Тома де Льо - майстер гравірованого портрета: іконографічний аспект дослідження гравюр із зібрання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

ЗаявникЮхимець Гліб Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України: здобутки і перспективи
Назва доповідіТома де Льо - майстер гравірованого портрета: іконографічний аспект дослідження гравюр із зібрання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Інформація про співдоповідачівЦинковська Ірина Іванівна, м.н.с. Відділу образотворчих мистецтв НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Цинковська Ірина Іванівна
Iryna Tsynkovska
молодший науковий співробітник
Junior Research Fellow
НБУВ
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
Юхимець Гліб Миколайович
Hlib Yukhymets
завідувач відділу НБУВ
Head of Department
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
кандидат мистецтвознавства
Candidate of Art Critisism

ТОМА ДЕ ЛЬО – МАЙСТЕР ГРАВІРОВАНОГО ПОРТРЕТА:
ІКОНОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАВЮР ІЗ ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
THOMAS DE LEU AS A MASTER OF ENGRAVED PORTRAIT: ICONOGRAPHIC ASPECT OF RESEARCH OF ENGRAVINGS FROM THE COLLECTION OF V. I. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

Доповідь присвячена іконографічному методу дослідження європейського гравірованого портрета кінця ХVI – початку ХVIІ ст. на прикладі творів відомого французького майстра різцевої гравюри на металі та офортиста фламандського походження Тома де Льо (Thomas de Leu; Leeuw Le Leup), які зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
The paper covers an iconographic method of research of European engraved portraits of the late 16th – early 17th ct. through the example of works of a famous French master of engraving on metal and an etcher of the Flemish origin Thomas de Leu (Leeuw Le Leup), which are deposited in the funds of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine.

Ключові слова: Європейський портрет, французькі гравери, іконографія, різцева гравюра, офорт.
Key words: European portrait, French engravers, iconography, engraving, etching.

