Сучасні напрями науково-інформаційної діяльності спеціалізованого картографічного залу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

ЗаявникОсталецька Олена Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 1. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації
Назва доповідіСучасні напрями науково-інформаційної діяльності спеціалізованого картографічного залу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Інформація про співдоповідачівРоманчук Мар’яна Сергіївна, молодший науковий співробітник, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 026:37.015:021:004.7
Осталецька Олена Іванівна,
Olena Ostaletska,
науковий співробітник,
scientific employee,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Vernadsky`s National Library of Ukraine,
Романчук Мар’яна Сергіївна,
Maryana Romanchuk,
молодший науковий співробітник,
junior scientific employee,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Vernadsky`s National Library of Ukraine

СУЧАСНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КАРТОГРАФІЧНОГО ЗАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC AND INFORMATION ACTIVITIES OF A SPECIALIZED CARTOGRAPHIC HALL OF THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE.

Розглянуто різнопланові заходи та пріоритетні форми науково-просвітницької роботи співробітників залу картографії відділу комплексного бібліотечного обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які здійснюються для популяризації унікального картографічного фонду та якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування.
The various events and priority forms of scientific and educational work of the hall of cartography of the department of complex library services Vernadsky`s National Library of Ukraine for the promotion of unique map fund and high-quality library-informative service is considered.
Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, сектор картографічних видань, науково-просвітницька діяльність бібліотеки, історико-краєзнавчі дослідження, екскурсії, навчальні тренінги.
Key words: Vernadsky`s National Library of Ukraine, sector cartographic publications, research and educational activities of libraries, local history research, excursions, trainings.

