ПРЕДСТАВЛЕННЯ БІБЛІОТЕК ТА ЇХ РЕСУРСІВ НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОРТАЛІ «НАУКА УКРАЇНИ: ДОСТУП ДО ЗНАНЬ»

ЗаявникДобра Надія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіПРЕДСТАВЛЕННЯ БІБЛІОТЕК ТА ЇХ РЕСУРСІВ НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОРТАЛІ «НАУКА УКРАЇНИ: ДОСТУП ДО ЗНАНЬ»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 001.6:002+002 53:004.7
Добра Надія Володимирівна,
Nadiya Dobra,
завідуюча сектору НБУВ,
Head of the sector, Vernadsky National Library of Ukraine

ПРЕДСТАВЛЕННЯ БІБЛІОТЕК ТА ЇХ РЕСУРСІВ
НА ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОРТАЛІ
«НАУКА УКРАЇНИ: ДОСТУП ДО ЗНАНЬ»
REPRESENTATION OF THE LIBRARIES AND THEIR RESOURCES ON THE INFORMATION PORTAL «SCIENCE OF UKRAINE: ACCESS TO KNOWLEDGE»

Охарактеризовано основні кроки щодо наповнення баз даних «Наукові бібліотеки», «Науково-інформаційні ресурси бібліотек» на інформаційному порталі «Наука України: доступ до знань».
The main steps for filling the Databases "Scientific Libraries", "Scientific and Information Resources of Libraries" on the information portal "Science of Ukraine: Access to Knowledge" are described.
Ключові слова: науковий портал, бібліотечний проект, реєстр, бази даних.
Key words: scientific portal, library project, register, databases.

Сучасні технології інформаційної сфери, швидкі зміни у сфері освіти та професійної діяльності населення вимагають від бібліотечних фахівців оперативно реагувати на зміни в інформаційних потребах користувачів, переходити до дистанційних форм управління інформацією, активніше опановувати онлайнові технології, вміти концентрувати знання, систематизувати й організовувати їх у доступній для користувача формі. Відповідно, це зумовлює активнішу популяризацію бібліотек, просування їх інформаційних ресурсів. У результаті це допоможе залучити потенційних користувачів, підвищити відвідуваність бібліотек, розширити діапазон інформаційних послуг, посприяє формуванню творчого потенціалу бібліотекарів.
Особливим напрямом пропагування діяльності бібліотек та їх інформаційних ресурсів стає представлення бібліотечних проектів різної тематики на веб-сайтах бібліотек України. У Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського (далі – НБУВ) реалізовано унікальний проект, аналогів якому на сучасному етапі немає в Україні – інформаційний портал «Наука України: доступ до знань». Проект спрямований на забезпечення функції надання інтегрованого доступу до наукового надбання України, використовуючи науково-інформаційні ресурси бібліотек [1]. Перевагою такого ресурсу є створення єдиного вікна доступу до бібліотек України та їх науково-інформаційних ресурсів. Ініціатором заснування та координатором проекту є Лобузіна Катерина Вілентіївна - керівник Інституту інформаційних технологій, доктор наук із соціальних комунікацій. Складовими інформаційного порталу є бази даних «Наукові бібліотеки», «Науково-інформаційні ресурси бібліотек», «Наукові установи», «Науковці України». Розглянемо докладніше складові порталу «Наукові бібліотеки» та «Науково-інформаційні ресурси бібліотек». Основним завданням і метою створення реєстру наукових бібліотек України та їх науково-інформаційних ресурсів є популяризація, підвищення рейтингу та доступності електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових бібліотек України за рахунок використання сучасних бібліотечних і веб-технологій.
У рамках корпоративного проекту «Інформаційний портал «Наука України: доступ до знань» з 2016 р. Відділом технологій електронного науково-інформаційного обслуговування НБУВ розпочато реєстрацію бібліотек України та їх ресурсів. Для того, щоб зареєструвати установу, необхідно на порталі НБУВ заповнити та надіслати реєстраційну анкету. Кожна зареєстрована установа отримує індивідуальний реєстраційний код (сиглу). Бібліотеки, які отримали індивідуальну сиглу, можуть надіслати додаткову інформацію про власні електронні наукові ресурси, розширювати їх у разі створення нових.
Під час реалізації проекту станом на 01.08.18 р. зареєстровано 269 бібліотек (бібліотеки наукових установ – 43 %, бібліотеки вищих навчальних закладів – 42 %, спеціалізовані – 6 %, обласні універсальні – 8 %, національні – 1 %) та 311 науково-інформаційних ресурсів.
Формування баз даних «Наукові бібліотеки», «Науково-інформаційні ресурси бібліотек України» здійснюється на основі програмного забезпечення САБ «ІРБІС64». До реєстру наукових бібліотек вноситься інформація про тип бібліотеки (національна, обласна універсальна, галузева, наукової установи, вищого навчального закладу), тематику, назву бібліотеки, головну установу, область, місто, інтернет-адресу, сторінку у Вікіпедії, контактні особи, телефони, електронну пошту, інформація про бібліотеку, скріншот логотипу бібліотеки.
База даних «Науково-інформаційні ресурси бібліотек України» наповнюється такою інформацією : назва ресурсу, інтернет-адреса, тип ресурсу (електронний каталог, реферативна база даних, фактографічна база даних, електронна бібліотека, електронна колекція, електронна виставка, бібліографічна база даних), вид документа, тематика.
Одночасно зареєстрована наукова бібліотека інтегрується до бази даних «Наукові установи». В цій базі створюється запис для установи, якій безпосередньо підпорядкована відповідна бібліотека. Додається інформація з каталогу періодичних видань про всі наукові періодичні видання цієї наукової установи.
Пошукові можливості створеного ресурсу надають можливість:
• переглянути стислу інформацію про бібліотеку та її фонди,
• переглянути Інтернет-адресу,
• переглянути місцезнаходження,
• переходити до переліку списків бібліотек зазначеного міста, області та відомства,
• переглядати інформацію про інформаційні ресурси бібліотеки,
• автоматично переходити до відповідних інформаційних ресурсів інших бібліотек.
На порталі можна здійснювати пошук наукових ресурсів бібліотек за ключовими словами із назви, назвою ресурсу, видом документів (автореферати дисертацій, газети, інтернет-ресурси, книги, статті, періодика тощо), за типом ресурсу (бібліографічна база даних, електронна бібліотека, електронний каталог тощо), за тематикою або за відповідними позначками (електронний репозитарій, електронний каталог, електронна бібліотека). За типом ресурсів найбільше представлені електронні каталоги бібліотек, електронні бібліотеки та репозиторії.
Проект довгостороковий, отримані від учасників дані про бібліотеки та їх ресурси автоматично розміщуються на порталі «Наука України: доступ до знань» (www.irbis-nbuv.gov.ua/Sci_Lib_UA), що в перспективі дозволить популяризувати ресурси у національному масштабі та тим самим активізувати їхнє використання.

Список використаних джерел


1. Лобузіна К. В. Бібліотека 3.0: знання, сховища даних та експерти / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 1. - С. 26-35.
2. Лобузіна К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності / К. В. Лобузіна. – Київ, 2012. – 252 с.
3. Лобузина Е. В. Информационный портал "Наука Украины: доступ к знаниям" / Е. В. Лобузина // Библиотеки нац. акад. наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2017. - Вып. 14. - С. 35-46.
4. Лобузіна К. В. Авторський профіль на порталі національної наукової бібліотеки як інструмент презентації здобутків вченого та наукової установи / К. В. Лобузіна // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф., 3 - 5 жовт. 2017 р. - Київ, 2017. – С.289-293 .