Зібрання гравюр НБУВ містить чимало портретів роботи західноєвропейських майстрів кінця ХVI – початку ХVIІ ст. Дев’ять гравюр цього періоду належать майстру різцевої гравюри на металі та офортисту, французу фламандського походження Тома де Льо (Thomas de Leu; Leeuw Le Leup (бл. 1560–1612). Більшу частину свого життя майстер працював у Парижі, можливо, навчався у Жана Рабеля (Rabel Jean, 1545–1603) із Бове, видатного французького портретиста кінця ХVI ст. (портрет знаменитого англійського мореплавця Френсіса Дрейка, награвірований Тома де Льо, зроблений саме за малюнком Жана Рабеля, нині зберігається у Національній галереї мистецтв США).
Творчість Тома де Льо, що припадає на початковий період розквіту французького гравірованого портрета, як і творчість багатьох його співвітчизників, позначена відчутним впливом традицій блискучих майстрів камерного олівцевого портрета ХVI ст. Жана і Франсуа Клуе, Етьєна Дюмустьє, Жана Декура, Майстра віконта Люксембурга-Мартіга, П’єра Дюмустьє-старшого, Франсуа Кенеля, Монограміста IDC, Аноніма Лекюрьє, Франсуа Бюнеля, Даніеля Дюмустьє та інших, чиї малюнки часто-густо слугували іконографічною основою чималої кількості гравірованих портретів.
Творча спадщина Тома де Льо, надзвичайно плідного майстра, лише у жанрі портрета складає понад двісті (за іншими джерелами – майже триста) гравюр, виконаних переважно різцем на міді. Серед них – портрети монархів, членів королівської родини, французької знаті. Це портрети конетабля Франції, третього герцога Анрі І де Монморансі; фаворитки короля Генріха IV Габріели д’Естре герцогині де Бофор; кардинала та архієпископа Руанського Шарля де Бурбона; короля Франції Карла ІХ; кардинала Лотаринзького Луї де Гіза; короля Франції Генріха ІІІ; французької королеви Марії Медичі (гравюра виконана за живописним портретом Франсуа Кенеля); французького воєначальника герцога Філіпа Емануеля Лотаринзького та інші. Попри певну сухість та композиційну одноманітність, що притаманна портретам персон вищого світу, твори Тома де Льо вирізняються високою технічною майстерністю, чіткістю рисунка, вмінням тонким штрихуванням, м’яким невимушеним натиском різця досягати глибоких виразних тіней, зберігаючи водночас сріблясту тональність аркуша. Більшість творів майстра відзначаються гострою, виразною й правдивою характеристикою портретованих осіб.
У зібранні НБУВ зберігається вісім портретів представників вищої французької знаті, награвіровані Тома де Льо наприкінці XVI ст. Подібно до більшості французьких граверів свого часу, він звертався до олівцевих та живописних портретів, використовуючи їх як іконографічну основу. Так, образ короля Наварри Антуана де Бурбона був награвірований за живописним портретом 1575 р. пензля відомого французького живописця й рисувальника Франсуа Клуе. Тома де Льо майже скопіював живописний портрет, але в дзеркальному зображенні, дещо загостривши риси й вираз обличчя портретованого, що було обумовлено особливостями техніки різцевої гравюри.
Портрет засновника французького роду Конде принца Людовика І де Бурбон-Конде так само був створений за живописним портретом невідомого художника французької школи XVI ст., що зберігається у музеї Конде. На відміну від живописного поясного портрета, вписаного у прямокутний формат, на гравюрі бачимо погруддя в овальній рамі з текстом: LOYS DE BOURBON PRINCE DE CONDE. У живописному портреті торс і голова розгорнуті у ¾ повороті ліворуч. І на гравюрі голова зображена так само у ¾ , а торс – фронтально. Риси обличчя ідентичні, щоправда у гравюрі передані гостріше.
Найвиразнішою з гравюр Тома де Льо із зібрання НБУВ є датований 1589 роком прижиттєвий портрет короля Іспанії Філіпа ІІ, який відзначається не лише високою майстерністю гравірування (чистота штрихування, впевнене моделювання форми об’ємів), а насамперед гостротою образної характеристики. Відчувається твердий, авторитарний характер у вольових рисах обличчя і пронизливому погляді. Відомий також надзвичайно виразний гравірований портрет Філіпа ІІ виконаний нідерландським художником і видавцем Домініком Кустосом (Dominicus Custos; 1560–1612). Обидва гравери, вірогідно, використали одне іконографічне джерело, але кожний по-своєму. Портрет роботи Кустоса більш експресивний, погляд широко розкритих очей не твердий і пронизливий, як у гравюрі Льо, а здивований і дещо обурений.
Іконографічним джерелом для створення портрета військового і державного діяча Франції, кавалера ордена святого Духа герцога Генріха І Лотаринзького найвірогідніше були написаний невідомим художником живописний портрет герцога (близько 1580 р.), який зберігається у Музеї Карнавале (міський музей історії Парижа) та малюнок олівцем кінця XVI ст. з Лувра. Гравюра із зібрання НБУВ не містить авторського підпису Тома де Льо, тож її авторство встановлено за стилістичними ознаками в результаті порівняльного аналізу з іншими портретами, підписаними гравером, зокрема з гравюрою 1588 р.
Можна припустити, що працюючи над портретом герцога Лотаринзького Генріха ІІ Доброго Тома де Льо використав гравюру фламандського художника і гравера Домініка Кустоса, котра була вміщена у виданні: Custos, Dominicus: Atrium heroicum Caesarum…, що вийшло в Аугзбурзі у 1600–1602 рр. Тома де Льо повторив композицію погруддя у широкій овальній рамці та майже точно відтворив обличчя герцога (але у дзеркальному зображенні) змінивши розташування тексту у полі овальної рамки та зробивши певні корективи в зображенні костюма.
Гравіровані роботи Тома де Льо зазвичай мають стале композиційне рішення: погрудні або поясні, розгорнуті у ¾ портретні зображення в овальній рамці вписані у прямокутний вертикальний формат. Тінями навколо фігури гравер створює відчуття глибини простору. Кути прямокутника за межами овальної рамки мають штрихування горизонтальними тонкими лініями і тінями в окремих місцях відділяють овальну рамку від нейтрального прямокутного фону. Під прямокутним тлом виділено вільне від зображення поле, в якому вишуканим каліграфічним письмом награвіровані вірші, в яких прославляються чесноти портретованого. Іноді, як у портреті офіційної фаворитки короля Франції Генріха IV Габріели д’Естре, – прямокутне поле навколо овалу рами заповнене зображеннями квітів.

.