міжнародних стандартів та досвіду роботи інших бібліотек, а також спілкування із колегами-бібліотекарями, що мають досвід використання аналогічної АБІС. Саме ці фактори визначили особливості створення авторитетних записів (у плані використання полів MARC 21 та їх наповнення, а також окремих технічних налаштувань АБІС).
Після формування теоретичних основ та оформлення рекомендаційних матеріалів щодо створення авторитетних записів були зроблені кроки, що полегшували роботу каталогізаторів зі створення таких записів. На основі інформації про викладачів, що містилася у текстовому файлі, були створені короткі авторитетні записи на викладачів НТУУ «КПІ» та влиті у базу даних.
Завершальним етапом підготовчих робіт стало проведення тренінгів та навчань для працівників відділу бібліографії, що є відповідальними за створення авторитетного файлу імен викладачів НТУУ «КПІ».
Подальші дії бібліотекарів відділу бібліографії передбачають перевірку факту існування праць викладачів у каталозі і на основі існування таких праць - доповнення та редагування існуючих коротких авторитетних записів.
Але створення авторитетних записів на імена викладачів університету не стала виключною ціллю роботи із авторитетними даними у бібліотеці – через необхідність пошуку праць, виданих із різними варіантами написання імен авторів, (напр. у відділі рідкісних та цінних видань) був покладений початок створення загального авторитетного файлу імен осіб.
У перспективі – подальший розвиток. Існує потреба у збільшенні кількості осіб, що створюють авторитетні записи; потрібно провести відбір та навчання осіб, що будуть відповідати за постійне редагування авторитетних записів, налагодити роботу щодо створення та контролю змісту полів 3ХХ авторитетних записів, що тягне за собою продовження роботи над контрольованою лексикою полів 6ХХ бібліографічних записів.