Ефективне функціонування усіх структурних підрозділів сучасних наукових бібліотек неможливе без запровадження нових форм обслуговування реальних та віртуальних читачів, розширення спектру науково-просвітницьких заходів, кожен з яких стає важливим сегментом в усьому комплексі широкомасштабної діяльності колективу бібліотеки. Тематична і видова різноманітність спеціалізованого картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ), що є найбільшим в Україні депозитарієм рукописних та друкованих карт і атласів (вміщує понад 50 тис. примірників), дозволяє йому бути наразі затребуваним інформаційним ресурсом, передбачає використання його документів у загальноосвітньому, науково-дослідницькому, пошуково-інформаційному, туристично-екскурсійному та інших напрямах.
Актуальним і перспективним напрямом комунікаційної взаємодії співробітників залу картографії з його читачами є налагодження творчих зв’язків з представниками картографічних та книжкових видавництв, окремими авторами, вченими різних галузей знань. Партнерські відносини створюють взаємовигідні умови для усіх сторін: наявні у картографічному фонді цінні картографічні джерела вводяться дослідниками в науковий обіг, використовуються для створення нових видань (монографій, атласів, карт), і, в той же час, фонди НБУВ поповнюються сучасною популярною картографічною та книжковою продукцією – подарунками від вдячних авторів – користувачів бібліотеки.
Відслідковуючи сучасні тенденції книго- та картовидавництва, фахівці картографічного залу відвідують презентації новинок як у НБУВ, так і за її межами, приміром презентації книг Т. Лютої «Imago Urbis: Київ на стародавніх мапах» та В. Ієвлєвої «Очерки индустриального развития Киева ХІХ–ХХ веков», що відбулися у Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного; презентацію нових карт («Українська Центральна Рада», «Гетьманат») у приміщенні Музею Української революції 1917–1921 тощо. Важливими є наукові контакти та співробітництво з утримувачами інших картографічних спеціалізованих фондів у нашій країні та за кордоном. Зокрема, проведено зустріч та обмін досвідом із питань зберігання, користування, створення копій рукописних і стародрукованих карт із магістром картографічної колекції Інституту географії Краківського педагогічного Університету в Польщі Shymon Bialy та доцентом кафедри географії Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Т. В Буличовою.
Про активну співпрацю залу картографії з багатьма вітчизняними та зарубіжними організаціями, установами та окремими особами свідчить поданий нижче вибірковий перелік виконаних науково-пошукових консультацій із добіркою картографічних документів фондового зібрання тематичними блоками:
– Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу «Мистецький арсенал» для створення виставкового проекту в межах Року Японії в Україні під назвою «Уявний путівник: Японія» надані наукові консультації співробітникам та карти і панорами XVIII–XIX ст. для експонування;
– посольству Ісламської Республіки Іран в Україні підготовлено бібліографію картографічних видань території Перської затоки XVII–XIX ст.;
– Головному слідчому управлінню СБУ надані карти адміністративно-територіального поділу України 1932–1933 рр.;
– агентству оборонних новин «Defense Express» та редакції журналу «Експорт зброї і оборонний комплекс України» підібрані документи на тему: «Розвиток військової топографії періоду XVIII–XX ст.»;
– редакції англомовної газети України «Kyiv Post» надано консультацію та здійснено добірку карт і монографій, присвячених історії Закарпатської області, зокрема, про приєднання Закарпаття до УРСР 1946 р.;
– співробітникам дипломатичних служб Китаю підготовлено картографічну експозицію з коментарями «Карти та атласи Китаю» тощо.
Останнім часом, як в усьому світі, так і в Україні надзвичайної популярності набули історико-краєзнавчі та генеалогічні дослідження. Вивченням історії свого роду та місця свого народження цікавляться не тільки українські культурні діячі, інтелектуали, еліта, ті, хто пишається своїми знаменитими предками, але й пересічні громадяни. Практично кожен, хто займається таким пошуком, бажає віднайти найдавніші карти, плани із зображенням свого населеного пункту, з’ясувати історію його назви, можливих перейменувань, адміністративно-територіальної належності тощо. У книзі обліку читачів залу картографічних видань НБУВ зафіксована велика кількість наданих читачам розширених довідок та консультацій, пов’язаних зі збиранням родинної генеалогічної та краєзнавчої інформації: історія міста Коростишева Житомирської області з давніх часів; зображення на картах с. Слободи-Рунгурської – оригінального поселення при Печеніжинському замку Івано-Франківської області; історія с. Кустин Рівненського району Рівненської області (власність Петра Кірдея-Мильського із середини XVI ст.); місцеположення на географічних картах с. Лозниці Овруцького повіту Волинської губернії; сторінки історії містечка Конела Липецького повіту Київської губернії; історія с. Малютянка Васильківського району Київської області; м. Урвенна Рівненської області на стародавніх картах та багато інших.
У контексті визначення адміністративно-територіальної належності населених пунктів України в різні історичні періоди співробітниками залу сумісно з викладачами Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Балабушевич Т. А., Тесленко І. А.) провадяться консультаційно-наукові дослідження та практичні заняття зі студентами різних курсів історичної спеціальності цього навчального закладу.
Використовуючи іноземні та вітчизняні атласи і карти, співробітники залу організовують оглядові та тематичні екскурсії, ознайомчі практики з актуальної для сьогодення історії картографування території України, адміністративно-територіального устрою Центральної та Східної Європи, методики навчання географії для студентів столичних навчальних закладів: Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Київського Національного університету культури і мистецтв, Академії праці, соціальних відносин та туризму, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова та ін.
Одним з недавно започаткованих науково-просвітницьких заходів, спрямованих на висвітлення актуальних проблем сьогодення, є проведення пізнавальних занять-тренінгів з учнями загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій. Тренінги, які є сьогодні інноваційним елементом системи навчання, розробляються співробітниками в рамках презентацій запланованих тематичних виставок «Екологічні дослідження в Україні», «Водні ресурси України» (до Всесвітнього дня водних ресурсів), «Туристичними шляхами Українських Карпат», «Німеччина на картах» (до року німецької мови в Україні) тощо. Зокрема, з метою підвищення інформативності підростаючого покоління щодо екологічних проблем в Україні, якості води, збереження і раціонального використання водних ресурсів та необхідності їх охорони для учнів 10-х і 11-х класів ліцею «Голосіївський» №241 м. Києва проведені тренінги «Земля лише єдина» та «Вода – основа життя на Землі». Під час заходу, який передбачає використання активних методів групової роботи (спілкування з ведучими, рольові ігри, інтерв’ю), співробітники залу ознайомили ліцеїстів з картографічними та книжковими виданнями, що вміщують інформацію про екологічний стан нашої держави, основні водні об’єкти України тощо.
Таким чином, комплексний підхід до організації та проведення наукових і культурно-просвітницьких заходів на базі картографічного фонду НБУВ сприяє активній взаємодії з користувачами бібліотеки різних вікових категорій та читацьких уподобань, дозволяє використовувати унікальне зібрання карт у практичній, науковій та навчальній діяльності.