ДИНАМІКА НАДХОДЖЕННЯ ВИДАНЬ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ ДО ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЗА 2012–2016 РР.

ЗаявникБілько Євгенія Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 1. Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації
Назва доповідіДИНАМІКА НАДХОДЖЕННЯ ВИДАНЬ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ ДО ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЗА 2012–2016 РР.
Інформація про співдоповідачівПестрецова Л. А.
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕННЯ ВИДАНЬ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ ДО ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
ЗА 2012–2016 РР.

DYNAMICS OF RECEIPT OF EDITIONS OF SCIENTIFIC ESTABLISHMENTS OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE IN THE LIBRARY COLLECTION OF VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE IN 2012–2016


Розглянуто стан комплектування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського виданнями наукових установ НАН України на сучасному етапі та досліджено чинники, що впливають на формування інформаційного потоку академічних видань.
The state of completing of library collection of Vernadsky National Library of Ukraine by editions of scientific establishments of national academy of sciences of Ukraine nowadays and factors that influence on forming of informative stream of the academic document’s.

Ключові слова: комплектування фондів, академічні видання, обов’язковий примірник.
Key words: acquisition, publication of scientific research institutes, national deposit legal copy.

Процеси, які відбуваються в суспільстві, значною мірою впливають на роботу різних інституцій, висуваючи нові вимоги до оптимізації традиційних шляхів вирішення виробничих завдань та пошуку нових. У сучасних умовах процес комплектування вимагає більш диференційованого підходу до різних документних потоків комплектування залежно від того, з яких видань він складається і за якими джерелами надходить.
В умовах сьогодення комплектування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського науковими виданнями залишається досить актуальним, оскільки НБУВ є культурним, освітнім та науково-інформаційним центром, що забезпечує формування, зберігання та доступ до документально-інформаційних ресурсів.
Видання наукових установ Національної академії наук України, комплектування яких має свої особливості, завжди посідали особливе місце у фондах НБУВ. Основним джерелом надходження зазначених видань до фондів НБУВ є обов’язковий примірник (ОП) згідно із Законом України «Про обов’язковий примірник документів» від 9.04.1999 р., № 595-ХІV (із змінами і доповненнями). Частина академічних видань (20–30 %) надходить завдяки документообміну з науковими установами, а також як дари окремих осіб.
Науково-видавнича рада Національної академії наук України на підставі річних звітів та контрольних примірників наукових установ НАН України видає щорічний «Анотований каталог книжкових видань». До каталогу включено бібліографічні описи книжкових видань, випущених упродовж року: наукових монографій, неперіодичних збірників наукових праць, словникових, довідкових, енциклопедичних, науково-популярних, навчальних видань.
За вказаним каталогом у НБУВ щорічно проводиться дослідження щодо повноти формування документного потоку наукових видань, аналіз структури і його наповнення та виявляються фактори, що впливають на повноту комплектування зазначених видань.
Кількісні показники надходження видань наукових установ НАН України до фондів НБУВ за галузями знань щорічно змінюється. Так, у 2012 р. найбільше надходжень видань наукових установ представляли такі галузі знань: політичні науки, історія, економіка, науки про Землю, ядерна фізика та енергетика; у 2013 р. – історія, мистецтвознавство, соціологія, мова та література, ядерна фізика та енергетика; у 2014 р. – політичні науки, мова та література, економіка, історія, механіка, ядерна фізика та енергетика; у 2015 р. – історія, історичні науки, економіка, біологія; у 2016 р. – історія, біологія, економіка, географія. За «Анотованими каталогами книжкових видань» різних років можна дослідити напрями наукової діяльності науковців і рівень розвитку наукового потенціалу у відповідні періоди.
У період з 2012 р. до 2016 р. науковими установами НАН України було видано 5 531 назву книжкових видань. З них 3 605 назв було надіслано до фондів НБУВ як обов’язковий примірник, що становить близько 67 % від загальної кількості назв наукових документів, виданих за цей період науковими установами: 2012 р. – 849 назв (видано 1 254); 2013 р. – 817 назв (видано 1 197); 2014 р. – 724 назви (видано 1 060); 2015 р. – 620 назв (видано 1 034); 2016 р. – 595 назв (видано 986).
Зменшення надходжень обов’язкового примірника видань наукових установ НАН України до фондів НБУВ пов’язано з загальним станом видавничої справи в країні. За даними Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» спостерігається скорочення кількісних показників випуску наукових видань: у 2012 р. видано 5 303 назв наукових видань, у 2016 р. – 4 494 назви.
За останні п’ять років зменшилася не тільки кількість назв виданих наукових видань, але й кількість наукових установ, задіяних у видавничій діяльності: якщо у 2012 р. – 164 установи (1254 назви), то у 2016 р. – 138 установ (986 назв).
Дослідження причин, через які до НБУВ не надходить певна кількість наукових видань, дало можливість зробити висновок, що значний відсоток становлять видання, що друкуються за кордоном або за власні кошти співробітників наукових установ НАН України. На жаль, відсутність цінних та важливих для вітчизняної науки академічних видань призводить до лакун у фондах як бібліотек наукових установ, так і НБУВ.
Щорічна перевірка надходження до фондів НБУВ документів, згідно із представленими у анотованих каталогах книжковими виданнями Національної академії наук України, надає можливість співробітникам відділу комплектування виявити прогалини та вжити необхідні заходи для доукомплектування не надісланих документів. Діяльність такого характеру допомагає оперативно заповнювати прогалини у комплектуванні обов’язковим примірником наукових видань, що збільшує їх надходження до фондів НБУВ на 8–12 %. Завдяки роботі по заповненню прогалин у комплектуванні до фондів НБУВ у період з 2012 р. до 2016 р. надійшло близько 530 назв книжкових наукових видань, що значно підвищує рівень комплектування виданнями наукових установ НАН України. Також простежується позитивна тенденція зростання кількості наукових установ НАН України, які надіслали ОП своїх видань до фондів НБУВ в обсязі (понад 50 %): з 67 установ (2012 р.) до 73 установ (2016 р.). З 2015 р. зростає кількість наукових установ, які надсилають ОП своїх видань у повному обсязі (100%) з 21 установи у 2015 р. до 34 установ у 2016 р. Установи НАН України, від яких взагалі видання не надходять до фондів НБУВ коливається в діапазоні від 12 до 18.
Комплексний підхід до процесу формування документного потоку видань наукових установ НАН України, враховуючи різні чинники, впливає сьогодні на повноту надходжень наукових видань до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, допомагає шукати шляхи взаємодії різних наукових установ, видавництв, бібліотек із метою збереження книжкового наукового спадку.