Аркушеві видання Директорії УНР листопада 1918 р. – першої половини 1919 р. з колекції листівок НБУВ

ЗаявникЛук'янець Катерина Юріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України: здобутки і перспективи
Назва доповідіАркушеві видання Директорії УНР листопада 1918 р. – першої половини 1919 р. з колекції листівок НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 94(477):019.5(093)
Лук’янець Катерина Юріївна
Kateryna Lukianets
молодший науковий співробітник НБУВ
junior researcher VNLU

АРКУШЕВІ ВИДАННЯ ДИРЕКТОРІЇ УНР ЛИСТОПАДА 1918 Р. – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1919 Р. З КОЛЕКЦІЇ ЛИСТІВОК НБУВ

ONE-SHEET EDITIONS OF THE DIRECTORATE OF UKRAINE OF NOVEMBER 1918 - THE FIRST HALF OF 1919-TH FROM THE LEAFLETS COLLECTION OF THE VNLU

Проаналізовані аркушеві видання, видрукувані на замовлення Директорії УНР у листопаді 1918 р. – першій половині 1919 р., що зберігаються у колекції листівок відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ.
Ключові слова: Директорія УНР, листівки, аркушеві видання.
On the materials of the leaflets collection of the department of old printed and rare editions of the VNLU the features of the leaflets of Directorate of Ukraine in November 1918 – the first half of 1919-th are traced.
Keywords: Directorate of Ukraine, leaflets, one-sheet editions.

Серед джерел з історії Української революції 1917–1921 рр. значне місце займають неперіодичні видання – листівки (як синоніми можуть використовуватися терміни аркушівки, летючки, метелики). У відділі стародруків та рідкісних видань (далі – ВСРВ) НБУВ зберігається репрезентативне зібрання листівок, видрукуваних на замовлення Директорії УНР (14 листопада 1918 р. – 10 листопада 1920 р). Їх джерелознавчий аналіз дозволить збагатити вивчення історії розбудови української державності.
Аркушівки Директорії УНР листопада 1918 р. – першої половини 1919 р. можна розділити на декілька тематичних груп. Першу групу складають летючки, що розкривають перипетії становлення Директорії УНР – листопад-грудень 1918 р. У листопадових листівках 1918 р. фіксується перехід верховної влади до Директорії та міститься заклик зі зброєю в руках «знищити дощенту гетьманський безлад і його насильства» (шифр зберігання – Кл.3131). У вигляді аркушівок були опубліковані тексти публіцистичних статей, що роз’яснювали листопадові події 1918 р., розвінчували неправдиві чутки про Директорію та коротко «на фактах і авторитетних посвідченнях» викладали історію листопадово-грудневих подій 1918 р.
У таких листівках, як «Директорія Української Народної Республіки» (Кл.797), «Історія повстання листопада–грудня 1918 р.» (Кл.1442), «До історії організації повстання листопада–грудня 1918 року» (Кл.1440) відтворені події організації антигетьманського повстання. Наприкінці інформаційно-агітаційних видань зазначалося, що вони мали бути передруковані та розповсюджені у містах і селах країни.
Окремими метеликами були видрукувані біографії членів Директорії. У фонді ВСРВ зберігається листівки з життєписами В. Винниченка, С. Петлюри, О. Андрієвського (Кл.818, Кл.903, Кл.905, Кл.944, Кл.943).
У аркушівках Директорія публікувала невеликі оголошення та інформаційні повідомлення про події. Наприклад, листівка «Оповіщення Директорії УНР» (Кл.778, Кл.779) пояснює особливості нової влади, її найближчі завдання; «Оповіщення до Українського Народу» (Кл.805) – агітує стати до зброї за УНР; у летючці «Вибори до Ради Робітничих депутатів» (Кл.825) йдеться про політичний устрій країни за Директорії УНР.
Другу групу складає листівкова продукція з текстами офіційних постанов, декларацій, універсалів Директорії, наказів Армії УНР. Так, у фонді ВСРВ зберігається три аркушеві видання програмного документу конституційного значення – «Декларації Директорії УНР» (Кл.945, Кл.946, Кл.947). Ці примірники листівок були видрукувані у різних видавництвах, мають великі розміри – орієнтовані на масового читача для вивішування у людних місцях.
Збережені аркушівки розкривають різні напрямки внутрішньо та зовнішньополітичної діяльності Директорії УНР. До таких належать листівки: «Універсал Директорії УНР до трудового селянства» від 10 січня 1919 р. (Кл.869) – про упорядкування земельного питання в Україні, «Закон про місцеві конгреси і ради трудового народу» від 2 березня 1919 р. – про мету створення, склад та завдання місцевих конгресів і рад (Кл.970); накази Армії УНР: від 26 листопада 1918 р. – про матеріальне забезпечення родин інвалідів та загиблих воїнів (Кл.787), від 15 грудня 1918 р. – про складання реєстрів армії УНР і введення особистих карток воїнів (Кл.816), від 15 грудня 1918 р. – про користування землею в УНР (Кл.819, Кл.821).
У листівках було опубліковано тексти наказів Директорії УНР губернським і повітовим комендантам і комісарам від 30 листопада 1918 р. про охорону промислових об’єктів і природних ресурсів (Кл.791) та про утворення комісій постачання на території УНР (Кл.792), Закон про поліпшення стану військових від 7 січня 1919 р. (Кл.890), а також низка наказів, що регулювали організацію, постачання, регламентацію військ армії УНР (Кл.729, Кл.791, Кл.890). Більшість збережених аркушевих видань були надруковані невдовзі після прийняття документів, що свідчить про важливе значення такого виду друкованої продукції при офіційному оприлюдненні законодавства Директорії.
На початку 1919 р. було видрукувано в аркушевій формі питання–відповіді про Український Трудовий Конгрес – вищий тимчасовий законодавчий орган УНР (Кл.878). Збереглася листівка з текстом промови Голови Директорії УНР В. Винниченка 25 січня 1919 р. на Трудовому Конгресі (Кл.891). Характерно, що текст виступу у аркушівці супроводжується редакторськими коментарями: «Оплески», «Ганьба, ганьба! – несеться з різних лав», «Центр і праві встають і голосними довгими оплесками вкривають останні слова голови Директорії)». На початку 1919 р. була видрукувана резолюція про владу Директорії УНР – «Універсал Трудового Конгресу», ухвалений 28 січня 1919 р. (Кл.899).
Зовнішньополітична діяльність Директорії представлена аркушівкою з текстом звернення Директорії УНР «До всіх правительств світу» (Кл.774) та листівкою з текстом «Ноти Директорії до народів світу» (Кл.831).
Третя група аркушівок з колекції ВСРВ розкриває агітаційно-пропагандистську діяльність Директорії УРН. Значна їх частина побачила світ завдяки Інформаційному Бюро при Директорії та при Штабі Армії УНР. Здебільшого у таких летючках йде мова про підтримку та захист влади Директорії УНР. Наприклад, у двомовній аркушівці «Товариші козаки = Товарищи солдаты» (Кл.1690), після надзаголовку «В єднанні сила» йде широка відозва про необхідність об’єднання навколо Директорії УНР. Подібного змісту аркушівки: «Свобода й Демократія» (друкарня Р. К. Лубковського, Кл.969), «До полонених» (видрукувана на замовлення Міністерства преси й пропаганди УНР, Кл.1522), «Сини України» (Кл.1467).
Листівка «Про Директорію Української Народної Республіки» (видана у друкарні М. І. Кушнерева та спілки в Києві ймовірно на початку 1919 р., Кл.1638) розвінчує антидиректорівську пропаганду. Закликалося не слухати осіб, що агітували проти Директорії (Кл.1450), натомість доправляти їх до військово-польових судів (Кл.902). Постановою від 26 листопада 1918 р. було заборонено агітацію проти Директорія УНР, що також зафіксували листівки (Кл.788).
Перелічені аркушеві видання здебільшого видрукувані в Могилеві-Подільському, також у друкарні Р. К. Лубковського в Києві, на деяких містяться помітки «Ставка», проте переважна їх більшість надрукована без вихідних даних. Деякі летючки мають придруки – «передрукувати й розіслати по всіх селах і волостях повіту й розліпити на видних місцях». Зокрема, таку рекомендацію мав наказ Директорії селянам від 21 листопада 1918 р., який було розтиражовано в декількох варіантах (Кл.775, Кл.776).
Розглянуті аркушеві видання мають значну наукову цінність, оскільки охоплюють різнобічну внутрішньо та зовнішньополітичну діяльність Директорії УНР у листопаді 1918 р. – першій половині 1919 р.